Afgeraden
7/20   
Octa+ Groep
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Octa+ zakt dit jaar nog iets lager in ons klassement. Het koopt, ten opzichte van vorige jaren, een groter deel (63%) van de geleverde elektriciteit aan op de Europese markt. Deze bestaat voornamelijk uit vervuilende kolen- en kernenergie, wat de lage score verklaart. Daarnaast produceert het energie uit biomassa en zonnepanelen. Octa+ kondigt ook dit jaar geen nieuwe investeringen aan, waardoor de aankoop van elektriciteit zwaar doorweegt in de eindscore. Hoog tijd voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie!

Octa+

Octa+ is actief op de elektriciteitsmarkt sinds 2010, maar is vooral bekend als distributeur van olieproducten. Het bedrijf beschikt over een netwerk van benzinepompen en levert in bijna heel België stookolie voor verwarming.

Geleverde stroom: ?

eolienne32%biomasse22%gaz17%énergie fossile14%énergie nucléaire14%

Octa+ leverde het voorbije jaar meer stroom, maar de eigen productie (37%) bleef helaas ongewijzigd. Hierdoor moest het meer elektriciteit aankopen op de Europese energiemarkt (63%), wat wil zeggen dat het meer kernenergie en steenkool binnenhaalde. Octa+ verliest daardoor punten op dit onderdeel. De eigen productie van Octa+ bestaat voor meer dan de helft uit grootschalige biomassacentrales, die vrij slecht scoren. De rest is voornamelijk afkomstig van zonnepanelen en een beetje gas.

Investeringen: ?

Octa+ plant al enkele jaren geen enkele investering. Omdat zijn oorspronkelijke activiteit vooral gericht is op mobiliteit, valt te begrijpen dat zijn investeringen op dit domein gericht zijn. Toch willen we het bedrijf aanmoedigen om opnieuw te investeren in hernieuwbare energie.

Mix op de factuur: ?

eolienne53%biomasse13%gaz7%énergie fossile7%énergie nucléaire19%

Ook op dit onderdeel verliest Octa+ punten. Slechts 66% van de contracten wordt gedekt door groene garanties van oorsprong. Deze zijn voornamelijk afkomstig uit windenergie, biomassa en waterkracht. De overige 34% van de geleverde elektriciteit bestaat uit kernenergie en fossiele energiebronnen.