Aanbevolen
19/20   
Aspiravi Holding SA
electricité
logo footer

Ons advies

Aspiravi Energy haalt een zeer goede score dankzij forse investeringen in windenergie op zee en op land. Aspiravi produceert zelf ruim voldoende elektriciteit om alle klanten van echt groene energie te voorzien en rekent hiervoor voornamelijk op windenergie, aangevuld met biomassa.  Tot slot willen we Aspiravi aanbevelen te werken aan rechtstreekse burgerparticipatie in zijn investeringen in windenergie, wat het (lokale) draagvlak ervoor zou versterken.

Aspiravi

Aspiravi Energy is een dochteronderneming van Aspiravi Holding, die actief is inde ontwikkeling, bouw en exploitatie van groene energieprojecten, voornamelijk windturbines, op land en in zee. De uiteindelijke aandeelhouders zijn 94 gemeenten in Vlaanderen en Wallonië, en de Vlaamse Energieholding. Aspiravi Energy levert groene elektriciteit aan de coöperanten van Limburg wind cv en Aspiravi Samen cv.

Geleverde stroom ?

eolienne93%biomasse7%

Aspiravi Holding produceert 100% van de door Aspiravi Energy geleverde energie. 92% komt uit windenergie, het overige deel komt uit biomassa en biogas. Aspiravi verliest enkele punten omdat we biomassa een minder goede score toekennen. Door de grote productie van groene stroom moet Aspiravi Energy geen elektriciteit aankopen van andere leveranciers.

Investeringen per energiebron ?

eolienne100%

Aspiravi heeft verschillende windprojecten in ontwikkeling en onder constructie, voornamelijk op land. Het bedrijf produceert al voldoende elektriciteit om alle klanten van groene stroom te voorzien, maar blijft toch fors investeren in hernieuwbare energie.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne69%biomasse31%

Aspiravi Energy koopt vooral garanties van oorsprong uit waterkracht, biomassa, windenergie en geothermische energie. Indien het zijn eigen garanties van oorsprong uit windenergie zou behouden en niet zou vervangen door minderwaardige garanties van oorsprong uit waterkracht of biomassa zou de score van Aspiravi nog wat verder kunnen stijgen.

Groene warmte ?

0100

Aspiravi verkoopt geen gas en produceert alle elektriciteit op een duurzame manier. De restwarmte van de biomassacentrales wordt al gebruikt, maar we willen het bedrijf toch aanmoedigen nog verdere stappen te zetten in de richting van groene verwarming. Door de reeds opgedane expertise en het uitgebreide netwerk kan het een belangrijke speler worden voor warmtenetten of duurzame warmte op wijkniveau.