Afgeraden
6/20   
GreenFever BVBA
electricitégaz
logo footer

Ons advies

De Vlaamse Energieleverancier is een pure trader die grotendeels nucleaire en fossiele stroom inkoopt en groenwast met relatief goedkope garanties van oorsprong. Deze zijn volledig van Belgische oorsprong, maar dragen al bij al weinig bij tot de energietransitie. Je kiest beter voor een groenere leverancier. De beoordeling van de Vlaamse Energieleverancier is gebaseerd op publiek beschikbare gegevens, aangezien het bedrijf geen informatie met ons gedeeld heeft.

Vlaamse energieleverancier

De Vlaamse Energieleverancier is een initiatief van de Groep GreenFever, dat eerder ook Elegant oprichtte. Het bedrijf startte in 2019 met de levering van elektriciteit en gas en is enkel actief in Vlaanderen.

Geleverde stroom ?

eolienne34%biomasse4%gaz20%énergie fossile17%énergie nucléaire25%

We gaan ervan uit dat het bedrijf alle geleverde elektriciteit koopt op de Europese elektriciteitsmarkt. Het grote aandeel kernenergie (25%), fossiel gas (20%) en steenkool (13%) op deze markt zorgt voor een lage score op dit onderdeel. De Vlaamse Energieleverancier zou gemakkelijk een betere score kunnen behalen als het zijn elektriciteit rechtstreeks bij groenestroomproducenten zou aankopen.

Investeringen per energiebron ?

Uit de publiek beschikbare informatie blijken geen recente of geplande investeringen in hernieuwbare of andere energiecapaciteit.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne99%biomasse1%

De Vlaamse Energieleverancier koopt enkel Belgische garanties van oorsprong. Deze zijn voornamelijk afkomstig van windenergie en worden verder aangevuld met garanties van oorsprong uit zonne-energie.

Groene warmte ?

0100

Vlaamse Energieleverancier verkoopt fossiel gas, maar neemt geen enkel initiatief om de consumptie van gas van zijn klanten te verminderen. Het wil de komende jaren dus verder winsten blijven maken met de verkoop van deze fossiele brandstof zonder stappen te zetten richting groene verwarming.