Afgeraden
   
Octa+ Groep
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Octa+ koopt twee derde van zijn elektriciteit op de Europese markt. Deze bestaat voornamelijk uit vervuilende kolen- en kernenergie, wat de lage score verklaart. Daarnaast produceert het energie uit biomassa en zonnepanelen. Doordat Octa+ geen nieuwe investeringen aankondigt, weegt de aankoop van elektriciteit bijzonder zwaar door in de eindscore. Tijd voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie!

Octa+

Octa+ is actief op de elektriciteitsmarkt sinds 2010, maar is vooral bekend als distributeur van olieproducten. Het bedrijf beschikt over een netwerk van benzinepompen en levert in bijna heel België stookolie voor verwarming. Octa+ investeert ook in elektrische mobiliteit.

Geleverde stroom: ?

Octa+ produceert zelf een derde van de geleverde stroom. Meer dan de helft daarvan wordt opgewekt in grootschalige biomassacentrales, die vrij slecht scoren. De rest is voornamelijk afkomstig van fotovoltaïsche zonnepanelen en gascentrales. Het grootste deel van zijn stroom koopt Octa+ echter aan op de groothandelsmarkt. Dit betekent dat het nog altijd veel kernenergie en steenkool aankoopt.

Investeringen: ?

Octa+ plant geen enkele investering. Omdat zijn oorspronkelijke activiteit vooral gericht is op mobiliteit, valt het ook te begrijpen dat zijn investeringen op dit domein gericht zijn.

Mix op de factuur: ?

Octa+ vergroent zijn geleverde elektriciteit door de aankoop van garanties van oorsprong, voornamelijk uit waterkracht en grootschalige biomassa.