Kan beter
   
Mega - Power Online SA/NV
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Mega is een bedrijf in sterke groei en de splitsing met IMG invest heeft een grote impact op de score. Mega verliest zo punten voor investeringen en heeft ook geen eigen productie meer. Ze compenseren dit door energie rechtstreeks bij de producent aan te kopen, wat een positieve invloed heeft op de energietransitie. Helaas lukt dit momenteel nog maar voor de helft van de geleverde energie. Mega kan in de toekomst terug stijgen als het nog meer energie rechtstreeks kan aankopen of investeringen plant in hernieuwbare energie.

Mega

Mega is een Belgische leverancier opgericht in 2013. Via moederbedrijf IMG Invest investeerde het in productiecapaciteit op basis van zon en wind, maar sinds januari 2019 is deze band doorgeknipt.

Geleverde stroom: ?

Door de splitsing met IMG invest heeft Mega sinds januari 2019 geen eigen productie meer. In 2018 kon Mega nog bijna 60% van de geleverde energie zelf opwekken door wind en zon of rechtstreeks aankopen bij een producent van groene energie. Met het verdwijnen van hun eigen productie in 2019 lukt het momenteel maar voor de helft om hun geleverde energie rechtstreeks aan te kopen bij een groene producent. De overige helft kopen ze aan op de Europese energiemarkt en bevat dus nog een groot deel kernenergie(22%) en energie uit steenkool(20%).

Investeringen: ?

In de voorbije jaren werd er via moederbedrijf IMG invest geïnvesteerd in onshore wind. Helaas zijn beide bedrijven gesplitst en plant Mega géén investeringen in de nabije toekomst. 

Mix op de factuur: ?

De mix van Mega bestaat voor 60% uit waterkracht, aangevuld met geothermie en zonne energie. 7% van de contracten van Mega zijn grijze contracten, en bestaan enkel uit fossiele brandstoffen en kernenergie.