Illustration GP

Stap over op
groene stroom!

Er zijn veel leveranciers die groene stroom aanbieden. Maar wat is het verschil? Greenpeace helpt je om heel bewust de best mogelijke keuze te maken.

Klassement

Greenpeace heeft 16 elektriciteitsleveranciers in België beoordeeld. Weet jij op welke plaats jouw leverancier staat? Is het een groene leverancier of kun je een betere vinden? Van leverancier veranderen gaat gemakkelijk en duurt maar enkele minuten: vergelijk de aanbiedingen, verklein je ecologische voetafdruk en je factuur.

Ontdek ons klassement

Wat is er nieuw?

Wat zijn de belangrijkste veranderingen en hoogtepunten van dit nieuwe klassement in 2023? Waarom heeft jouw leverancier punten verloren of gewonnen? We vertellen je er alles over in dit overzicht!

Ontdek wat er nieuw is

Groene warmte

We moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, ook voor de verwarming van huizen en gebouwen.
Goed isoleren, warmtepompen en warmtenetten zijn de toekomst.
Wil jij ook overstappen naar groene warmte, lees dan meer in ons artikel.

Ontdek groene warmte

BEKIJK DE SCORE VAN JOUW LEVERANCIER

Klassement van de leveranciers

 • 20/20
  Aanbevolen

  Ons advies

  Cociter haalt een topscore en is duidelijk een leverancier die wij sterk kunnen aanbevelen. Deze coöperatie dekt 100% van haar leveringen met een duurzame stroomproductie en blijft fors investeren in nieuwe projecten. Hernieuwbare energie in handen van de bevolking, dat is de toekomst!

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 20/20
  Aanbevolen

  Ons advies

  Ecopower is een voorloper binnen de Europese federatie van hernieuwbare energiecoöperaties (RESCoop) en ondersteunt op die manier de ontwikkeling van coöperaties in heel Europa. De coöperanten hebben inspraak in het gevoerde beleid én profiteren financieel van de productie van écht groene stroom. Ecopower is een grote investeerder in hernieuwbare energie, met name in zonne- en windenergie. Wij kunnen deze leverancier dan ook zeer aanbevelen.

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 20/20
  Aanbevolen

  Ons advies

  De score van Wase Wind is onveranderd positief. Wase Wind is een lokale leverancier die fors investeert in hernieuwbare energie. Hoewel Wase Wind geen lid is van de federatie van energiecoöperaties REScoop.Vlaanderen, hechten wij belang aan zijn lokale verankering en de inspraak die coöperanten en omwonenden krijgen. Wij raden deze coöperatie van harte aan!

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 19/20
  Aanbevolen

  Ons advies

  Aspiravi Energy haalt al jaren een zeer goede score dankzij aanhoudende investeringen in windenergie. Aspiravi produceert zelf ruim voldoende elektriciteit om alle klanten van echt groene energie te voorzien en rekent hiervoor voornamelijk op windenergie, aangevuld met biomassa. Tot slot willen we Aspiravi aanbevelen te werken aan rechtstreekse burgerparticipatie in zijn investeringen in windenergie, wat het (lokale) draagvlak ervoor zou versterken.

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 18/20
  Aanbevolen

  Ons advies

  Trevion daalt dit jaar een puntje door de iets lagere score die het haalt op de onderdelen groene warmte en investeringen. Op alle andere onderdelen haalt Trevion wél de maximumscore. Hun biogasinstallaties behoren tot de meest duurzame energiebronnen en Trevion blijft ook verder investeren in biogas en zonne-energie. We kunnen deze leverancier dan ook nog steeds sterk aanbevelen!

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 16/20

  Behoort tot

  • 13/20
  Aanbevolen

  Ons advies

  Eneco behaalt van de traditionele energieleveranciers veruit de beste score. De volledige Eneco Groep wil in lijn met het klimaatakkoord van Parijs tegen 2035 klimaatneutraal zijn en legt zo de lat voor de andere energieleveranciers een stuk hoger. Deze ambitie is ook duidelijk zichtbaar in de cijfers van Eneco: jaar na jaar vergroent de leverancier zijn activiteiten. Ondanks het werk dat Eneco nog voor de boeg heeft om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn, toont het als grote energieleverancier toch de weg vooruit.

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 14/20

  Behoort tot

  • 7/20
  Kan beter

  Ons advies

  Bolt koopt al zijn elektriciteit rechtstreeks aan bij lokale producenten van hernieuwbare energie en geeft de keuze aan de klant om zelf te kiezen van welke producent er stroom wordt afgenomen. Met dit nieuwe model heeft Bolt een positieve invloed op de energiemarkt. Bolt kan de score in de toekomst verder verhogen door te investeren in hernieuwbare energie.

