Kan beter
10/20   
Power Online SA/NV
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Mega is een bedrijf in sterke groei en is ondertussen de vijfde grootste energieleverancier in België. Het bedrijf produceert zelf geen elektriciteit en investeert ook niet in hernieuwbare energie. Ze kopen wel een aanzienlijk deel van hun geleverde energie rechtstreeks aan bij producenten van groene stroom, wat een positieve invloed heeft op de energietransitie. Mega kan in de toekomst nog een beetje stijgen als het nog meer hernieuwbare energie rechtstreeks kan aankopen, zelf zou investeren of meer initiatief zou tonen in de omschakeling naar groene verwarming. 

Mega

Mega is een Belgische leverancier opgericht in 2013 en levert elektriciteit en gas in heel het land. Mega produceert zelf geen elektriciteit, maar koopt deze grotendeels rechtstreeks aan bij andere producenten.

Geleverde stroom ?

eolienne79%biomasse1%gaz6%énergie fossile5%énergie nucléaire8%

Mega koopt het grootste deel (69%) van de geleverde energie rechtstreeks aan bij andere producenten. Dit is voornamelijk windenergie, aangevuld met een beetje zonne-energie. 

Het overige deel (31%) van de geleverde energie koopt Mega aan op de Europese energiemarkt. Deze energiemix bevat dus nog een groot deel kernenergie (25%) en energie uit steenkool (13%).

Investeringen per energiebron ?

Mega plant helaas geen investeringen in de nabije toekomst. Het bedrijf zou zijn score verder kunnen verbeteren door toch te investeren in hernieuwbare energie.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne67%biomasse33%

De mix van Mega is volledig groen en voornamelijk afkomstig uit biomassa, waterkracht en windenergie, aangevuld met een beetje zonne-energie.

Groene warmte ?

0100

Mega haalt een zeer lage score op dit onderdeel. Het verkoopt fossiel gas als klimaatneutraal gas door de uitstoot ervan te compenseren. Greenpeace staat niet achter dit principe en moedigt Mega aan om samen met zijn klanten echte stappen te zetten richting duurzame verwarming.