Afgeraden
6/20   
Groupe Colruyt
logo footer

Ons advies

Hoewel DATS24 bij aanvang communiceerde dat het aan zijn klanten enkel Belgische groene stroom zou verkopen uit windmolens en biogasinstallaties in eigen beheer, verkocht de Colruyt Group in maart 2023 toch alle aandelen van Parkwind aan het Japanse JERA. Door deze verkoop heeft het geen aandelen meer in windenergie op zee. De aangeleverde garanties van oorsprong komen niet overeen met de communicatie op de website van DATS24. Onze beoordeling van DATS24 is helaas moeten gebeuren op publiek beschikbare cijfers. Tot DATS24 meer duidelijkheid geeft over de geleverde stroom raden wij deze leverancier af.

DATS24

DATS24 is onderdeel van de Colruyt Group en vooral bekend van de tankstations bij Colruyt grootwarenhuizen. Sinds 2021 levert de energieleverancier ook elektriciteit en fossiel gas aan gezinnen die wonen in Vlaanderen of Wallonië. Voor het opmaken van ons klassement beoordelen we enkel de levering van elektriciteit en gas en nemen we de tankstations niet mee in rekening.

Geleverde stroom ?

22%36%énergie fossile21%biomasse4%17%

Op de website van DATS24 kan je kiezen of je stroom koopt uit biogas of uit windenergie. Met de recente verkoop van Parkwind heeft de Colruyt Group echter geen participatie meer in offshore windenergie. Het is onduidelijk waar deze geleverde stroom vandaan komt. Omdat DATS24 ons geen informatie heeft aangeleverd gaan wij ervan uit dat alle stroom wordt aangekocht op de energiemarkt.

Investeringen ?

DATS24 als entiteit doet zelf geen investeringen in hernieuwbare energie. Deze vallen onder Virya, een andere onderneming van de Colruyt Group. DATS24 verdient op dit onderdeel geen punten.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

100%

DATS24 sluit weliswaar 100% groene contracten af, maar de garanties van oorsprong zijn niet in overeenstemming met wat DATS24 communiceert op haar website. De consument zou kunnen kiezen uit biogas of windenergie, maar DATS24 heeft bij de regulator (VREG) geen garanties voor biogas ingediend. Ook zijn niet alle garanties van Belgische oorsprong, wat op de website van DATS24 nochtans beweerd wordt.

Groene warmte ?

0100

DATS24 behaalt voor dit onderdeel een lage score. De energieleverancier verdeelt fossiel gas, maar onderneemt geen stappen om samen met zijn klanten de transitie naar hernieuwbare bronnen te maken. De Colruyt Group is wel actief in de ontwikkeling van waterstof, maar voor Greenpeace zal deze energiedrager geen rol spelen binnen de verwarming van gebouwen.