Aanbevolen
15/20   
Gemeente Merksplas
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Ebem is dit jaar de grootste stijger van het klassement.  De leverancier koopt steeds meer groene energie aan bij lokale producenten en speelt  een aanzienlijke rol in de ontwikkeling van nieuwe projecten in samenwerking met de IOK, ook rond groene warmte. De score van Ebem stijgt dit jaar dan ook aanzienlijk. 

Ebem

Ebem is een kleine elektriciteitsleverancier die zich in 2002 heeft ontwikkeld in de gemeente Merksplas en vervolgens zijn leveringsgebied heeft uitgebreid tot het hele Vlaamse Gewest. Ebem is eigendom van de gemeente Merksplas en is betrokken in allerlei projecten met IOK, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen.

Geleverde stroom ?

eolienne49%biomasse3%gaz16%énergie fossile13%énergie nucléaire19%

Ebem koopt steeds meer energie aan bij lokale producenten. Zo was 21% van de geleverde elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens in de buurt. Met enkele zonnepanelen wekt Ebem zelf elektriciteit op, maar deze hoeveelheid bedraagt minder dan 1%. De overige 78% van de geleverde elektriciteit koopt Ebem op de groothandelsmarkt, waardoor het nog een aanzienlijk deel stroom uit steenkool- en kerncentrales levert.

Investeringen per energiebron ?

eolienne54%biomasse46%

Samen met de IOK en andere lokale partners speelt Ebem een belangrijke rol in de ontwikkeling van hernieuwbare energie en groene verwarming in de Kempen. Zo zijn er plannen voor een nieuwe windturbine en zal het biogas afkomstig van lokale afvalstromen gebruikt worden voor de verwarming van een naburige gevangenis, hospitaal en woonwijk.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne49%biomasse51%

Ebem koopt uitsluitend garanties van oorsprong op uit biomassa, biogas, zonne- en windenergie. De grote hoeveelheid garanties afkomstig uit biomassa drukken helaas de score.

Groene warmte ?

0100

Ebem scoort behoorlijk goed op dit onderdeel. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in biogas en zal in de toekomst met dit biogas bijdragen aan de verwarming van de naburige gevangenis en een sociaal woonproject. Greenpeace gelooft niet dat biogas injecteren in het aardgasnetwerk een duurzame oplossing is, maar lokale verwarmingsprojecten met biogas hebben wel een belangrijke rol te spelen in de energietransitie. Daarnaast biedt Ebem samen met een partnerbedrijf energieaudits aan voor zijn zakelijke klanten.