Afgeraden
kernenergie
5/20   
Engie
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Engie bezit en investeert via Electrabel nog steeds in kerncentrales, wat de score sterk omlaag haalt. Tegelijk heeft het zijn beleid geheroriënteerd naar hernieuwbare energie en sloot, of verkocht, het een groot deel van zijn steenkoolcapaciteit in Europa. Dat is uiteraard goed nieuws, maar de grote vraag blijft of Engie zijn volledige verantwoordelijkheid zal nemen voor de hoge kosten voor de ontmanteling van zijn kerncentrales en het beheer van het kernafval in België. Deze leverancier blijft afgeraden.

Engie Electrabel

Engie-Electrabel is een dochterbedrijf van de Franse groep Engie. De belangrijkste aandeelhouder is de Franse staat met bijna een derde van de aandelen. Hoewel Engie nog altijd kerncentrales uitbaat, kent het ook een interessante verschuiving richting hernieuwbaar (windenergie maar helaas ook grote biomassacentrales) en energiediensten zoals het plaatsen van zonnepanelen. In het kader onderaan analyseren we de activiteiten van Electrabel, zonder rekening te houden met de activiteiten van de Engie groep.

Geleverde stroom: ?

eolienne26%biomasse1%gaz34%énergie fossile1%énergie nucléaire38%

Engie is een zeer grote producent van energie. Het bedrijf produceert voornamelijk energie op basis van kernenergie (38%) en gascentrales (35%). Ongeveer 26% van de energie die Engie opwekt is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, met het grootste gedeelte uit waterkracht. Engie heeft ook nog een klein aandeel in steenkoolcentrales, en verkocht de voorbije jaren enkele centrales. Engie had er echter beter aan gedaan deze vervuilende centrales definitief te sluiten. Voor de Franse markt moet Engie een deel energie aankopen, maar voor de Belgische markt produceert Engie alle energie zelf.

Investeringen: ?

eolienne17%énergie nucléaire83%

Engie zet zijn investeringen in zonne- en windenergie voort, wat goed nieuws is. Het is hiermee een van de grotere investeerders in hernieuwbare energie, maar in verhouding tot de totale hoeveelheid energie die Engie levert is dit nog te weinig om een echt goede score op te leveren. Anderzijds blijft Engie via dochter Electrabel vasthouden aan een mogelijke  levensduurverlenging van twee Belgische kernreactoren. Deze investeringen tonen aan dat Engie nog steeds op twee paarden wedt: investeren in een hernieuwbare toekomst, maar ook zo lang mogelijk vasthouden aan verouderde technologieën die de energietransitie in de weg staan. Engie moet resoluut kiezen voor hernieuwbaar!

Mix op de factuur: ?

eolienne14%biomasse4%gaz35%énergie nucléaire47%

De energiemix van Engie-Electrabel bestaat nog voor 47% uit kernenergie en 35% uit fossiel gas. De rest is verdeeld over waterkrachtcentrales, windenergie, biomassa en geothermie.

ELECTRABEL

Mocht Electrabel een apart bedrijf zijn, dan zou het een score behalen van 2/20. De productie uit, en investeringen in het verouderde nucleair park in België wegen hier nog zwaarder door. Daarnaast stelt zich meer en meer de vraag of Electrabel zal kunnen instaan voor de oplopende kosten voor de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en het beheer van het kernafval. Het risico bestaat dat (al dan niet moedwillig) een bad bank-structuur gecreëerd wordt waarbij de Belgische belastingbetaler uiteindelijk zal moeten opdraaien voor de factuur.

Geleverde stroom: Bij Electrabel blijft het aandeel van kernenergie in de productiecapaciteit hoog. Daarnaast komt hun productie vooral van gas-, waterkracht- en biomassacentrales en windmolens.

Investeringen: Electrabel investeert nog steeds in kernenergie, met name in de levensduurverlenging van de oudste reactoren Doel 1&2 en Tihange 1. Hoewel Electrabel tot de top 3 van installateurs van windmolens in België behoort, investeert het voor zijn enorme grootte veel te weinig in bijkomende hernieuwbare capaciteit, en neemt het zo onvoldoende zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie.

Geleverde groene stroom

Investeringen in hernieuwbare energie