Illustration GP

Stap over op
groene stroom!

Er zijn veel leveranciers die groene stroom aanbieden. Maar wat is het verschil? Greenpeace helpt je om heel bewust de best mogelijke keuze te maken.

Visuel classement

Klassement

Greenpeace heeft 20 elektriciteitsleveranciers in België beoordeeld. Weet jij op welke plaats jouw leverancier staat? Is het een groene leverancier of kun je een betere vinden? Van leverancier veranderen gaat gemakkelijk en duurt maar enkele minuten: vergelijk de aanbiedingen, verklein je ecologische voetafdruk en je factuur.

Ontdek ons klassement

Visuel ampoule énergie verte

Groene stroom

100% hernieuwbare energie tegen 2050, dat is de uitdaging die we moeten aangaan om te vermijden dat de klimaatverandering volledig uit de hand loopt. Maar wat verstaan we precies onder hernieuwbare energie en meer bepaald groene elektriciteit?
Ontdek meer in ons artikel.

Meer info

groene cooperatie

Groene coöperatie

Wat is een milieuvriendelijke energiecoöperatie? Hoe kan een particulier vandaag investeren in hernieuwbare energiebronnen en bijdragen aan een samenleving die berust op duurzame en verantwoorde ontwikkeling?
Meer informatie over energiecoöperaties in ons artikel!

Meer weten

BEKIJK DE SCORE VAN JOUW LEVERANCIER

Klassement van de leveranciers

 • groene cooperatie
    
  electricité
  Wallonie
  Aanbevolen

  Ons advies

  Cociter is duidelijk een leverancier die wij sterk kunnen aanbevelen. Deze coöperatie dekt 100% van haar leveringen met een duurzame stroomproductie. Hernieuwbare energie in handen van de bevolking, dat is de toekomst!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • groene cooperatie
    
  electricité
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  Ecopower is een voorloper binnen de Europese federatie van hernieuwbare energiecoöperaties (ResCoop) en ondersteunt op die manier de ontwikkeling van coöperaties in heel Europa. Het investeert sterk in bijkomende hernieuwbare capaciteit om in de toekomst meer klanten te kunnen bedienen, die bovendien inspraak krijgen in het gevoerde beleid én financieel profiteren van de productie van écht groene stroom. We kunnen deze leverancier alleen maar aanbevelen!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • groene cooperatie
    
  electricitégaz
  Belgique
  Aanbevolen

  Ons advies

  Deze leverancier scoort perfect, zowel op het vlak van investeringen als productie. Energie 2030 produceert en investeert enkel in hernieuwbare energie. Een voorbeeld voor andere leveranciers! Greenpeace heeft wel vragen bij het erg hoge bedrag van 1000 euro om coöperant te worden. Beter is het om die drempel niet zo hoog te leggen, waarbij het de coöperant dan nog altijd vrij staat om meerdere aandelen te kopen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • groene cooperatie
    
  electricité
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  De score van Wase Wind is onveranderd positief. Wase Wind is een lokale leverancier die fors investeert in hernieuwbare energie. Hoewel Wase Wind geen lid is van de federatie van energiecoöperaties REScoop.Vlaanderen en de communicatie over de relatie met Fortech BVBA duidelijker mag, hechten wij belang aan haar lokale verankering en de inspraak die haar coöperanten en de omwonenden krijgen. Wij raden deze coöperatie van harte aan.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 •   
  electricitégaz
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  Trevion behaalt het maximum van de punten! Hun biogasinstallaties behoren tot de meest duurzame energiebronnen. Ze blijven ook, in verhouding tot hun omvang, stevig investeren in deze technologie, alsook in wind en zon. We kunnen deze leverancier dan ook zeker aanbevelen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 •   
  electricité
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  Aspiravi Energy blijft ook dit jaar goed bezig. De investeringen scoren iets minder door een aandeel kleinschalige biomassa. Het inruilen van eigen garanties van oorsprong uit wind voor aangekochte garanties uit biomassa en waterkracht mag dan wel financieel interessant zijn, ook dit kost Aspiravi punten. Tot slot willen we Aspiravi aanbevelen te werken aan rechtstreekse burgerparticipatie in zijn investeringen in windenergie, wat het (lokale) draagvlak ervoor zou versterken.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • fossiele energieen
    
  electricitégaz
  Belgique
  Aanbevolen

  Ons advies

  Eneco krijgt enerzijds een hoge score omdat het bedrijf binnen Europa resoluut kiest voor hernieuwbare energie, anderzijds geven we Eneco ook een fossiele badge omdat de nieuwe aandeelhouders nog steeds investeren in nieuwe steenkoolcentrales en kernenergie in Zuidoost Azië. Na de overname in november 2019 is Eneco immers in handen gekomen van Mitsubishi en Chubu. Ondanks de goede voornemens van Eneco om binnen Europa de duurzame koers aan te houden, bestaat er op langere termijn het risico dat ook financiële middelen van Eneco gebruikt zullen worden voor investeringen in deze vuile energiebronnen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 •   
  electricitégaz
  Belgique
  Kan beter

