Kan beter
12/20   
Power Online SA/NV
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Mega is een bedrijf in sterke groei en is ondertussen de zesde grootste energieleverancier in België. Het bedrijf produceert zelf geen elektriciteit en investeert ook niet in hernieuwbare energie. Ze kopen wel een aanzienlijk deel van hun geleverde energie rechtstreeks aan bij producenten van groene stroom, wat een positieve invloed heeft op de energietransitie. Mega kan in de toekomst nog een beetje stijgen als het nog meer hernieuwbare energie rechtstreeks kan aankopen of zelf zou investeren.

Mega

Mega is een Belgische leverancier opgericht in 2013 en levert elektriciteit en gas in heel het land. Mega produceert zelf geen elektriciteit, maar koopt deze grotendeels rechtstreeks aan bij andere producenten.

Geleverde stroom: ?

eolienne77%biomasse1%gaz6%énergie fossile8%énergie nucléaire7%

Mega koopt het grootste deel (66%) van de geleverde energie rechtstreeks aan bij andere producenten. Dit is voornamelijk windenergie, aangevuld met een beetje zonne-energie. 

Het overige deel (34%) van de geleverde energie koopt Mega aan op de Europese energiemarkt en bevat dus nog een groot deel kernenergie (22%) en energie uit steenkool (20%).

Investeringen: ?

Mega plant helaas geen investeringen in de nabije toekomst. Het bedrijf zou zijn score verder kunnen verbeteren door toch te investeren in hernieuwbare energie.

Mix op de factuur: ?

eolienne99%biomasse1%

De mix van Mega bestaat voor 74% uit waterkracht, aangevuld met voornamelijk  geothermie (22%).