Kan beter
11/20   
Mitsubishi en Chubu
electricitégaz

In deze groep

  • 18/20
logo footer

Ons advies

De Eneco Groep stijgt licht omdat het blijft investeren in hernieuwbare energie en steeds meer groene elektriciteit rechtstreeks van andere producenten koopt. De strategie van Eneco is om langlopende contracten met grote zakelijke klanten af te sluiten, om nadien de productiecapaciteit van zonne- en windenergie te verhogen om echt groene stroom te kunnen leveren. Eneco onderscheidt zich van de andere grote energieleveranciers door als enige leveranciers klimaatdoelstellingen op te stellen die ruim voor 2050 de uitstoot naar nul moeten brengen. Toch heeft de Eneco Groep nog een lange weg te gaan, zeker om hun zakelijke Nederlandse klanten van groene stroom te voorzien. Hiervoor moet Eneco helaas nog steeds grote hoeveelheid elektriciteit aankopen op de fel vervuilde elektriciteitsmarkt. Dit drukt de score van de Eneco Groep.    

Als we enkel de activiteiten van Eneco België analyseren behaalt het bedrijf een veel hogere score, door de kleinere zakelijke markt. Meer informatie vindt u in het kader onderaan deze pagina.

Eneco Group

Eneco is de derde grootste energieleverancier van België. De Eneco Groep is actief in België en Nederland, maar de holding is ook eigenaar van de Duitse energieleverancier Lichtblick, en het Nederlandse Oxxio en Woonenergie. In november 2019 werd Eneco overgenomen door Mitsubishi en Chubu. Beide Japanse bedrijven investeren nog steeds in nieuwe steenkoolcentrales en kernenergie in Zuidoost Azië. Meer informatie kan je lezen in ons blogartikel.Ondanks de vervuilende activiteiten van Mitsubishi en Shubu gaat Eneco volop voor een energietransitie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Geleverde stroom ?

eolienne47%biomasse3%gaz28%énergie nucléaire13%énergie fossile9%

Ongeveer de helft van alle elektriciteit die de Eneco Groep levert wekt het zelf op of wordt rechtstreeks aangekocht van andere producenten. Deze energie bestaat voor 63% uit hernieuwbare energiebronnen en wordt aangevuld met elektriciteit afkomstig van gascentrales. De andere helft van de geleverde elektriciteit, voornamelijk bestemd voor de Nederlandse zakelijke klanten, koopt Eneco aan op de nog steeds fel vervuilde Europese elektriciteitsmarkt. Deze elektriciteitsmix bevat helaas nog een grote hoeveelheid elektriciteit uit steenkool-(13%) en kerncentrales(25%). Eneco hoopt deze aankopen zo snel mogelijk af te bouwen.

Investeringen per energiebron ?

eolienne100%

Eneco plant heel wat investeringen in zonne- en windenergie. Deze investeringen zijn weliswaar aanzienlijk en volledig in hernieuwbare energie, maar zijn in vergelijking met de grote hoeveelheid geleverde energie toch te klein om een zeer goede score op te leveren. De hoeveelheid groene stroom die Eneco aankoopt van andere producenten stijgt per jaar wel zeer sterk, maar samengeteld met de investeringen blijft dit zelfs onvoldoende om tegen 2035 alle klanten van hernieuwbare energie te voorzien. Eneco moet dus nog een tandje bijsteken.  We kijken voor het onderdeel investeringen enkel naar Europa en nemen de investeringen van Chubu en Mitsubishi in Azië dus niet mee in onze beoordeling.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne72%gaz14%énergie nucléaire14%

Ongeveer 28% van de leveringen zijn nog “grijze” contracten op basis van fossiele brandstoffen en kernenergie. Het gaat hier uitsluitend over zakelijke contracten. De groene contracten (72%) worden gedekt met garanties van oorsprong uit voornamelijk waterkracht, wind- en zonne-energie.

Groene warmte ?

0100

Dankzij een zeer ambitieus klimaatplan met duidelijke doelstellingen scoort Eneco behoorlijk goed op dit onderdeel. De Groep wil tegen 2035 enkel nog écht groene stroom leveren en wil ook het gebruik van fossiel gas tegen 2035 tot een minimum beperken. Als concrete maatregel stopt de Eneco Groep bijvoorbeeld met het installeren van gasketels vanaf 2025. Eneco behaalt geen topscore omdat het nu nog fossiel gas levert, maar het legt de lat wel erg hoog voor alle andere energieleveranciers.

18/20

Eneco BE

logo footer

Ons advies

In dit kader bekijken we enkel de Belgische activiteiten van Eneco, waardoorhet bedrijf een héél stuk beter scoort en een mooie score behaalt van 18/20. De negatieve invloed van de zakelijke markt in Nederland verdwijnt, en ten opzichte van de kleinere hoeveelheid geleverde energie zorgen de investeringen voor een beter resultaat.

Geleverde stroom ?

eolienne83%gaz5%énergie fossile4%énergie nucléaire7%biomasse1%

Ongeveer 75% van de geleverde elektriciteit produceert Eneco zelf of koopt het rechtstreeks aan bij andere leveranciers. Deze stroom komt bijna uitsluitend uit windenergie, aangevuld met een beetje zonne-energie en biomassa. De overige 25% van de geleverde energie koopt Eneco aan op de Europese elektriciteitsmarkt. Deze mix bevat nog veel elektriciteit uit kern-(25%) en steenkoolcentrales(13%).

Investeringen per energiebron ?

eolienne99%biomasse1%

De investeringen van Eneco zijn 100% in hernieuwbare energie en bestaan bijna volledig uit windenergie. De investeringen van Eneco zijn voldoende groot om tegen 2035 100% hernieuwbare energie te kunnen leveren aan al zijn klanten.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne72%gaz14%énergie nucléaire14%

Deze gaan enkel over de Belgische activiteiten en zijn identiek aan de Groepsscore.

Groene warmte ?

0100

De Belgische activiteiten van Eneco volgen uiteraard de doelstellingen van de Eneco Groep. De score is dan ook identiek.