Afgeraden
kernenergie
   
EDF
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Luminus wordt gecontroleerd door EDF, een Frans bedrijf dat de kerncentrales in Frankrijk uitbaat en blijft investeren in kernenergie. Zelfs vergeleken met de andere grote Europese  elektriciteitsbedrijven met een nucleair of fossiel passief is EDF bijzonder hardleers en investeert het ook vandaag nog massaal in gevaarlijke en vervuilende kerncentrales. Ook al wordt de winst van Luminus geïnvesteerd in projecten voor hernieuwbare energie, toch bestaat het risico dat EDF de komende jaren zijn dochter Luminus verkoopt om zo de oplopende kosten van zijn kerncentrales te dekken. EDF is ook dit jaar weer de rode lantaarn, we raden deze leverancier ten stelligste af!

EDF Luminus

EDF, voor 80% in handen van de Franse staat, is sinds 2009 meerderheidsaandeelhouder in EDF Luminus. De groep bezit 63% van het kapitaal van Luminus. Om die reden analyseren wij de productie en investeringen van de groep EDF in zijn geheel. Maar omdat EDF Luminus in België nog een zekere onafhankelijkheid heeft (een derde van de aandelen is in handen van de overheid), hebben we ook de cijfers van Luminus afzonderlijk geanalyseerd. (zie hierover het kader onderaan deze pagina)

Geleverde stroom: ?

EDF produceert bijna al zijn stroom zelf, op enkele rechtstreekse aankopen na (minder dan 1% van de geleverde energie). Die energie is voor bijna 80% afkomstig uit kerncentrales. Ook grote waterkrachtcentrales, steenkool- en gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling maken deel uit van de productiecapaciteit.

Investeringen: ?

De investeringen die EDF de komende jaren plant zijn bijna uitsluitend in kernenergie. Het bedrijf investeert al jaren in de bouw van een nieuwe kernreactor op de site van Flamanville. Door de enorme vertragingen (met bijhorende oplopende kosten) is de aansluiting op het net pas voorzien voor 2022. Daarnaast begon het met de bouw van een nieuwe reactor bij Hinkley Point in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien wil het, ondanks de huidige Franse wetgeving, de levensduur van 56 van zijn 58 bestaande reactoren met 10-20 jaar verlengen. Anderzijds sloot EDF de voorbije twee jaar wel voor 5 GW aan extreem vervuilende steenkool- en oliecentrales, maar is het nog (mede-)eigenaar van 90 fossiele energiecentrales in Europa.

Mix op de factuur: ?

Slechts een derde van de door EDF Luminus geleverde stroom wordt gedekt door garanties van oorsprong uit hernieuwbare energie. Hiervoor doet het voornamelijk beroep op goedkope grootschalige waterkracht.

LUMINUS

Mocht Luminus een apart bedrijf zijn, dan zou het in de oranje categorie scoren. De eigen productie uit, en investeringen in hernieuwbare energie zouden in dit geval beter uit de verf komen. Toch koopt en produceert Luminus veel stroom uit nucleair en fossiel, waardoor de score vrij laag is.

Geleverde stroom: Luminus produceert iets meer dan de helft van haar elektriciteit zelf. Het aandeel kernenergie is gedaald maar blijft goed voor meer dan een derde van de productiecapaciteit. Gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling zorgen voor nog eens de helft van de productie, aangevuld met onshore windenergie en kleinschalige waterkracht. Ongeveer 40% van de stroom wordt rechtstreeks bij andere producenten aangekocht (voornamelijk kernenergie uit Tihange 1, aangekocht van EDF), een klein deeltje is afkomstig van de groothandelsmarkt.

Investeringen: Luminus plant vooral investeringen in onshore windenergie, aangevuld met kleinschalige waterkracht, zonne-energie en gascentrales met warmtekrachtkoppeling.

Geleverde groene stroom

Investeringen in hernieuwbare energie