Illustration GP

Stap over op
groene stroom!

Er zijn veel leveranciers die groene stroom aanbieden. Maar wat is het verschil? Greenpeace helpt je om heel bewust de best mogelijke keuze te maken.

Visuel classement

Klassement

Greenpeace heeft 19 elektriciteitsleveranciers in België beoordeeld. Weet jij op welke plaats jouw leverancier staat? Is het een groene leverancier of kun je een betere vinden? Van leverancier veranderen gaat gemakkelijk en duurt maar enkele minuten: vergelijk de aanbiedingen, verklein je ecologische voetafdruk en je factuur.

Ontdek ons klassement

Visuel ampoule énergie verte

Zonne Energie Petitie

Beeld je in: een hogere opbrengst van jouw zonnepanelen door je overtollige stroom te verkopen aan je buur.

De komst van ‘energiegemeenschappen’ tegen deze zomer biedt een unieke kans.

Vraag jouw energieminister vandaag het startschot te geven voor een zonnige toekomst!

Ik teken nu

groene cooperatie

Groene coöperatie

Wat is een milieuvriendelijke energiecoöperatie? Hoe kan een particulier vandaag investeren in hernieuwbare energiebronnen en bijdragen aan een samenleving die berust op duurzame en verantwoorde ontwikkeling?
Meer informatie over energiecoöperaties in ons artikel!

Meer weten

BEKIJK DE SCORE VAN JOUW LEVERANCIER

Klassement van de leveranciers

 • groene cooperatie
  20/20
  electricitégaz
  Belgique
  Aanbevolen

  Ons advies

  Deze leverancier behaalt een topscore, zowel op investeringen als productie. Energie 2030 produceert en investeert immers enkel in hernieuwbare energie. Een voorbeeld voor andere leveranciers! Greenpeace stelt zich wel vragen bij het erg hoge bedrag van 1000 euro om coöperant te worden. Beter is het om die drempel niet zo hoog te leggen, waarbij het de coöperant dan nog altijd vrij staat om meerdere aandelen te kopen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • groene cooperatie
  20/20
  electricité
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  De score van Wase Wind is onveranderd positief. Wase Wind is een lokale leverancier die fors investeert in hernieuwbare energie. Hoewel Wase Wind geen lid is van de federatie van energiecoöperaties REScoop.Vlaanderen, hechten wij belang aan zijn lokale verankering en de inspraak die coöperanten en omwonenden krijgen. De extra verduidelijkingen die Wase Wind plaatste op zijn website i.v.m. Fortech zorgen voor extra transparantie. Wij raden deze coöperatie van harte aan!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur:

 • groene cooperatie
  20/20
  electricité
  Wallonie
  Aanbevolen

  Ons advies

  Cociter haalt een topscore en is duidelijk een leverancier die wij sterk kunnen aanbevelen. Deze coöperatie dekt 100% van haar leveringen met een duurzame stroomproductie. Hernieuwbare energie in handen van de bevolking, dat is de toekomst!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • groene cooperatie
  20/20
  electricité
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  Ecopower is een voorloper binnen de Europese federatie van hernieuwbare energiecoöperaties (RESCoop) en ondersteunt op die manier de ontwikkeling van coöperaties in heel Europa. De coöperanten hebben inspraak in het gevoerde beleid én profiteren financieel van de productie van écht groene stroom. Ecopower is een grote investeerder in hernieuwbare energie, met name in zonne- en windenergie. Wij kunnen deze leverancier dan ook zeer aanbevelen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 20/20
  electricitégaz
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  Trevion behaalt dit jaar opnieuw het maximum van de punten. Hun biogasinstallaties behoren tot de meest duurzame energiebronnen. Ze blijven ook, in verhouding tot hun omvang, stevig investeren in biogas, wind- en zonne-energie. We kunnen deze leverancier dan ook zeker aanbevelen!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen

  Mix op de factuur:

 • 18/20
  electricité
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  Aspiravi Energy haalt ook dit jaar een zeer goede score dankzij investeringen in windenergie op zee, windmolens op land en kleinschalige biomassa. Aspiravi produceert zelf ruim voldoende elektriciteit om alle klanten van echt groene energie te voorzien en rekent hiervoor voornamelijk op windmolens op land en op zee. Aspiravi loopt toch wat punten mis door de productie en investeringen in biomassa die wij een lagere score toekennen. 

