Afgeraden
6/20   
Watz
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Watz is een pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met garanties van oorsprong. Deze zijn weliswaar afkomstig uit hernieuwbare energie, maar dragen al bij al weinig bij tot de energietransitie. Watz zou zijn score aanzienlijk kunnen verhogen door meer hernieuwbare energie rechtstreeks aan te kopen bij groenestroomproducenten of zelf te investeren in hernieuwbare energie.

Watz

Watz bvba levert elektriciteit en aardgas in Vlaanderen en Wallonië. Watz heeft geen eigen productie en beperkt zich tot het doorverkopen van elektriciteit.

Geleverde stroom ?

eolienne34%biomasse4%gaz20%énergie fossile17%énergie nucléaire25%

Watz produceert zelf geen elektriciteit en koopt al zijn stroom aan op de groothandelsmarkt. Dit betekent dat het veel elektriciteit uit kernenergie (25%) en steenkool (13%) aankoopt.

Investeringen per energiebron ?

Vorige jaren participeerde Watz regelmatig in coöperaties en beschikte het ook over het opstalrecht van een windmolen. Helaas kregen we dit jaar geen informatie van Watz over deze projecten. We gaan er dus van uit dat Watz niet investeert in hernieuwbare energie en dat het windproject on hold staat.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne52%biomasse48%

Deze mix is bij Watz volledig hernieuwbaar. De garanties van oorsprong zijn vooral afkomstig uit biomassa en biogas, aangevuld met wind- en zonne-energie, afkomstig uit verschillende Europese landen.

Groene warmte ?

0100

Watz verkoopt fossiel gas, maar neemt geen enkel initiatief om de consumptie van gas van zijn klanten te verminderen. Het wil de komende jaren dus verder winsten blijven maken met de verkoop van deze fossiele brandstof zonder stappen te zetten richting groene verwarming.