Afgeraden
kernenergie
7/20   
EDF

Behoort tot

  • 3/20
logo footer

Ons advies

Luminus produceert en koopt nog steeds grote hoeveelheden stroom uit kernenergie en gascentrales. Het investeert fors in hernieuwbare energie, maar de investeringen zijn ruimschoots onvoldoende om tijdig de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Dit drukt de score erg en als Luminus wil opklimmen in ons klassement moet het volop voor groene stroom en warmte gaan.

 

Luminus

Luminus, voor 63% in handen van de EDF Groep, is de op een na grootste energieleverancier van België en houdt ook financiële controle over Bolt en Energie.be. Met de overname van de klantenportefeuille van Essent kon het zijn marktaandeel nog fors uitbreiden. Luminus levert gas en elektriciteit in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, maar laat in Brussel geen nieuwe klanten toe.

Geleverde stroom ?

26%biomasse6%40%24%énergie fossile4%

Luminus produceert ongeveer 65% van de geleverde elektriciteit zelf. Gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling zorgen voor bijna de helft (44%) van de productie, aangevuld met kernenergie (32%), onshore windenergie (18%) en kleinschalige waterkracht.

Ongeveer een vijfde van de energie wordt rechtstreeks aangekocht bij andere producenten en bestaat voornamelijk uit windenergie en elektriciteit uit gascentrales. De overige 15% wordt aangekocht op de nog steeds fel vervuilde Europese energiemarkt.

Investeringen ?

20%80%

Luminus doet forse investeringen in onshore wind- en zonne-energie, maar ten opzichte van de heel erg grote hoeveelheid geleverde energie zijn de investeringen helaas niet voldoende groot om tegen 2035 alle klanten van groene stroom te voorzien. De geplande gascentrale te Seraing is met 870MW aan vermogen goed voor maar liefst 80% van de nieuwe capaciteit en plaatst de investeringen in hernieuwbare energie toch in een ander daglicht.

 

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

42%biomasse7%18%32%

Luminus verkoopt nog de helft grijze contracten met stroom uit kernenergie en gascentrales. De andere contracten worden afgedekt met garanties van oorsprong uit windenergie, waterkracht en biomassa.

 

Groene warmte ?

0100

Luminus heeft een zeer uitgebreid milieurapport en wil bijdragen aan de nationale doelstellingen. Helaas zijn deze niet voldoende ambitieus en niet in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Luminus moet als grote speler zelf het voortouw nemen in de transitie naar groene verwarming, wat het ook al deels doet door warmtepompen en isolatie te promoten. Wij raden Luminus aan valse en tijdelijke oplossingen zoals gecompenseerd gas en condensatieketels te laten vallen en voluit te gaan voor echte groene warmte.

 

3/20

EDF

logo footer

Ons advies

EDF is een Frans staatsbedrijf dat de kerncentrales in Frankrijk uitbaat. Zelfs vergeleken met de andere grote Europese elektriciteitsbedrijven met een nucleair of fossiel passief is EDF bijzonder hardleers en investeert het ook vandaag nog massaal in gevaarlijke en vervuilende kerncentrales. Ook al zijn de investeringen van EDF in hernieuwbare energie in stijgende lijn, toch zijn deze investeringen zeer klein in verhouding tot de investeringen in kernenergie. EDF is ook dit jaar weer de rode lantaarn, we raden deze groep ten stelligste af!

 

EDF

EDF, voor 80% in handen van de Franse staat, is sinds 2009 meerderheidsaandeelhouder (63%) van Luminus, dat op zijn beurt de meerderheid van de aandelen van energieleverancier Bolt en Energie.be in handen heeft. Om het voor de bezoeker van deze website overzichtelijk te houden beoordelen we alle energieleveranciers van de EDF groep (Luminus, Bolt en Energie.be) afzonderlijk. Op deze pagina beoordelen we de volledige EDF groep.

 

Geleverde stroom ?

59%énergie fossile9%biomasse1%11%20%

Door de vele technische problemen in de kerncentrales die EDF beheert, werd bijna de helft van de reactoren gedurende lange perioden stilgelegd voor reparatie en verder onderzoek. EDF werd hierdoor gedwongen om in volle energiecrisis grote hoeveelheden stroom te kopen op de erg dure energiemarkt met grote financiële verliezen als gevolg. EDF leverde door deze aankopen ongeveer 60% stroom uit kerncentrales, aangevuld met 18% elektriciteit uit olie- en gascentrales. De overige energie was voornamelijk afkomstig uit grote waterkrachtcentrales en windenergie.

 

Investeringen ?

1%1%98%

De investeringen die EDF de komende jaren plant zijn grotendeels in kernenergie. Ondanks de forse investeringen in zonne- en windenergie, blijven de investeringen in kernenergie vele malen groter. Zo investeert EDF al jaren in de bouw van een nieuwe kernreactor op de site van Flamanville, een nieuwe reactor bij Hinkley Point in het Verenigd Koninkrijk en zal het een zeer belangrijke rol spelen bij de bouw van de nieuwe kerncentrales die de Franse overheid aankondigde.Bovendien wil het de levensduur van 56 van zijn 58 bestaande reactoren met 10-20 jaar verlengen, een operatie die volgens de Groep zelf minstens 49,5 miljard euro zal kosten.

 

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

32%biomasse8%18%42%

Omdat EDF in België actief is via Luminus hebben we de mix op de factuur van Luminus overgenomen. Deze bestaat voor 32% uit kernenergie en 19% uit gas, aangevuld met windenergie (25%), grootschalige waterkracht (15%), biomassa en een klein beetje zonne-energie.

 

Groene warmte ?

0100

De EDF Groep wil volledig klimaatneutraal zijn tegen 2050, wat voor de elektriciteitssector veel te laat is. EDF plant wereldwijd al zijn steenkoolcentrales te sluiten tegen 2030, maar investeert wel nog fors in nieuwe gascentrales. Daarnaast is EDF zeer stevig verankerd in de invoer en het transport van LNG, wat een zeer grote klimaatimpact heeft.