  Tot slot willen we Aspiravi aanbevelen te werken aan rechtstreekse burgerparticipatie in zijn investeringen in windenergie, wat het (lokale) draagvlak ervoor zou versterken.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 15/20
  electricitégaz
  Belgique
  Aanbevolen

  Ons advies

  Bolt koopt al zijn geleverde elektriciteit rechtstreeks aan bij lokale producenten van hernieuwbare energie. Hierdoor geeft het een stimulans aan de producenten om hun productievermogen nog uit te breiden en hebben ze een positieve invloed op de energietransitie. Omdat Bolt fungeert als tussenpartij voor consumenten en lokale producenten heeft het zelf geen investeringsplannen, waardoor het geen hogere score kan halen binnen onze methodologie.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

 • 12/20
  electricitégaz
  Belgique
  Kan beter

  Ons advies

  Mega is een bedrijf in sterke groei en is ondertussen de zesde grootste energieleverancier in België. Het bedrijf produceert zelf geen elektriciteit en investeert ook niet in hernieuwbare energie. Ze kopen wel een aanzienlijk deel van hun geleverde energie rechtstreeks aan bij producenten van groene stroom, wat een positieve invloed heeft op de energietransitie. Mega kan in de toekomst nog een beetje stijgen als het nog meer hernieuwbare energie rechtstreeks kan aankopen of zelf zou investeren.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 10/20
  electricitégaz
  Belgique
  Kan beter

  Ons advies

  De Eneco Groep zakt ten opzichte van onze vorige grote update (2018) omdat het grote hoeveelheden energie moet aankopen voor de aanzienlijke groei van zijn activiteiten op de zakelijke markt in Nederland. Het moet hiervoor beroep doen op de nog steeds fel vervuilde energiemarkt, en dit drukt de score. Verschillende langlopende contracten met grote verbruikers leiden op termijn wel tot nieuwe investeringen in zonneparken en windmolens op land en in zee. Ondanks de lagere score behouden wij dus een positief beeld van het bedrijf en haar strategie: resoluut kiezen voor hernieuwbare energie, ook voor de zakelijke markt.

  Als we enkel de activiteiten van Eneco België analyseren behaalt het bedrijf een betere score. Meer informatie vindt u in het kader onderaan het volledige profiel.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 8/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Lampiris stijgt dit jaar in ons klassement, voornamelijk door de zeer grote investeringen die moederbedrijf Total plant in hernieuwbare energie. Anderzijds zet Total nog volop in op fossiel gas, zowel voor het opwekken van energie als voor mobiliteit. Total investeerde in het verleden in schadelijke energiebronnen zoals teerzand en (via Gazprom) Noordpoololie, maar trekt zich stilaan terug uit deze activiteiten. We zien positieve ontwikkelingen, maar blijven zeer waakzaam. De Total-groep moet volledig inzetten op hernieuwbare energie en fossiel gas vooral in de grond laten.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 7/20
  electricitégaz
  Flandre
  Afgeraden

  Ons advies

  Ebem is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Ebem probeert wel meer energie aan te kopen bij lokale producenten en speelt lokaal een aanzienlijke rol in de ontwikkeling van nieuwe projecten in samenwerking met de IOK. Initiatieven die wij zeker aanmoedigen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 7/20
  electricitégaz
  Flandre
  Afgeraden

  Ons advies

  Elegant is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Het bedrijf investeert ook niet in bijkomende productiecapaciteit en draagt met andere woorden amper bij tot de energietransitie. Je kiest dus beter voor een groenere leverancier! De beoordeling van Elegant is gebaseerd op publiek beschikbare gegevens.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 7/20
  electricitégaz
  Flandre
  Afgeraden

  Ons advies

  De Vlaamse Energieleverancier is een pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Deze zijn volledig van Belgische oorsprong, maar dragen al bij al weinig bij tot de energietransitie. Je kiest beter voor een groenere leverancier! De beoordeling van de Vlaamse Energieleverancier is gebaseerd op publiek beschikbare gegevens, aangezien het bedrijf geen informatie met ons gedeeld heeft.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

