Kan beter
13/20   
Mitsubishi en Chubu
logo footer

Ons advies

De Eneco Groep stijgt licht omdat het blijft investeren in hernieuwbare energie en steeds meer groene elektriciteit rechtstreeks van andere producenten koopt. De strategie van Eneco is om langlopende contracten met grote zakelijke klanten af te sluiten, om nadien de productiecapaciteit van zonne- en windenergie te verhogen om echt groene stroom te kunnen leveren. Eneco onderscheidt zich van de andere grote energieleveranciers door als enige leveranciers klimaatdoelstellingen op te stellen die al in 2035 de uitstoot naar nul moeten brengen. Toch heeft de Eneco Groep nog een lange weg te gaan, zeker om hun zakelijke Nederlandse klanten van groene stroom te voorzien. Hiervoor moet Eneco helaas nog steeds een grote hoeveelheid elektriciteit aankopen op de fel vervuilde elektriciteitsmarkt. Dit drukt de score van de Eneco Groep.

Eneco Groep

Eneco is de derde grootste energieleverancier van België. De Eneco Groep is actief in België en Nederland, maar de holding is ook eigenaar van de Duitse energieleverancier Lichtblick, en het Nederlandse Oxxio en Woonenergie. In november 2019 werd Eneco overgenomen door Mitsubishi en Chubu. Beide Japanse bedrijven investeren nog steeds in nieuwe steenkoolcentrales en kernenergie in Zuidoost Azië. Meer informatie kan je lezen in ons blogartikel. Ondanks de vervuilende activiteiten van Mitsubishi en Shubu gaat Eneco volop voor een energietransitie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Geleverde stroom ?

75%biomasse2%16%4%énergie fossile3%

Ongeveer 83% van alle elektriciteit die de Eneco Groep levert, wekt het zelf op of wordt rechtstreeks aangekocht bij andere producenten. Deze energie bestaat voor 84% uit hernieuwbare energiebronnen en wordt aangevuld met elektriciteit afkomstig van gascentrales. De overige 17% van de geleverde elektriciteit, voornamelijk bestemd voor de Nederlandse zakelijke klanten, koopt Eneco aan op de nog steeds fel vervuilde Europese elektriciteitsmarkt. Deze elektriciteitsmix bevat helaas nog een grote hoeveelheid elektriciteit uit steenkool- (18%) en kerncentrales (22%). Eneco hoopt deze aankopen zo snel mogelijk af te bouwen.

 

Investeringen ?

100%

Eneco plant heel wat investeringen in zonne- en windenergie. Deze investeringen zijn weliswaar aanzienlijk en volledig in hernieuwbare energie, maar zijn in vergelijking met de grote hoeveelheid geleverde energie toch te klein om een zeer goede score op te leveren. De hoeveelheid groene stroom die Eneco aankoopt van andere producenten stijgt per jaar wel zeer sterk, maar de investeringen zelf blijven onvoldoende om tegen 2035 alle klanten van hernieuwbare energie te voorzien. Eneco moet dus nog een tandje bijsteken. We kijken voor het onderdeel investeringen enkel naar Europa en nemen de investeringen van Chubu en Mitsubishi in Azië niet mee in onze beoordeling.

 

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

80%7%13%

Voor dit onderdeel kijken we enkel naar de Belgische activiteiten. De mix op de factuur is voor de Eneco Groep identiek aan Eneco België.

 

Groene warmte ?

0100

Dankzij een zeer ambitieus klimaatplan met duidelijke doelstellingen scoort Eneco behoorlijk goed op dit onderdeel. Eneco wil tegen 2035 enkel nog écht groene stroom leveren en wil ook het gebruik van fossiel gas van zijn klanten tegen 2035 tot een minimum beperken. Het erkent echter dat de overheden meer richting en daadkracht moeten tonen, en probeert als grote energieleverancier de politieke besluitvorming mee in de juiste richting te duwen.  Eneco behaalt geen topscore omdat het nu nog fossiel gas levert, maar het legt de lat wel erg hoog voor alle andere energieleveranciers.