Afgeraden
7/20   
Elegant NV
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Elegant is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Het bedrijf investeert ook niet in bijkomende productiecapaciteit en draagt met andere woorden amper bij tot de energietransitie. Je kiest dus beter voor een groenere leverancier! De beoordeling van Elegant is gebaseerd op publiek beschikbare gegevens.

Elegant

Elegant is een project voor de levering van elektriciteit en gas opgestart door GreenFever, dat ook andere energieprojecten zoals de plaatsing van een zonnepark of advies rond de injectering van lokaal opgewekte groene stroom in het stroomnet op zijn actief heeft staan.

Geleverde stroom: ?

eolienne32%biomasse4%gaz19%énergie fossile23%énergie nucléaire22%

Bij gebrek aan gegevens van de leverancier zelf, gaan we ervan uit dat Elegant zowat alle geleverde elektriciteit koopt op de Europese elektriciteitsmarkt. Het grote aandeel kernenergie (22%) en steenkool (20%) op deze markt zorgt voor een lage score op dit onderdeel. Daarnaast beschikt Elegant over een zonnepanelenpark van 2,7 MW.

Investeringen: ?

Uit de publiek beschikbare informatie blijken geen recente of geplande investeringen in hernieuwbare of andere energiecapaciteit.

Mix op de factuur: ?

eolienne98%biomasse2%

De energiemix bestaat dit jaar voor 95% uit windenergie, aangevuld met zonne-energie en biomassa. De garanties van oorsprong zijn volledig Belgisch.