Aanbevolen
17/20
Filiaal van de groep IMG - Coretec
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Mega zag zijn verkoop vorig jaar fors stijgen. Hoewel het nog vooral aankoopt op de groothandelsmarkt, kocht Mega een groter percentage rechtstreeks bij hernieuwbare energieproducenten - een positieve evolutie! Via moederbedrijf IMG Invest investeert het opnieuw stevig in hernieuwbare capaciteit, met name in zon en wind. Het wordt interessant te zien hoe de geplande splitsing de score zal beïnvloeden, maar voorlopig kunnen we deze leverancier van harte aanbevelen.

Mega

Mega is een Belgische leverancier opgericht in 2013. Via moederbedrijf IMG Invest investeert het in productiecapaciteit op basis van zon en wind. Door een verandering in aandeelhouderschap zou deze band tegen eind 2018 doorgeknipt moeten worden.

Geleverde stroom: ?

eolienne53%biomasse8%gaz14%énergie fossile13%énergie nucléaire12%

Mega kende dit jaar een stijging in de verkoop, terwijl de eigen productie uit PV en windmolens constant bleef. De relatieve daling van het aandeel eigen productie (van 45% naar 35%) wordt echter deels gecompenseerd door een verdubbeling van de rechtstreekse aankopen van hernieuwbare energie, aangevuld met 16% gas. Hierdoor daalt het aandeel vuile energie, afkomstig van de aankopen op de groothandelsmarkt, tot 25% van de totale mix.

Investeringen: ?

eolienne99%biomasse1%

Het moederbedrijf van Mega, IMG Invest, investeert enkel in hernieuwbare productiecapaciteit. Voor de nabije toekomst plant het bedrijf bijna uitsluitend investeringen in onshore wind.

Mix op de factuur: ?

eolienne96%biomasse1%gaz1%énergie fossile1%énergie nucléaire1%

De mix van Mega bevat, in tegenstelling tot vorig jaar, geen grootschalige waterkracht maar ook geen windenergie meer. De garanties van oorsprong zijn nu afkomstig uit kleinschalige waterkrachtcentrales en geothermische energie.