Afgeraden
6/20   
Octa+ Groep
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Octa+ zakt dit jaar nog iets lager in ons klassement door de slechte score die het haalt op het onderdeel “groene verwarming”.Het koopt een groot deel (63%) van de geleverde elektriciteit aan op de Europese markt. Deze bestaat voornamelijk uit vervuilende kolen- en kernenergie, wat de lage score verklaart. Daarnaast produceert het energie uit biomassa en zonnepanelen. Octa+ kondigt ook dit jaar geen nieuwe investeringen aan, waardoor de aankoop van elektriciteit zwaar doorweegt in de eindscore. Hoog tijd voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie!

Octa+

Octa+ is een Belgisch familiebedrijf en is vooral bekend als distributeur van olieproducten. In 2018 verkocht het zijn tankstations, maar Octa+ levert wel nog steeds mazout over heel België. In 2010 werd het bedrijf ook actief op de elektriciteitsmarkt.

Geleverde stroom ?

eolienne33%biomasse23%gaz17%énergie fossile11%énergie nucléaire16%

Omdat de eigen productiecapaciteit van Octa+ niet stijgt en het bedrijf geen hernieuwbare energie inkoopt van andere producenten moet het een groot deel(63%) van de geleverde energie aankopen op de nog steeds fel vervuilde Europese energiemarkt. Octa+ verliest daardoor punten op dit onderdeel. De eigen productie van Octa+(37%) bestaat voor meer dan de helft uit grootschalige biomassacentrales, die vrij slecht scoren. De rest is voornamelijk afkomstig van zonnepanelen en een beetje gas.

Investeringen per energiebron ?

Octa+ plant al enkele jaren geen enkele investering. Omdat zijn oorspronkelijke activiteit vooral gericht is op mobiliteit, valt te begrijpen dat zijn investeringen op dit domein gericht zijn. Toch willen we het bedrijf aanmoedigen om opnieuw te investeren in hernieuwbare energie.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne54%biomasse36%gaz3%énergie fossile2%énergie nucléaire5%

Ongeveer 90% van de garanties van oorsprong zijn afkomstig uit hernieuwbare energie. Biomassa en windenergie nemen het grootste deel voor hun rekening en worden aangevuld met waterkracht en zonne-energie. De overige 10% zijn grijze contracten met stroom uit steenkool-, kern- en gascentrales. 

Groene warmte ?

0100

Ook op dit onderdeel verliest Octa+ punten. Het bedrijf levert quasi over heel het land fossiel gas en mazout voor het verwarmen van gebouwen en neemt amper stappen richting duurzame verwarming.