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 10/20
  Kan beter

  Ons advies

  Na de grote stijging van Ebem bij de vorige herziening van het klassement, daalt het energiebedrijf nu terug enkele plaatsen. Verminderde investeringen zorgen voor een lagere score. Ebem moet terug investeren en meer groene stroom aankopen wil het opnieuw stijgen in het klassement.

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 7/20
  Afgeraden

  Ons advies

  Mega is uitgegroeid tot de vijfde grootste energieleverancier van België. Het bedrijf produceert zelf geen elektriciteit en investeert ook niet in hernieuwbare energie. In het verleden kocht Mega een groot deel van de geleverde energie rechtstreeks aan bij producenten van hernieuwbare energie, wat een goede score opleverde. Helaas zijn die aankopen sterk verminderd waardoor Mega verder wegzakt in ons klassement. Mega kan in de toekomst opnieuw stijgen als het terug meer hernieuwbare energie rechtstreeks kan aankopen, zelf zou investeren of meer initiatief zou tonen in de omschakeling naar groene verwarming.

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • kernenergie
  7/20

  Behoort tot

  • 10/20
  Afgeraden

  Ons advies

  Engie-Electrabel haalt een minder hoge score dan de gehele Engie Groep. De productie uit het verouderde nucleair park wegen hier nog zwaarder door en de grote hoeveelheid opgewekte stroom uit gascentrales vervuild verder de geleverde energie. Ondanks de investeringen in hernieuwbare energie en een betere score die Engie-Electrabel haalt in ons klassement blijft de energieleverancier afgeraden. De investeringen in het verlengen van de kerncentrales en nieuwe gascentrale tonen dat Engie-Electrabel nog steeds niet volop voor hernieuwbaar gaat.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • kernenergie
  7/20

  Behoort tot

  • 3/20
  Afgeraden

  Ons advies

  Luminus produceert en koopt nog steeds grote hoeveelheden stroom uit kernenergie en gascentrales. Het investeert fors in hernieuwbare energie, maar de investeringen zijn ruimschoots onvoldoende om tijdig de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Dit drukt de score erg en als Luminus wil opklimmen in ons klassement moet het volop voor groene stroom en warmte gaan.

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 6/20
  Afgeraden

  Ons advies

  Hoewel DATS24 bij aanvang communiceerde dat het aan zijn klanten enkel Belgische groene stroom zou verkopen uit windmolens en biogasinstallaties in eigen beheer, verkocht de Colruyt Group in maart 2023 toch alle aandelen van Parkwind aan het Japanse JERA. Door deze verkoop heeft het geen aandelen meer in windenergie op zee. De aangeleverde garanties van oorsprong komen niet overeen met de communicatie op de website van DATS24. Onze beoordeling van DATS24 is helaas moeten gebeuren op publiek beschikbare cijfers. Tot DATS24 meer duidelijkheid geeft over de geleverde stroom raden wij deze leverancier af.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 6/20

  Behoort tot

  • 6/20
  Afgeraden

  Ons advies

  TotalEnergies profileert zich in België als groene energieleverancier, maar draagt lokaal niets bij aan de energietransitie. Van de enorme winsten die TotalEnergies maakte op de kap van de bevolking wordt er niets geïnvesteerd in wind- of zonne-energie op Belgische bodem. De winsten verdwijnen in de zakken van aandeelhouders of worden op internationaal niveau geïnvesteerd in valse oplossingen die ons nog langer moeten vasthouden aan een energiesysteem verslaafd aan fossiele brandstoffen.

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 6/20

  Behoort tot

  • 7/20
  Afgeraden

  Ons advies

  Energie.be hanteert een eenvoudig winstmodel: lage prijzen voor de consument en eenvoud in de dagelijkse werking. Helaas wil dat ook zeggen dat de energieleverancier niet investeert in hernieuwbare energie en geen stappen onderneemt richting groene warmte. Wil je een energieleverancier die bijdraagt aan de energietransitie, dan kies je beter voor een andere leverancier.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 6/20
  Afgeraden

  Ons advies

  Octa+ blijft ook dit jaar onderaan ons klassement bengelen door de eerder zwakke score op de verschillende onderdelen. Het koopt een groot deel (63%) van de geleverde elektriciteit aan op de Europese markt. Deze bestaat voornamelijk uit vervuilende kolen- en kernenergie, wat de lage score verklaart. Daarnaast produceert het energie uit biomassa en zonnepanelen. Octa+ kondigt ook dit jaar geen nieuwe investeringen aan, waardoor de aankoop van elektriciteit zwaar doorweegt in de eindscore. Hoog tijd voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie!

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte

 • 6/20
  Afgeraden

  Ons advies

  Elegant is een pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Het bedrijf investeert niet in bijkomende productiecapaciteit, zet geen stappen richting groene warmte en draagt met andere woorden amper bij tot de energietransitie. Je kiest dus beter voor een groenere leverancier!

   

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde stroom

  Investeringen

  Mix op de factuur

  Groene warmte