Aanbevolen
groene cooperatie
20/20
De coöperanten
electricité
logo footer

Ons advies

Ecopower is een voorloper binnen de Europese federatie van hernieuwbare energiecoöperaties (ResCoop) en ondersteunt op die manier de ontwikkeling van coöperaties in heel Europa. Het investeert sterk in bijkomende hernieuwbare capaciteit om in de toekomst meer klanten te kunnen bedienen, die bovendien inspraak krijgen in het gevoerde beleid én financieel profiteren van de productie van écht groene stroom. We kunnen deze leverancier alleen maar aanbevelen!

Ecopower

Ecopower is één van de grootste stroomproducerende coöperatieve vennootschappen (CVBA) in Europa. Ecopower levert stroom in heel Vlaanderen. Wie klant wil worden, moet een aandeel van 250 euro kopen. Terwijl er in het verleden vaak wachtlijsten waren, kan je nu onmiddellijk klant worden bij Ecopower.

Geleverde stroom: ?

eolienne100%

Ecopower produceerde afgelopen jaar meer stroom dan het leverde aan zijn klanten. Coöperatieve windenergie (93%) werd aangevuld met stroom afkomstig van fotovoltaïsche zonnepanelen en een miniem deel kleinschalige waterkracht. De coöperatieve koopt dan ook geen stroom aan.

Investeringen: ?

eolienne100%

Ecopower plant in de komende twee jaar haar productiecapaciteit met 24% te verhogen. Deze investeringen zijn voor 100% in windenergie.

Mix op de factuur: ?

eolienne100%

De garanties van oorsprong van Ecopower weerspiegelen zijn productiemix en zijn voor meer dan 99% afkomstig uit wind- en zonne-energie.