Afgeraden
7/20   
Gemeente Merksplas
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Ebem is een zo goed als pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Ebem probeert wel meer energie aan te kopen bij lokale producenten en speelt lokaal een aanzienlijke rol in de ontwikkeling van nieuwe projecten in samenwerking met de IOK. Initiatieven die wij zeker aanmoedigen.

Ebem

Ebem is een kleine elektriciteitsleverancier die zich in 2002 heeft ontwikkeld in de gemeente Merksplas en vervolgens zijn leveringsgebied heeft uitgebreid tot het hele Vlaamse Gewest. Ebem is eigendom van de gemeente Merksplas en is betrokken in allerlei projecten met IOK, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen.

Geleverde stroom: ?

eolienne40%biomasse4%gaz17%énergie fossile20%énergie nucléaire19%

Ebem produceert minder dan 1% van zijn geleverde stroom zelf. Dit doet het met een paar zonnepanelen en een stortgasmotor op biogas. Ebem koopt 87% van zijn geleverde stroom op de groothandelsmarkt. Dit betekent dat het veel kernenergie en steenkool aankoopt. De overige 13% bestaat uit zonne- en windenergie die het rechtstreeks bij lokale producenten aankoopt.

Investeringen: ?

eolienne100%

Ebem kondigt dit jaar opnieuw enkele projecten aan. Zo zal het bedrijf samen met lokale burgercoöperaties zonne-energie ontwikkelen. Daarnaast werkt het samen met de IOK aan een nieuw project waarbij GFT-afval wordt omgezet in biogas, wat dan ter plaatse door een warmtekrachtkoppeling wordt omgezet in warmte en elektriciteit. 

Mix op de factuur: ?

eolienne26%biomasse74%

Ebem scoort behoorlijk wat betreft de mix op de factuur. Door het grote aantal garanties van oorsprong uit biomassa (75%) wordt de score helaas wat gedrukt. De andere garanties van oorsprong zijn afkomstig uit biogas, zonne- en windenergie.