Aanbevolen
19/20   
Trevi
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Trevion daalt dit jaar een puntje door de mindere score die het haalt op het onderdeel groene warmte..Op alle andere onderdelen haalt Trevion wél de maximumscore. Zo behoren hun biogasinstallaties tot de meest duurzame energiebronnen en blijven ze ook, in verhouding tot hun omvang, stevig investeren in biogas, wind- en zonne-energie. We kunnen deze leverancier dan ook nog steeds sterk aanbevelen!

TREVION

Trevi Milieuadvies en Technologie is een Belgisch bedrijf opgericht in 1992 en gespecialiseerd in milieuoplossingen in alle sectoren: water, lucht, en energie. In 2011 werd Trevion gelanceerd om elektriciteit te leveren die vooral afkomstig is van de eigen gistingstanks met een motor voor warmtekrachtkoppeling.

Geleverde stroom ?

eolienne100%

Trevion produceert ruim voldoende elektriciteit om al zijn klanten te kunnen voorzien van lokale, groene stroom. Het bedrijf hoeft dus geen elektriciteit aan te kopen bij andere producenten. Het bedrijf gebruikt hiervoor biogasinstallaties: vergistingstanks met een beperkte capaciteit op basis van plantaardig afval, waarna het biogas omgezet wordt in elektriciteit en warmte. Het is beter om het methaangas dat ontstaat bij de afbraak van deze stromen te benutten voor de productie van energie dan het los te laten in de atmosfeer waar het op korte termijn veel sterker bijdraagt aan de opwarming van de aarde dan CO2. Deze technologie scoort dan ook zeer hoog. De overige productie bestaat uit windmolens en zonnepanelen.

Investeringen per energiebron ?

eolienne100%

Trevion investeerde de voorbije twee jaren stevig in windenergie en in de ontwikkeling van kleine biogasinstallaties (vergisting met warmtekrachtkoppeling). Het bedrijf heeft dan ook een bijzondere competentie opgebouwd met deze vorm van hernieuwbare energie. De komende jaren zijn er voorlopig iets minder investeringen gepland, maar dat heeft geen nadelige invloed op de score.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne100%

De energiemix van Trevion ligt volledig in lijn met de geleverde energie en bestaat uit biogas, wind- en zonne-energie.

Groene warmte ?

0100

Met zijn biogasinstallaties produceert Trevion groene warmte, die op de site zelf of in de dichte nabijheid terug gebruikt wordt. Aan zijn klanten levert Trevion fossiel gas, wat een iets mindere score oplevert. De score kan in de toekomst stijgen als Trevion samen met zijn klanten stappen onderneemt richting groene warmte.