Afgeraden
kernenergie
7/20   
Engie
electricitégaz

In deze groep

  • 2/20
logo footer

Ons advies

Engie bezit via Electrabel nog steeds kerncentrales, wat de score sterk omlaag haalt. Tegelijk heeft het zijn beleid geheroriënteerd naar hernieuwbare energie en met de nakende kernuitstap zien we de investeringen in hernieuwbare energie fors stijgen. Engie bewijst hiermee zelf dat kernenergie steeds een rem is geweest op een snelle energietransitie. De switch naar hernieuwbare energie is  uiteraard goed nieuws, maar de grote vraag blijft of Engie zijn volledige verantwoordelijkheid zal nemen voor de hoge kosten voor de ontmanteling van zijn kerncentrales en het beheer van het kernafval in België. Deze leverancier blijft afgeraden.

Engie Electrabel

Engie-Electrabel is een dochterbedrijf van de Franse Groep Engie. De belangrijkste aandeelhouder is de Franse staat met bijna een derde van de aandelen. Hoewel Engie nog altijd kerncentrales uitbaat, kent het ook een interessante verschuiving richting hernieuwbaar (windenergie maar helaas ook grote biomassacentrales) en energiediensten zoals het plaatsen van zonnepanelen. In het kader onderaan analyseren we de activiteiten van Electrabel, zonder rekening te houden met de activiteiten van de Engie Groep.

Geleverde stroom ?

eolienne23%biomasse1%gaz39%énergie fossile2%énergie nucléaire35%

Engie is een zeer grote producent van energie. Het bedrijf produceert voornamelijk energie op basis van kernenergie (35%) en gascentrales (40%). Ongeveer een kwart van de energie die Engie opwekt is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, met het grootste gedeelte uit waterkracht. Engie heeft ook nog een klein aandeel in steenkoolcentrales(2%).Voor de Franse markt moet Engie een deel energie aankopen, maar voor de Belgische markt produceert Engie alle energie zelf.

Investeringen per energiebron ?

eolienne56%biomasse1%gaz43%

Engie behoort tot de grootste investeerders in hernieuwbare energie en investeert fors in waterkracht, zonne-energie en windenergie op land. Met het sluiten van de kerncentrales stijgen de investeringen in andere energiebronnen zeer sterk. Engie levert dus zelf het bewijs dat kernenergie investeringen in hernieuwbare energie afremt. Gezien de enorme hoeveelheid geleverde elektriciteit zijn de investeringen echter niet voldoende om tegen 2035 alle klanten van echt groene stroom te voorzien. Engie moet dus een stevig tandje bijsteken. De zeer grote investeringen in hernieuwbare energie zijn helaas maar goed voor de helft van de totale investeringen. Het andere deel van de investeringen doet Engie in nieuwe gascentrales, waarmee het ineens toont dat het toch nog niet voor 100% hernieuwbare energie gaat.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne11%biomasse5%gaz40%énergie nucléaire42%

De energiemix van Engie-Electrabel bestaat nog voor 42% uit kernenergie en 40% uit fossiel gas. De rest is verdeeld over waterkrachtcentrales, windenergie en biomassa.

Groene warmte ?

0100

Engie wil tegen 2045 klimaatneutraal zijn, maar rekent hiervoor zeer sterk op het afvangen van CO2 en het compenseren van de uitstoot. Naast de investeringen in nieuwe gascentrales promoot Engie ook volop de installatie van nieuwe gasketels en geeft het klanten de mogelijkheid om de uitstoot van hun gasverbruik te compenseren. Met deze acties probeert Engie fossiel gas een duurzaam imago te geven om nog lang door te kunnen gaan met het verkopen van deze fossiele brandstof.

2/20

Electrabel

logo footer

Ons advies

Mocht Electrabel een apart bedrijf zijn, dan zou het een score behalen van 2/20. De productie uit het verouderde nucleair park in België wegen hier nog zwaarder door. Daarnaast stelt zich meer en meer de vraag of Electrabel zal kunnen instaan voor de oplopende kosten voor de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en het beheer van het kernafval. Het risico bestaat dat (al dan niet moedwillig) een bad bank-structuur gecreëerd wordt waarbij de Belgische belastingbetaler uiteindelijk zal moeten opdraaien voor de factuur.

Geleverde stroom ?

eolienne3%biomasse2%gaz18%énergie nucléaire77%

Bij Electrabel blijft het aandeel van kernenergie en fossiele energiebronnen in de productiecapaciteit hoog. Slechts 5% van de geleverde stroom is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.

Investeringen per energiebron ?

eolienne26%gaz74%

De kernuitstap is een uitgemaakte zaak, dus tellen we investeringen in kernenergie niet meer mee. Hoewel Electrabel bij de grootste installateurs van windmolens in België behoort, investeert het voor zijn enorme grootte veel te weinig in bijkomende hernieuwbare capaciteit en behaalt het een zeer zwakke score op dit onderdeel. De investeringen zijn absoluut onvoldoende om tegen 2035 aan alle klanten echt groene stroom te kunnen leveren.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne11%biomasse5%gaz40%énergie nucléaire42%

Electrabel krijgt op dit onderdeel dezelfde score als Engie. Kijk hoger voor meer uitleg.

Groene warmte ?

0100

Electrabel krijgt op dit onderdeel dezelfde score als Engie. Kijk hoger voor meer uitleg.