 • 7/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Watz is een pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met garanties van oorsprong. Deze zijn weliswaar afkomstig uit hernieuwbare energie, maar dragen al bij al weinig bij tot de energietransitie. Watz zou zijn score aanzienlijk kunnen verhogen door meer hernieuwbare energie rechtstreeks aan te kopen bij groenestroomproducenten en een doorbraak te realiseren op zijn windmolenproject.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 7/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Octa+ zakt dit jaar nog iets lager in ons klassement. Het koopt, ten opzichte van vorige jaren, een groter deel (63%) van de geleverde elektriciteit aan op de Europese markt. Deze bestaat voornamelijk uit vervuilende kolen- en kernenergie, wat de lage score verklaart. Daarnaast produceert het energie uit biomassa en zonnepanelen. Octa+ kondigt ook dit jaar geen nieuwe investeringen aan, waardoor de aankoop van elektriciteit zwaar doorweegt in de eindscore. Hoog tijd voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 5/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Door de overname van Essent door E.ON, wordt het bedrijf een pure trader. De E.ON groep heeft de focus verschoven naar netbeheer en verschillende diensten waaronder de levering van elektriciteit. Het koopt een zeer klein deel van de geleverde elektriciteit rechtstreeks aan van offshore windparken, maar het grootste deel komt gewoon van de nog steeds fel vervuilde Europese energiemarkt. Wij raden aan een andere energieleverancier te kiezen, met een grotere bijdrage aan de energietransitie.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • kernenergie
  5/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Engie bezit en investeert via Electrabel nog steeds in kerncentrales, wat de score sterk omlaag haalt. Tegelijk heeft het zijn beleid geheroriënteerd naar hernieuwbare energie en sloot, of verkocht, het een groot deel van zijn steenkoolcapaciteit in Europa. Dat is uiteraard goed nieuws, maar de grote vraag blijft of Engie zijn volledige verantwoordelijkheid zal nemen voor de hoge kosten voor de ontmanteling van zijn kerncentrales en het beheer van het kernafval in België. Deze leverancier blijft afgeraden.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

 • 4/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Antargaz is een pure trader die energie koopt op de Europese energiemarkt en deze verder verkoopt aan zijn klanten. Het bedrijf investeert niet in hernieuwbare energie en slechts een klein deel van de leveringen is gedekt met groene garanties van oorsprong. Antargaz heeft helaas geen informatie met ons gedeeld, dus we baseren ons op openbare informatie. Wij raden deze leverancier af.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

 • kernenergie
  2/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Luminus wordt gecontroleerd door EDF, een Frans bedrijf dat de kerncentrales in Frankrijk uitbaat. Zelfs vergeleken met de andere grote Europese elektriciteitsbedrijven met een nucleair of fossiel passief is EDF bijzonder hardleers en investeert het ook vandaag nog massaal in gevaarlijke en vervuilende kerncentrales. Ook al stijgen de investeringen van EDF in hernieuwbare energie fors, toch zijn deze investeringen zeer klein in verhouding tot de investeringen in kernenergie. EDF is ook dit jaar weer de rode lantaarn, we raden deze leverancier ten stelligste af!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom:

  Investeringen:

  Mix op de factuur:

Ontdek onze blog

 • veranderen van leverancier is gemakkelijk

  Van leverancier veranderen is gemakkelijk!

  Wie heeft gezegd dat veranderen van energieleverancier in België een lijdensweg hoeft te zijn? Het duurt immers maar een paar… Read More

  Meer info

 • Black Out België

  Zo redden we het klimaat én houden we het licht aan

  Black Out Net nu de winter in zicht is, zakt de Belgische stroomproductie in en dreigen stroomtekorten. Laat… Read More

  Meer info

Lees meer artikels

FAQ

 • Wat is groene stroom volgens Greenpeace?
 • Hoe kan ik veranderen van leverancier?
 • Hoe kunnen we de ontwikkeling van groene stroom versnellen?
 • Waarom is kernenergie geen groene stroom?
 • Ik heb een ‘100% groen’-contract afgesloten bij een leverancier die slecht scoort in jullie klassement. Moet ik van leverancier veranderen?
 • Hangt de kwaliteit van elektriciteit af van de leverancier waar ik voor kies?

Lees onze FAQ