Afgeraden
7/20
Elegant NV
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Elegant is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Het bedrijf investeert ook niet in bijkomende productiecapaciteit en draagt met andere woorden amper bij tot de energietransitie. Je kiest dus beter voor een groenere leverancier! De beoordeling van Elegant is gebaseerd op publiek beschikbare gegevens, aangezien het bedrijf weigerde de nodige cijfers met Greenpeace te delen.

Elegant

Elegant is een project voor de levering van elektriciteit en gas opgestart door GreenFever, dat ook andere energieprojecten zoals de plaatsing van een zonnepark of advies rond de injectering van lokaal opgewekte groene stroom in het stroomnet op zijn actief heeft staan.

Geleverde stroom: ?

eolienne30%biomasse4%gaz20%énergie fossile24%énergie nucléaire22%

Bij gebrek aan gegevens van Elegant gaan we ervan uit dat het zowat alle geleverde elektriciteit aankoopt op de Europese elektriciteitsmarkt, zoals dit in 2016 al voor 73% het geval was. Het grote aandeel kernenergie (22%) en steenkool (22%) op deze markt zorgt voor een verdere daling van de score in vergelijking met de voorgaande jaren. Daarnaast beschikt Elegant over een zonnepanelenpark van 2,7 MW.

Investeringen: ?

Uit de publiek beschikbare informatie blijken geen recente of geplande investeringen in hernieuwbare of andere energiecapaciteit.

Mix op de factuur: ?

eolienne73%biomasse27%

De energiemix bestaat dit jaar voor 46% uit garanties van oorsprong van kleinschalige biomassa en biogas, voornamelijk aangevuld met windenergie. Vorig jaar was deze laatste nog goed voor 98% van de mix, wat de score opnieuw wat naar beneden duwt.