groene stroom
  • Artikel
17 september 2018

Wat is groene stroom?

100% hernieuwbare energie tegen 2050, dat is de uitdaging die we moeten aangaan om te vermijden dat de klimaatverandering volledig uit de hand loopt. Maar wat verstaan we precies onder hernieuwbare energie en meer bepaald groene elektriciteit?
Volgens de klassieke definitie is groene stroom de elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen – de productie van energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie valt hier dus niet onder.

Windenergie: windenergie op het land is vandaag al de minst dure energievorm. Dit is een ideale technologie voor productie dicht bij de consument, bijvoorbeeld in bedrijvenzones. Het potentieel in de Noordzee (in zijn geheel en niet enkel voor de Belgische kust) is bijna onbeperkt.
Zonne-energie: het is al mogelijk om snel je eigen energie op te wekken met behulp van enkele zonnepanelen voor elektriciteit en een zonneboiler voor warm water. Ultra-lokaal en goedkoop.
Warmtekrachtkoppeling: de moderne centrales produceren tegelijk warmte en elektriciteit. Op die manier hebben zij een duidelijk beter rendement. De verwarming kan gebeuren met gas of met biomassa en op termijn ook met waterstof uit hernieuwbare bronnen.
Waterkracht: dit is de kampioen op het vlak van flexibiliteit! Waterkracht is niet enkel snel beschikbaar, maar door het water de hoogte in te pompen met behulp van het overschot aan wind- of zonne-energie, kan de energie ook worden “opgeslagen” voor later gebruik. Kleine waterkrachtcentrales zonder gevaar voor het milieu zijn uiteraard duurzamer dan megagrote stuwdammen.
Biomassa: (oliehoudende) planten, hout, voedsel- of landbouwafval en alle vormen van organisch materiaal kunnen worden omgezet in energie. De technologie is goed regelbaar en dus ideaal om in te spelen op schommelingen in de vraag naar elektriciteit. Natuurlijk speelt de oorsprong van het materiaal wel een grote rol om te kunnen spreken van echt duurzame en CO2-arme energie. We kunnen immers niet alle vormen van biomassa als hernieuwbaar beschouwen.
Maar om echt milieuvriendelijk te zijn, moet de hernieuwbare energie ook op duurzame wijze worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk om bomen aan te planten ter vervanging van de bomen die worden gebruikt voor de productie van pellets, maar dat betekent daarom nog niet dat het gebruik van die pellets duurzaam is. Daarnaast zijn er ook energiebronnen, zoals aardgas, die niet hernieuwbaar zijn, maar die niettemin op dit moment heel nuttig zijn om de transitie naar een toekomst op basis van hernieuwbare energie te verzekeren, omdat ze nog heel flexibel zijn en er nog altijd schommelingen kunnen optreden in de productie van zonne- en windenergie. Die bronnen krijgen een neutrale score in ons klassement.

Ten slotte wordt groene energie ook te vaak als duurder beschouwd dan andere energievormen, maar dat klopt niet: de milieuvriendelijkste energieleveranciers bieden vaak goede tarieven. De prijsvergelijking geeft een beeld van de situatie op een bepaald moment. Tijdelijke promoties of speciale tarieven kunnen dus invloed hebben op de resultaten. En afhankelijk van de prijs van je huidige contract kan het net zo goed gebeuren dat je minder zult betalen bij een leverancier die een betere score kreeg. In elk geval zijn de milieuvriendelijkste leveranciers sinds de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in 2003 niet duurder dan de andere.

Waar wacht je nog op? Onze vergelijker van elektriciteits- en gasleveranciers in België helpt je de juiste keuze maken.