Aanbevolen
20/20   
De coöperanten
logo footer

Ons advies

Ecopower is een voorloper binnen de Europese federatie van hernieuwbare energiecoöperaties (RESCoop) en ondersteunt op die manier de ontwikkeling van coöperaties in heel Europa. De coöperanten hebben inspraak in het gevoerde beleid én profiteren financieel van de productie van écht groene stroom. Ecopower is een grote investeerder in hernieuwbare energie, met name in zonne- en windenergie. Wij kunnen deze leverancier dan ook zeer aanbevelen.

 

Ecopower

Ecopower is één van de grootste stroomproducerende coöperatieve vennootschappen in Europa en levert stroom in heel Vlaanderen. Wie klant wil worden, moet een aandeel van 250 euro kopen. Door het grote succes van de coöperatie werd er besloten een klantenstop in te voeren. Deze blijft van kracht tot de productie van hernieuwbare energie voldoende hoog is om ook nieuwe klanten van groene stroom te voorzien. Aandelen kopen kan wel nog.

 

Geleverde stroom ?

100%

Ecopower produceert net voldoende stroom om alle coöperanten van 100% groene elektriciteit te voorzien. De geleverde stroom bestaat bijna volledig uit coöperatieve windenergie die  aangevuld wordt met stroom uit zonnepanelen. De coöperatie koopt dan ook geen stroom aan.

 

Investeringen ?

100%

De investeringen van Ecopower bestaan volledig uit zonne- en windenergie, twee vormen van hernieuwbare energie die zeer hoog scoren. Door de moeilijkheden en beroepsprocedures die nieuwe windprojecten ondervinden worden projecten voor zonne-energie steeds belangrijker.

 

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

100%

De garanties van oorsprong van Ecopower weerspiegelen de productiemix en zijn volledig afkomstig uit zonne- en windenergie.

 

Groene warmte ?

0100

Ecopower levert geen gas en is actief betrokken bij de ontwikkeling van warmtenetten. Zo onderzoekt de coöperatie momenteel de mogelijkheid om via aquathermie warmte te onttrekken uit de Dijle. Daarnaast informeert en sensibiliseert ze haar coöperanten over energiebesparende maatregelen in huis. Als burgercoöperatie speelt Ecopower dan ook een belangrijke rol in de transitie naar groene warmte.