Afgeraden
   
Elegant NV
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Elegant is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Het bedrijf investeert ook niet in bijkomende productiecapaciteit en draagt met andere woorden amper bij tot de energietransitie. Je kiest dus beter voor een groenere leverancier! De beoordeling van Elegant is gebaseerd op publiek beschikbare gegevens.

Elegant

Elegant is een project voor de levering van elektriciteit en gas opgestart door GreenFever, dat ook andere energieprojecten zoals de plaatsing van een zonnepark of advies rond de injectering van lokaal opgewekte groene stroom in het stroomnet op zijn actief heeft staan.

Geleverde stroom: ?

Bij gebrek aan gegevens van Elegant gaan we ervan uit dat het zowat alle geleverde elektriciteit aankoopt op de Europese elektriciteitsmarkt, zoals dit de voorbije jaren ookhet geval was. Het grote aandeel kernenergie (22%) en steenkool (20%) op deze markt zorgt voor een lage score op dit onderdeel.. Daarnaast beschikt Elegant over een zonnepanelenpark van 2,7 MW.

Investeringen: ?

Uit de publiek beschikbare informatie blijken geen recente of geplande investeringen in hernieuwbare of andere energiecapaciteit.

Mix op de factuur: ?

De energiemix bestaat dit jaar voor meer dan de helft uit windenergie. Het overige deel komt uit biogas en biomassa.  De garanties van oorsprong zijn volledig Belgisch.