Aanbevolen
groene cooperatie
   
De coöperanten
electricité
logo footer

Ons advies

Ecopower is een voorloper binnen de Europese federatie van hernieuwbare energiecoöperaties (ResCoop) en ondersteunt op die manier de ontwikkeling van coöperaties in heel Europa. Het investeert sterk in bijkomende hernieuwbare capaciteit om in de toekomst meer klanten te kunnen bedienen, die bovendien inspraak krijgen in het gevoerde beleid én financieel profiteren van de productie van écht groene stroom. We kunnen deze leverancier alleen maar aanbevelen!

Ecopower

Ecopower is één van de grootste stroomproducerende coöperatieve vennootschappen (CVBA) in Europa. Ecopower levert stroom in heel Vlaanderen. Wie klant wil worden, moet een aandeel van 250 euro kopen. Terwijl er in het verleden vaak wachtlijsten waren, kan je nu onmiddellijk klant worden bij Ecopower.

Geleverde stroom: ?

Ecopower produceerde afgelopen jaar meer stroom dan het leverde aan zijn klanten. Coöperatieve windenergie werd aangevuld met stroom afkomstig van fotovoltaïsche zonnepanelen en een miniem deel kleinschalige waterkracht. De coöperatieve koopt dan ook geen stroom aan.

Investeringen: ?

Ecopower plant ook in de komende jaren hun productiecapaciteit nog sterk te verhogen. Er zijn verschillende projecten in ontwikkeling. Deze investeringen zijn bijna volledig  in windenergie.

Mix op de factuur: ?

De garanties van oorsprong van Ecopower weerspiegelen zijn productiemix en zijn volledig afkomstig uit wind- en zonne-energie.