Illustration GP

Stap over op
groene stroom!

Er zijn veel leveranciers die groene stroom aanbieden. Maar wat is het verschil? Greenpeace helpt je om heel bewust de best mogelijke keuze te maken.

Visuel classement

Klassement

Greenpeace heeft 20 elektriciteitsleveranciers in België beoordeeld. Weet jij op welke plaats jouw leverancier staat? Is het een groene leverancier of kun je een betere vinden? Van leverancier veranderen gaat gemakkelijk en duurt maar enkele minuten: vergelijk de aanbiedingen, verklein je ecologische voetafdruk en je factuur.

Ontdek ons klassement

Visuel ampoule énergie verte

Groene stroom

100% hernieuwbare energie tegen 2050, dat is de uitdaging die we moeten aangaan om te vermijden dat de klimaatverandering volledig uit de hand loopt. Maar wat verstaan we precies onder hernieuwbare energie en meer bepaald groene elektriciteit?
Ontdek meer in ons artikel.

Meer info

groene cooperatie

Groene coöperatie

Wat is een milieuvriendelijke energiecoöperatie? Hoe kan een particulier vandaag investeren in hernieuwbare energiebronnen en bijdragen aan een samenleving die berust op duurzame en verantwoorde ontwikkeling?
Meer informatie over energiecoöperaties in ons artikel!

Meer weten

BEKIJK DE SCORE VAN JOUW LEVERANCIER

Klassement van de leveranciers

 • groene cooperatie
  20/20
  electricité
  Wallonie
  Aanbevolen

  Ons advies

  Cociter is duidelijk een leverancier die wij sterk kunnen aanbevelen. Deze coöperatie dekt 100% van haar leveringen met een duurzame stroomproductie. De focus ligt nog steeds op windenergie, al investeerde Cociter recent in een beperkte capaciteit biogas. Hernieuwbare energie in handen van de bevolking, dat is de toekomst!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • groene cooperatie
  20/20
  electricité
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  Ecopower is een voorloper binnen de Europese federatie van hernieuwbare energiecoöperaties (ResCoop) en ondersteunt op die manier de ontwikkeling van coöperaties in heel Europa. Het investeert sterk in bijkomende hernieuwbare capaciteit om in de toekomst meer klanten te kunnen bedienen, die bovendien inspraak krijgen in het gevoerde beleid én financieel profiteren van de productie van écht groene stroom. We kunnen deze leverancier alleen maar aanbevelen!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • groene cooperatie
  20/20
  electricité
  Belgique
  Aanbevolen

  Ons advies

  Deze leverancier scoort perfect, zowel op het vlak van investeringen als productie. Energie 2030 produceert en investeert enkel in hernieuwbare energie. Een voorbeeld voor andere leveranciers! Greenpeace heeft wel vragen bij het erg hoge bedrag van 1000 euro om coöperant te worden. Beter is het om die drempel niet zo hoog te leggen, waarbij het de coöperant dan nog altijd vrij staat om meerdere aandelen te kopen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • groene cooperatie
  20/20
  electricité
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  De score van Wase Wind is onveranderd positief. Wase Wind is een lokale leverancier die fors investeert in hernieuwbare energie. Hoewel Wase Wind geen lid is van de federatie van energiecoöperaties REScoop.Vlaanderen en de communicatie over de relatie met Fortech BVBA duidelijker mag, hechten wij belang aan haar lokale verankering en de inspraak die haar coöperanten en de omwonenden krijgen. Wij raden deze coöperatie van harte aan.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • 20/20
  electricitégaz
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  Trevion behaalt dit jaar opnieuw het maximum van de punten! Hun biogasinstallaties behoren tot de meest duurzame energiebronnen. Ze blijven ook, in verhouding tot hun omvang, stevig investeren in deze technologie, alsook in wind en zon. We kunnen deze leverancier dan ook zeker aanbevelen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • 18/20
  electricité
  Flandre
  Aanbevolen

