Afgeraden
7/20   
Watz
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Watz is een pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met garanties van oorsprong. Deze zijn weliswaar afkomstig uit hernieuwbare energie, maar dragen al bij al weinig bij tot de energietransitie. Watz zou zijn score aanzienlijk kunnen verhogen door meer hernieuwbare energie rechtstreeks aan te kopen bij groenestroomproducenten en een doorbraak te realiseren op zijn windmolenproject.

Watz

Watz bvba levert elektriciteit en aardgas in Vlaanderen en Wallonië. Watz heeft geen eigen productie en beperkt zich tot het doorverkopen van elektriciteit.

Geleverde stroom: ?

eolienne33%biomasse4%gaz19%énergie fossile22%énergie nucléaire21%

Watz produceert zelf geen elektriciteit en koopt ongeveer 2% hernieuwbare energie rechtstreeks aan bij groenestroomproducenten. De overige 98% koopt Watz op de groothandelsmarkt. Dit betekent dat het veel elektriciteit uit kernenergie (22%) en steenkool (20%) aankoopt.

Investeringen: ?

Via participaties in hernieuwbare energiecoöperaties besteedt Watz een deeltje van zijn winst aan de ontwikkeling van extra hernieuwbare capaciteit. Binnen onze methodologie wordt dit echter niet meegeteld, maar we bekijken dit zeker als positief. Watz heeft ook het opstalrecht voor één windmolen, maar helaas verloopt de vergunningsaanvraag zeer moeilijk. Het bedrijf neemt wel initiatief, maar helaas levert hen dat momenteel (nog) geen verbeterde score op.

Mix op de factuur: ?

eolienne69%biomasse31%

Deze mix is bij Watz volledig hernieuwbaar. De garanties van oorsprong zijn vooral afkomstig uit waterkracht, biomassa, geothermie en offshore wind, en komen uit verschillende Europese landen.