Resultaat

EigenaarEneco Holding NV
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedVlaanderen en WalloniëVlaanderen en Wallonië

Energiescore

18/20

Greenpeace

Ons advies: Aanbevolen

Eneco krijgt een hoge score doordat het bedrijf uitsluitend investeert in hernieuwbare energie. Omdat Eneco een vrij grote leverancier en producent is, vormt dit gedrag een forse bijdrage aan de energierevolutie in Europa. Een schitterend voorbeeld dat navolging verdient.

Korte beschrijving

Eneco is de grootste niet-coöperatieve elektriciteitsproducent die heeft gekozen voor 100% hernieuwbare energie en gas. Eneco durft een duidelijk openbaar standpunt innemen voor hernieuwbare energie en tegen kernenergie. Dat blijkt in de communicatie van het bedrijf, maar ook in zijn keuzes op het vlak van productie, investeringen en desinvesteringen.

In juli 2017 heeft Eneco de klantenportefeuille van Eni Belgium overgekocht. Op die manier krijgt de Eneco-groep er dus 800 000 nieuwe klanten bij. De analyse van 2017 zal ons zeggen hoe Eneco de bijkomende elektriciteit produceert om energie te leveren aan zijn nieuwe klanten en in welke mate de score al dan niet even positief zal blijven. Omdat Eni binnenkort zal verdwijnen van de Belgische elektriciteitsmarkt voor particulieren, nemen we die leverancier dit jaar niet meer op in onze ranking.

 

Productie (98%)

61%

Hernieuwbare energie

34%

Aardgas

5%

Biomassa

98% van de elektriciteit die Eneco aan zijn klanten levert, wordt geproduceerd door eigen capaciteit. Die bestaat voor 60% uit windenergie, hoofdzakelijk onshore. 30% is afkomstig van gascentrales (met en zonder warmtekrachtkoppeling). De overige productie komt van kleine biomassacentrales en fotovoltaïsche installaties.

Aankopen (2%)

29%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

4%

Biomassa

29%

Steenkool en olie

26%

Kernenergie

De overige 2% is afkomstig van de elektriciteitsmarkt.

De energiemix valt hoofdzakelijk uiteen in drie delen, één derde onshore windenergie, een ander derde offshore windenergie en het laatste derde is afkomstig van waterkracht. De mix berust dus volledig op hernieuwbare energie.

Investeringen

100%

Hernieuwbare energie

Eneco investeert heel veel en uitsluitend in de ontwikkeling van onshore windenergie -- 260 MW in 2015-16 en 847 MW in 2017-18! Wanneer deze projecten met succes voltooid zullen zijn, zal de huidige productie met bijna 40% verhogen. Omdat deze editie van het klassement gebaseerd is op de gegevens van het jaar 2016, scoren we Eneco apart, zonder rekening te houden met de overname. Toch kunnen we niet naast deze overname en de mogelijke impact ervan op Eneco’s score kijken. Eneco zal immers niet op één jaar tijd de elektriciteit voor 800.000 klanten zelf kunnen produceren, en zal dus een grote hoeveelheid moeten aankopen. Het is intussen belangrijk dat Eneco zijn investeringen in hernieuwbare energiecapaciteit blijft opvoeren.    

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)