Afgeraden
7/20
Watz
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Watz is een pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met garanties van oorsprong. Deze zijn weliswaar afkomstig van hernieuwbare energie uit Belgische productie, maar dragen al bij al weinig bij tot de energietransitie. Er zijn voldoende groenere leveranciers op de markt!

Watz

Watz bvba levert in Vlaanderen elektriciteit sinds 2012 en aardgas sinds 2013. Watz heeft geen eigen productie en beperkt zich tot het doorverkopen van elektriciteit. Typisch aan dit bedrijf is dat het zijn garanties van oorsprong uitsluitend in België koopt.

Geleverde stroom: ?

eolienne29%biomasse4%gaz21%énergie fossile24%énergie nucléaire22%

Watz produceert geen elektriciteit en geeft geen informatie over zijn aankopen. Het logische gevolg is dat het alle geleverde elektriciteit op de groothandelsmarkt koopt. Dit betekent dat het veel kernenergie (22%) en steenkool (22%) aankoopt. Watz zou gemakkelijk een betere score kunnen behalen als het zijn elektriciteit rechtstreeks bij groenestroomproducenten zou aankopen.

Investeringen: ?

Uit de publiek beschikbare informatie blijken geen recente of geplande investeringen in hernieuwbare of andere energiecapaciteit.

Mix op de factuur: ?

eolienne84%biomasse16%

Deze mix is bij Watz volledig Belgisch en hernieuwbaar. De garanties van oorsprong zijn vooral afkomstig van windmolenparken, zonnepanelen, biomassa en biogas.