  Ons advies

  Aspiravi Energy blijft ook dit jaar goed bezig, op een paar details na. De investeringen scoren iets minder door een aandeel kleinschalige biomassa. Het inruilen van eigen garanties van oorsprong uit wind voor aangekochte garanties uit biomassa mag dan wel financieel interessant zijn, ook dit kost Aspiravi punten. Tot slot willen we Aspiravi aanbevelen te werken aan rechtstreekse burgerparticipatie in zijn investeringen in windenergie, dat kan het (lokale) draagvlak ervoor zou versterken.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • 17/20
  electricitégaz
  Belgique
  Aanbevolen

  Ons advies

  Mega zag zijn verkoop vorig jaar fors stijgen. Hoewel het nog vooral aankoopt op de groothandelsmarkt, kocht Mega een groter percentage rechtstreeks bij hernieuwbare energieproducenten - een positieve evolutie! Via moederbedrijf IMG Invest investeert het opnieuw stevig in hernieuwbare capaciteit, met name in zon en wind. Het wordt interessant te zien hoe de geplande splitsing de score zal beïnvloeden, maar voorlopig kunnen we deze leverancier van harte aanbevelen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • 16/20
  electricitégaz
  Belgique
  Aanbevolen

  Ons advies

  Eneco krijgt een hoge score omdat het bedrijf resoluut kiest voor hernieuwbare energie. Als vrij grote leverancier en producent draagt het bedrijf hierdoor fors bij aan de energietransitie. Het is dan ook een positieve evolutie dat Eneco de klantenportefeuille van Eni overneemt om die vervolgens duurzamer te maken - ook al heeft dit de eerstkomende jaren een impact op de score. Het puntenverlies dit jaar laat zich deels verklaren door beslissingen die nog door Eni zijn gemaakt (zoals de mix op de factuur voor deze klanten), en het meerekenen dit jaar van 50% van de aankopen voor de Nederlandse markt. Er zitten echter ook minder investeringen in de pijplijn, en hier zal Eneco zich toch moeten herpakken wil het hoog blijven scoren. Wij raden deze leverancier aan.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • 8/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Octa+ koopt twee derde van zijn elektriciteit op de Europese markt. Deze bestaat voornamelijk uit vervuilende kolen- en kernenergie, wat de lage score verklaart. Daarnaast produceert het energie uit biomassa en zonnepanelen. Doordat Octa+ geen nieuwe investeringen aankondigt, weegt de aankoop van elektriciteit bijzonder zwaar door in de eindscore. Tijd voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • fossiele energieen
  7/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Lampiris stijgt dit jaar licht dankzij de groene productie en investeringen bij de dochterbedrijven van moederbedrijf Total. Toch koopt het nog steeds het grootste deel van zijn stroom op de sterk vervuilde groothandelsmarkt en vergroent die vervolgens met garanties van oorsprong, wat de score drukt. Bovendien investeert moederbedrijf Total in schadelijke energiebronnen zoals teerzand en (via Gazprom) Noordpoololie. We raden deze leverancier daarom af.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • 7/20
  electricitégaz
  Flandre
  Afgeraden

  Ons advies

  Ebem is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Het zakt dit jaar met bijna 5 punten doordat het bijna uitsluitend aankoopt op de groothandelsmarkt en aangekondigde investeringen uitblijven. Zolang hier geen verandering in komt, kies je beter voor een leverancier die meer bijdraagt aan de energietransitie.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • 7/20
  electricitégaz
  Flandre
  Afgeraden

