Afgeraden
kernenergie
   
Engie
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Via Electrabel bezit Engie, en investeert het nog steeds in kerncentrales, wat de score sterk omlaag haalt. Tegelijk heeft het zijn beleid sterk geheroriënteerd op hernieuwbare energie en sloot het een groot deel van zijn steenkoolcapaciteit in Europa. Dat is uiteraard goed nieuws, maar de grote vraag blijft of Engie zijn verantwoordelijkheid zal nemen voor de hoge kosten voor de ontmanteling van zijn kerncentrales en het beheer van het kernafval. Deze leverancier blijft dus afgeraden.

Engie Electrabel

Engie-Electrabel is een dochterbedrijf van de Franse groep Engie (ex-GDF-Suez). De belangrijkste aandeelhouder is de Franse staat met bijna een derde van de aandelen. Hoewel Engie nog altijd actief is op het gebied van kernenergie, kent het ook een interessante verschuiving richting hernieuwbaar (windenergie maar helaas ook grote biomassacentrales) en energiediensten zoals het plaatsen van zonnepanelen.

In de kader onderaan analyseren we activiteiten van Electrabel, zonder rekening te houden met de activiteiten van de Engie groep.

Geleverde stroom: ?

Engie koopt een klein volume elektriciteit aan voor de Franse markt, maar produceert 100% van de stroom die het aan de Belgische klanten levert. Dit doet het voornamelijk met kern- en gascentrales. Verder heeft Engie in Europa nog enkele diverse hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, windmolens, zonnepanelen en biomassa).

Investeringen: ?

Engie zet enerzijds zijn investeringen in zonne- en windenergie voort, wat goed nieuws is. Het sloot de voorbije jarenenkele steenkoolcentrales en verkocht in het voorjaar van 2019 nog eens 4 steenkoolcentrales die het uitbaatte in Nederland en Duitsland. Helaas had Engie een betere keuze kunnen maken door de steenkoolcentrales te sluiten in plaats van te verkopen. Anderzijds blijft Engie via dochter Electrabel investeren in de levensduurverlenging van de oudste Belgische kernreactoren (samen 1,8 GW). Deze investeringen tonen aan dat Engie nog steeds op twee paarden wedt: investeren in een hernieuwbare toekomst, maar tegelijk zo lang mogelijk vasthouden aan verouderde technologieën die de energietransitie in de weg staan. Het wordt tijd dat Engie resoluut kiest voor hernieuwbaar!

Mix op de factuur: ?

De energiemix van Engie-Electrabel bestaat nog steeds voor 54% uit kernenergie. Hoewel er in 2016 geen steenkool meer in de mix zat, bedraagt dit aandeel nu opnieuw ongeveer 11%. De overige energie zit verdeeld over grote waterkrachtcentrales, gas- en oliecentrales, windenergie, grootschalige biomassacentrales en geothermie.

ELECTRABEL

Mocht Electrabel een apart bedrijf zijn, dan zou het op de voorlaatste plaats eindigen.. De productie uit, en investeringen in het verouderde nucleair park in België wegen hier nog zwaarder door. Daarnaast stelt zich meer en meer de vraag of Electrabel in een dergelijk scenario zal kunnen instaan voor de oplopende kosten voor de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en het beheer van het kernafval. Het risico bestaat dat (al dan niet moedwillig) een bad bank-structuur gecreëerd wordt waarbij de Belgische belastingbetaler uiteindelijk zal moeten opdraaien voor de factuur.

Geleverde stroom: Bij Electrabel blijft het aandeel van kernenergie in de productiecapaciteit hoog (54%). Daarnaast komt hun productie vooral van gas-, waterkracht- en biomassacentrales en windmolens.

Investeringen: Electrabel investeert nog steeds in kernenergie, met name in de levensduurverlenging van de oudste reactoren Doel 1&2 en Tihange 1. Daarnaast investeert het op beperkte schaal in windenergie. Hoewel Electrabel tot de top 3 van installateurs van windmolens in België behoort, investeert het voor zijn enorme grootte veel te weinig in bijkomende hernieuwbare capaciteit, en het neemt het zo onvoldoende zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie.

Geleverde groene stroom

Investeringen in hernieuwbare energie