Aanbevolen
15/20   
Luminus/EDF
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Bolt koopt al zijn geleverde elektriciteit rechtstreeks aan bij lokale producenten van hernieuwbare energie. Hierdoor geeft het een stimulans aan de producenten om hun productievermogen nog uit te breiden en hebben ze een positieve invloed op de energietransitie. Omdat Bolt fungeert als tussenpartij voor consumenten en lokale producenten heeft het zelf geen investeringsplannen, waardoor het geen hogere score kan halen binnen onze methodologie.

Bolt

Bolt is een gloednieuwe energieleverancier en fungeert als platform tussen consumenten en kleinschalige hernieuwbare energieproducenten. De consument kiest zelf van welke energieproducent hij energie koopt en is zo verzekerd van 100% groene stroom. Luminus is hoofdaandeelhouder bij Bolt, maar de energieleverancier behoudt toch een zekere onafhankelijkheid. Omdat we Bolt een positief project vinden, en het strikt toepassen van onze methodologie een foutief beeld zou geven, maken we een uitzondering en beoordelen we Bolt als een apart bedrijf.

Geleverde stroom ?

eolienne100%

Via Bolt kiest de consument zelf van welke  energieproducent er stroom wordt aangekocht en kan dus zelf kiezen door welke hernieuwbare energiebron de geleverde elektriciteit werd opgewekt. In 2019 heeft Bolt voornamelijk energie aangekocht uit waterkracht, biogas, windenergie en een beetje zon.
De verkochte stroom van verschillende projecten is afkomstig van energieleverancier Luminus. Wij raden Bolt aan hier transparanter over te communiceren en meer samen te werken met kleinere en lokale producenten van hernieuwbare energie.

Investeringen ?

Bolt plant zelf geen investeringen. Binnen onze methodologie kunnen ze hierdoor nooit het maximum van de score halen. Het rechtstreeks aankopen van elektriciteit bij lokale producenten moedigt deze wel aan verder te investeren en zorgt voor meer financiële stabiliteit voor deze producenten.

Mix op de factuur ?

eolienne100%

De garanties van oorsprong liggen in lijn met de geleverde energie en zijn voornamelijk afkomstig uit windenergie, biomassa, zon en kleinschalige waterkracht.