Afgeraden
kernenergie
6/20   
EDF
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Mocht Luminus een apart bedrijf zijn, dan zou het een score van 6 op 20 behalen. De eigen productie uit, en investeringen in hernieuwbare energie zouden in dit geval beter uit de verf komen. Toch koopt en produceert Luminus ook grote hoeveelheden stroom uit kernenergie en fossiele brandstoffen, waardoor de score vrij laag blijft.

Geleverde stroom ?

eolienne29%biomasse1%gaz38%énergie nucléaire29%énergie fossile3%

Luminus produceert ongeveer 65% van de geleverde elektriciteit zelf. Gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling zorgen voor bijna de helft (44%) van de productie, aangevuld met kernenergie (37%), onshore windenergie (16%) en kleinschalige waterkracht. 

Luminus koopt ongeveer een vijfde van de energie aan op de nog steeds fel vervuilde Europese energiemarkt. De overige 15% wordt rechtstreeks aangekocht bij andere producenten en bestaat voornamelijk uit windenergie en elektriciteit uit gascentrales.

Investeringen per energiebron ?

eolienne79%gaz18%biomasse3%

Luminus plant vooral investeringen in onshore windenergie , aangevuld met zonne-energie en kleinschalige biomassa. Helaas gaan 18% van de investeringen nog naar centrales die werken op fossiel gas. Luminus doet forse investeringen in hernieuwbare energie, maar ten opzichte van de zeer grote hoeveelheid geleverde energie is dit nog te weinig om een goede score op te leveren.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne38%biomasse5%gaz28%énergie nucléaire29%

Groene warmte ?

0100

Luminus heeft een zeer uitgebreid milieurapport en wil bijdrage aan de nationale doelstellingen. Helaas zijn deze doelstellingen niet voldoende ambitieus en te vaag omschreven. Luminus doet aan greenwashing door gecompenseerd fossiel gas te verkopen als klimaatneutraal gas en verkoopt nieuwe gasketels als een duurzame oplossing. Wil het bedrijf een betere score halen dan moet het volledig gaan voor groene warmte.