Aanbevolen
   
Trevi
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Trevion behaalt het maximum van de punten! Hun biogasinstallaties behoren tot de meest duurzame energiebronnen. Ze blijven ook, in verhouding tot hun omvang, stevig investeren in deze technologie, alsook in wind en zon. We kunnen deze leverancier dan ook zeker aanbevelen.

TREVION

Trevi Milieuadvies en Technologie is een Belgisch bedrijf opgericht in 1992 en gespecialiseerd in milieuoplossingen in alle sectoren: water, lucht, bodem, energie,... In 2011 werd Trevion gelanceerd om elektriciteit te leveren die vooral afkomstig is van zijn gistingstanks met een motor voor warmtekrachtkopppeling.

Geleverde stroom: ?

De eigen productie van Trevion (iets minder dan de helft) is grotendeels afkomstig van zijn biomassacentrales. Het gaat om vergistingstanks met een beperkte capaciteit op basis van plantaardig afval (vooral van diepvriesgroenten, plus een beperkte hoeveelheid gier en maïs). Vanuit klimaatoogpunt is het beter om het methaangas dat ontstaat bij de afbraak van deze stromen te benutten voor de productie van energie dan het los te laten in de atmosfeer waar het op korte termijn veel sterker bijdraagt aan de opwarming van de aarde dan CO2. Deze technologie scoort dan ook zeer hoog. De overige productie bestaat uit windmolens en zonnepanelen. De rest koopt Trevion rechtstreeks aan bij producenten van hernieuwbare energie.

Investeringen ?

Trevion heeft een bijzondere competentie opgebouwd in de ontwikkeling van kleine biomassacentrales (vergisting met warmtekrachtkoppeling) en plant het grootste deel van zijn investeringen in deze energievorm. Daarnaast rekent het ook op bijkomende capaciteit in onshore wind en in beperkte mate in zonne-energie.

Mix op de factuur: ?

Trevion gebruikt zijn eigen garanties van oorsprong waardoor de energiemix dezelfde is als de productie: biogas, wind- en zonne-energie.