  Ons advies

  Mega is een bedrijf in sterke groei en de splitsing met IMG invest heeft een grote impact op de score. Mega verliest zo punten voor investeringen en heeft ook geen eigen productie meer. Ze compenseren dit door energie rechtstreeks bij de producent aan te kopen, wat een positieve invloed heeft op de energietransitie. Helaas lukt dit momenteel nog maar voor de helft van de geleverde energie. Mega kan in de toekomst terug stijgen als het nog meer energie rechtstreeks kan aankopen of investeringen plant in hernieuwbare energie.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 •   
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Octa+ koopt twee derde van zijn elektriciteit op de Europese markt. Deze bestaat voornamelijk uit vervuilende kolen- en kernenergie, wat de lage score verklaart. Daarnaast produceert het energie uit biomassa en zonnepanelen. Doordat Octa+ geen nieuwe investeringen aankondigt, weegt de aankoop van elektriciteit bijzonder zwaar door in de eindscore. Tijd voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 •   
  electricitégaz
  Flandre
  Afgeraden

  Ons advies

  Ebem is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Ebem plant in de komende twee jaren investeringen in twee WKK centrales, maar dit weegt nog onvoldoende op tegen de aangekochte grijze stroom. Je kiest beter voor een leverancier die meer bijdraagt aan de energietransitie.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 •   
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Elegant is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Het bedrijf investeert ook niet in bijkomende productiecapaciteit en draagt met andere woorden amper bij tot de energietransitie. Je kiest dus beter voor een groenere leverancier! De beoordeling van Elegant is gebaseerd op publiek beschikbare gegevens.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 •   
  electricitégaz
  Flandre
  Afgeraden

  Ons advies

  Watz is een pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met garanties van oorsprong. Deze zijn voor een groot deel afkomstig van hernieuwbare energie uit Belgische productie, maar dragen al bij al weinig bij tot de energietransitie. Watz kan zijn score aanzienlijk verhogen door meer hernieuwbare energie rechtstreeks aan te kopen bij groenestroomproducenten en zijn investeringen te verhogen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 •   
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Door de recente overname van Essent door E.ON, produceert het bedrijf zelf geen energie meer. Essent plant ook geen investeringen en wordt zo een pure trader. Wij raden aan een andere energieleverancier te kiezen, met een grotere bijdrage aan de energietransitie. 

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • kernenergie
    
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Via Electrabel bezit Engie, en investeert het nog steeds in kerncentrales, wat de score sterk omlaag haalt. Tegelijk heeft het zijn beleid sterk geheroriënteerd op hernieuwbare energie en sloot het een groot deel van zijn steenkoolcapaciteit in Europa. Dat is uiteraard goed nieuws, maar de grote vraag blijft of Engie zijn verantwoordelijkheid zal nemen voor de hoge kosten voor de ontmanteling van zijn kerncentrales en het beheer van het kernafval. Deze leverancier blijft dus afgeraden.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • fossiele energieen
    
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Lampiris zakt dit jaar weer omdat we de volledige Total groep bekijken en dus ook de activiteiten op de Franse markt hebben meegeteld. Het bedrijf koopt zo meer dan de helft van zijn energie op de fel vervuilde Franse energiemarkt. Bovendien investeert moederbedrijf Total in schadelijke energiebronnen zoals teerzand en (via Gazprom) Noordpoololie. We raden deze leverancier daarom af.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • kernenergie
    
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Luminus wordt gecontroleerd door EDF, een Frans bedrijf dat de kerncentrales in Frankrijk uitbaat en blijft investeren in kernenergie. Zelfs vergeleken met de andere grote Europese  elektriciteitsbedrijven met een nucleair of fossiel passief is EDF bijzonder hardleers en investeert het ook vandaag nog massaal in gevaarlijke en vervuilende kerncentrales. Ook al wordt de winst van Luminus geïnvesteerd in projecten voor hernieuwbare energie, toch bestaat het risico dat EDF de komende jaren zijn dochter Luminus verkoopt om zo de oplopende kosten van zijn kerncentrales te dekken. EDF is ook dit jaar weer de rode lantaarn, we raden deze leverancier ten stelligste af!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

Ontdek onze blog

 • veranderen van leverancier is gemakkelijk

  Van leverancier veranderen is gemakkelijk!

  Wie heeft gezegd dat veranderen van energieleverancier in België een lijdensweg hoeft te zijn? Het duurt immers maar een paar… Read More

  Meer info

 • Black Out België

  Zo redden we het klimaat én houden we het licht aan

  Black Out Net nu de winter in zicht is, zakt de Belgische stroomproductie in en dreigen stroomtekorten. Laat… Read More

  Meer info

Lees meer artikels

FAQ

 • Wat is groene stroom volgens Greenpeace?
 • Hoe kan ik veranderen van leverancier?
 • Hoe kunnen we de ontwikkeling van groene stroom versnellen?
 • Waarom is kernenergie geen groene stroom?
 • Ik heb een ‘100% groen’-contract afgesloten bij een leverancier die slecht scoort in jullie klassement. Moet ik van leverancier veranderen?
 • Hangt de kwaliteit van elektriciteit af van de leverancier waar ik voor kies?

Lees onze FAQ