Afgeraden
6/20   
Nutsgroep
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Elegant is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Het bedrijf investeert ook niet in bijkomende productiecapaciteit en draagt met andere woorden amper bij tot de energietransitie. Je kiest dus beter voor een groenere leverancier! De beoordeling van Elegant is gebaseerd op publiek beschikbare gegevens.

Elegant

Elegant is een project voor de levering van elektriciteit en gas opgestart door GreenFever, dat ook andere energieprojecten zoals de plaatsing van een zonnepark of advies rond de injectering van lokaal opgewekte groene stroom in het stroomnet op zijn actief heeft staan.

Geleverde stroom ?

eolienne34%biomasse4%gaz20%énergie fossile17%énergie nucléaire25%

Bij gebrek aan gegevens van de leverancier zelf, gaan we ervan uit dat Elegant zowat alle geleverde elektriciteit koopt op de Europese elektriciteitsmarkt. Het grote aandeel kernenergie (25%) en steenkool (13%) op deze markt zorgt voor een lage score op dit onderdeel. Daarnaast beschikt Elegant over een zonnepanelenpark van 2,7 MW.

Investeringen per energiebron ?

Uit de publiek beschikbare informatie blijken geen recente of geplande investeringen in hernieuwbare of andere energiecapaciteit.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne100%

De energiemix bestaat dit jaar voor bijna 98% uit windenergie, aangevuld met zonne-energie en biomassa. De garanties van oorsprong zijn volledig Belgisch.

Groene warmte ?

0100

Elegant verkoopt fossiel gas, maar neemt geen enkel initiatief om de consumptie van gas van zijn klanten te verminderen. Het wil de komende jaren dus verder winsten blijven maken met de verkoop van deze fossiele brandstof zonder stappen te zetten richting groene verwarming.