  Ons advies

  Watz is een pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met garanties van oorsprong. Deze zijn weliswaar afkomstig van hernieuwbare energie uit Belgische productie, maar dragen al bij al weinig bij tot de energietransitie. Er zijn voldoende groenere leveranciers op de markt!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • 7/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Elegant is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Het bedrijf investeert ook niet in bijkomende productiecapaciteit en draagt met andere woorden amper bij tot de energietransitie. Je kiest dus beter voor een groenere leverancier! De beoordeling van Elegant is gebaseerd op publiek beschikbare gegevens, aangezien het bedrijf weigerde de nodige cijfers met Greenpeace te delen.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • fossiele energieen
  7/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Poweo heeft als onderdeel van Direct Energie een behoorlijk groene productiecapaciteit en plant ook verdere investeringen in hernieuwbare capaciteit. Voor de Franse markt koopt het echter grote volumes kernenergie aan, wat de score sterk drukt. De overname door Total, met zijn investeringen in schadelijke energiebronnen zoals teerzand en (via Gazprom) Noordpoololie, is een bijkomende reden om te kiezen voor een andere leverancier.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • kernenergie
  6/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Via Electrabel bezit Engie, en investeert het nog steeds in kerncentrales, wat de score sterk omlaag haalt. Tegelijk heeft het zijn beleid sterk geheroriënteerd op hernieuwbare energie en sloot het een groot deel van zijn steenkoolcapaciteit in Europa. Dat is uiteraard goed nieuws, maar de grote vraag blijft of Engie zijn verantwoordelijkheid zal nemen voor de hoge kosten voor de ontmanteling van zijn kerncentrales en het beheer van het kernafval. Deze leverancier blijft dus afgeraden.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • fossiele energieen
  5/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Omdat Innogy voor driekwart in handen is van RWE, beoordelen we beide samen. De groep investeert wel volop in hernieuwbare capaciteit, maar in verhouding met de enorme afmetingen van het bedrijf is dit nog te beperkt. Een deel van de factuur van Belgische Essent-klanten stroomt bovendien door naar RWE, dat hiermee haar kolen- en kerncentrales kan draaiende houden én investeren in de uitbreiding van bruinkoolmijnen. Indien RWE zijn productiemix verder opschoont door vervuilende centrales te sluiten, kan de score van deze leverancier nog een tijdje stijgen, maar uiteindelijk zal het volle verantwoordelijkheid in de energietransitie moeten nemen om een geslaagd rapport te krijgen. Wij raden deze leverancier af.

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

 • kernenergie
  2/20
  electricitégaz
  Belgique
  Afgeraden

  Ons advies

  Luminus wordt gecontroleerd door EDF, een Frans bedrijf dat de kerncentrales in Frankrijk uitbaat en blijft investeren in kernenergie. Zelfs vergeleken met de andere grote Europese  elektriciteitsbedrijven met een nucleair of fossiel passief is EDF bijzonder hardleers en investeert het ook vandaag nog massaal in gevaarlijke en vervuilende kerncentrales. Ook al wordt de winst van Luminus geïnvesteerd in projecten voor hernieuwbare energie, toch bestaat het risico dat EDF de komende jaren zijn dochter Luminus verkoopt om zo de oplopende kosten van zijn kerncentrales te dekken. EDF is ook dit jaar weer de rode lantaarn, we raden deze leverancier ten stelligste af!

  Is mijn leverancier echt groen?

  Geleverde groene stroom

  Investeringen in hernieuwbare energie

Ontdek onze blog

 • veranderen van leverancier is gemakkelijk

  Van leverancier veranderen is gemakkelijk!

  Wie heeft gezegd dat veranderen van energieleverancier in België een lijdensweg hoeft te zijn? Het duurt immers maar een paar… Read More

  Meer info

 • Black Out België

  Zo redden we het klimaat én houden we het licht aan

  Black Out Net nu de winter in zicht is, zakt de Belgische stroomproductie in en dreigen stroomtekorten. Laat… Read More

  Meer info

Lees meer artikels

FAQ

 • Wat is groene stroom volgens Greenpeace?
 • Hoe kan ik veranderen van leverancier?
 • Hoe kunnen we de ontwikkeling van groene stroom versnellen?
 • Waarom is kernenergie geen groene stroom?
 • Ik heb een ‘100% groen’-contract afgesloten bij een leverancier die slecht scoort in jullie klassement. Moet ik van leverancier veranderen?
 • Hangt de kwaliteit van elektriciteit af van de leverancier waar ik voor kies?

Lees onze FAQ