Afgeraden
kernenergie
7/20   
Groupe Engie

Behoort tot

  • 10/20
logo footer

Ons advies

Engie-Electrabel haalt een minder hoge score dan de gehele Engie Groep. De productie uit het verouderde nucleair park wegen hier nog zwaarder door en de grote hoeveelheid opgewekte stroom uit gascentrales vervuild verder de geleverde energie. Ondanks de investeringen in hernieuwbare energie en een betere score die Engie-Electrabel haalt in ons klassement blijft de energieleverancier afgeraden. De investeringen in het verlengen van de kerncentrales en nieuwe gascentrale tonen dat Engie-Electrabel nog steeds niet volop voor hernieuwbaar gaat.

Engie-Electrabel

De Engie Groep is wereldwijd actief als producent en leverancier van elektriciteit en gas, en is in België actief onder de naam Engie-Electrabel. De belangrijkste aandeelhouder is de Franse staat met bijna een derde van de aandelen. Engie beheert alle Belgische kerncentrales en is in ons land de grootste energieleverancier, met in Brussel een marktaandeel van meer dan 70%.

Geleverde stroom ?

3%biomasse2%20%74%

Engie-electrabel produceert alle geleverde stroom zelf en moet geen elektriciteit aankopen. Meer dan 94% procent van de stroom die Engie-electrabel levert is afkomstig uit kernenergie(74%) en gascentrales(20%). Slechts 6% van de geleverde energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, waarbij de biomassacentrale ‘Max Green’ een groot deel voor zijn rekening neemt.

 

Investeringen ?

5%78%17%

Hoewel Electrabel bij de grootste installateurs van windmolens in België behoort, investeert het voor zijn enorme grootte veel te weinig in bijkomende hernieuwbare capaciteit en behaalt het een zeer zwakke score op dit onderdeel. Het sluiten van de verouderde kerncentrales levert wel een licht betere score op, maar de investeringen zijn absoluut onvoldoende om tegen 2035 aan alle klanten echt groene stroom te kunnen leveren. De investeringen in het opnieuw verlengen van de kerncentrales en de bouw van een nieuwe gascentrale werden beter geïnvesteerd in projecten van hernieuwbare energie.

 

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

22%biomasse5%27%46%

De energiemix van Engie-Electrabel bestaat nog voor 46% uit kernenergie en 27% uit fossiel gas. De rest is verdeeld over waterkrachtcentrales, windenergie en biomassa.

 

Groene warmte ?

0100

Engie wil tegen 2045 klimaatneutraal zijn, maar rekent hiervoor deels op het afvangen van CO2 en het compenseren van de uitstoot. Naast de investeringen in nieuwe gascentrales promoot Engie ook nog steeds de installatie van nieuwe gasketels.Toch is er ook op vlak van groene warmte en energiediensten een shift naar meer duurzame technologieën. Engie-Electrabel moet fossiele energie volledig loslaten en volop gaan voor elektrificatie en hernieuwbare alternatieven.

 

10/20

Engie Groep

logo footer

Ons advies

De Engie Groep bezit nog steeds kern- en steenkoolcentrales, en plant nog investeringen in nieuwe gascentrales. Deze vervuilende energiebronnen halen de score sterk omlaag.  Anderzijds wil de Engie Groep tegen 2027 wereldwijd geen steenkool meer gebruiken en heeft het tegelijk zijn beleid geheroriënteerd naar hernieuwbare energie en energiediensten zoals het installeren van zonnepanelen. De ingeslagen weg naar hernieuwbare energie is positief en levert een betere score op dan in 2021, maar de groep moet versneld en voluit kiezen voor een groene toekomst wil het verder opklimmen in het klassement.

Engie Groep

De Engie Groep is wereldwijd actief als producent en leverancier van elektriciteit en gas. De belangrijkste aandeelhouder is de Franse staat met bijna een derde van de aandelen. De Europese productiecapaciteit van Engie bevat zowel erg veel kernenergie en stroom uit gascentrales, als een steeds groter wordende hoeveelheid hernieuwbare energie. Door zijn grote omvang is de Engie Groep een erg belangrijke speler op de Europese energiemarkt. In België is de Engie Groep actief als Engie-Electrabel.

Geleverde stroom ?

35%biomasse1%36%28%

Engie is een zeer grote producent van energie. Het bedrijf produceert voornamelijk energie op basis van kernenergie (28%) en gascentrales (36%). De overige 36% van de energie die Engie opwekt is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, met het grootste gedeelte uit waterkracht en windenergie.

 

Investeringen ?

61%biomasse1%7%31%

Engie behoort tot de grootste investeerders in hernieuwbare energie en investeert fors in waterkracht, zonne-energie en windenergie op land en op zee. Gezien de enorme hoeveelheid geleverde elektriciteit zijn de investeringen echter niet voldoende om tegen 2035 alle klanten van echt groene stroom te voorzien. Engie moet dus een tandje bijsteken. De zeer grote investeringen in hernieuwbare energie zijn goed voor meer dan de helft van de totale investeringen. Het andere deel van de investeringen doet Engie in het verlengen van de kerncentrales en nieuwe gascentrales, waarmee het ineens toont dat het toch nog niet voor 100% hernieuwbare energie gaat.

 

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

22%biomasse5%27%46%

De energiemix van Engie is identiek aan die van Engie-Electrabel en bestaat voor 46% uit kernenergie en 27% uit fossiel gas. De rest is verdeeld over waterkrachtcentrales, windenergie en biomassa.

 

Groene warmte ?

0100

Engie wil tegen 2045 klimaatneutraal zijn, maar rekent hiervoor deels op het afvangen van CO2 en het compenseren van de uitstoot. Naast de investeringen in nieuwe gascentrales promoot Engie ook nog steeds de installatie van nieuwe gasketels.Toch is er ook op vlak van groene warmte en energiediensten een shift naar meer duurzame technologieën. De Engie Groep moet fossiele energie volledig loslaten en volop gaan voor deze hernieuwbare alternatieven.