Afgeraden
kernenergie
2/20   
EDF
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Luminus wordt gecontroleerd door EDF, een Frans bedrijf dat de kerncentrales in Frankrijk uitbaat. Zelfs vergeleken met de andere grote Europese elektriciteitsbedrijven met een nucleair of fossiel passief is EDF bijzonder hardleers en investeert het ook vandaag nog massaal in gevaarlijke en vervuilende kerncentrales. Ook al stijgen de investeringen van EDF in hernieuwbare energie fors, toch zijn deze investeringen zeer klein in verhouding tot de investeringen in kernenergie. EDF is ook dit jaar weer de rode lantaarn, we raden deze leverancier ten stelligste af!

EDF Luminus

EDF, voor 80% in handen van de Franse staat, is sinds 2009 meerderheidsaandeelhouder (63%) van EDF Luminus. Om die reden analyseren wij de productie en investeringen van de groep EDF in zijn geheel. Maar omdat EDF Luminus in België nog een zekere onafhankelijkheid heeft (1/3 van de aandelen is in handen van de overheid), hebben we ook de cijfers van Luminus afzonderlijk geanalyseerd. Luminus scoort dan 6/20. Zie hierover het kader onderaan deze pagina.

Geleverde stroom: ?

eolienne10%biomasse1%gaz6%énergie nucléaire78%énergie fossile5%

EDF produceert quasi al zijn stroom zelf. Die energie is voor bijna 80% afkomstig uit kerncentrales. Ook grote waterkrachtcentrales, steenkool- en gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling maken deel uit van de productiecapaciteit. Het aandeel hernieuwbare energie dat EDF opwekt stijgt sterk, maar blijft zeer klein ten opzichte van de totale productie.

Investeringen: ?

eolienne1%gaz1%énergie nucléaire98%

De investeringen die EDF de komende jaren plant zijn grotendeels in kernenergie. Het bedrijf investeert fors in zonne- en windenergie, maar de investeringen in kernenergie zijn vele malen groter. Zo investeert EDF al jaren in de bouw van een nieuwe kernreactor op de site van Flamanville, en daarnaast begon het met de bouw van een nieuwe reactor bij Hinkley Point in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien wil het de levensduur van 56 van zijn 58 bestaande reactoren met 10-20 jaar verlengen, een operatie die volgens de groep zelf minstens 49,5 miljard euro zal kosten. Door de oplopende kosten en lage elektriciteitsprijzen had EDF in 2019 al een schuld opgebouwd van 42 miljard euro (bron: WNISR 2020). Er bestaat daarom twijfel over hoe EDF de immense kosten van de levensduurverlengingen zal financieren. Het lijkt onvermijdelijk dat de Franse staat zal moeten tussenkomen, maar ook de verkoop van delen van EDF zijn niet uitgesloten. Ook het Belgische Luminus zou te koop kunnen aangeboden worden. 

Positief is dat EDF in 2018 zijn laatste oliecentrales sloot, maar het is wel nog (mede-)eigenaar van meer dan 80 fossiele-energiecentrales in Europa.

Mix op de factuur: ?

eolienne29%biomasse7%gaz27%énergie nucléaire37%

Slechts een derde van de door EDF Luminus geleverde stroom wordt gedekt door garanties van oorsprong uit hernieuwbare energie. Hiervoor doet het voornamelijk beroep op goedkope grootschalige waterkracht.

LUMINUS

Mocht Luminus een apart bedrijf zijn, dan zou het een score van 6 op 20 behalen. De eigen productie uit, en investeringen in hernieuwbare energie zouden in dit geval beter uit de verf komen. Toch koopt en produceert Luminus ook grote hoeveelheden stroom uit kernenergie en fossiele brandstoffen, waardoor de score vrij laag blijft.

Geleverde stroom: Luminus produceert ongeveer 60% van de geleverde elektriciteit zelf. Gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling zorgen voor de helft (48%) van de productie, aangevuld met kernenergie (35%), onshore windenergie (13%) en kleinschalige waterkracht. 

Luminus koopt ongeveer een kwart van de energie aan op de nog steeds fel vervuilde Europese energiemarkt. De overige 14% wordt rechtstreeks aangekocht bij andere producenten en bestaat voornamelijk uit windenergie en elektriciteit uit gascentrales. 

Investeringen: Luminus plant vooral investeringen in onshore windenergie (70%), aangevuld met kleinschalige waterkracht, zonne-energie en gascentrales met warmtekrachtkoppeling. Luminus doet forse investeringen in hernieuwbare energie, maar ten opzichte van de zeer grote hoeveelheid geleverde energie is dit nog te weinig om een goede score op te leveren.

Geleverde groene stroom

Investeringen in hernieuwbare energie