Kernenergie NL

    Deze leverancier investeert nog steeds in de bouw van nieuwe kerncentrales, of in het langer in leven houden van bestaande reactoren. Deze vertragen de omschakeling naar hernieuwbare energie, zijn kwetsbaar voor aanvallen en produceren een hoop kernafval waarvoor nog altijd geen oplossing bestaat.