Afgeraden
fossiele energieen
5/20
RWE-Innogy
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Omdat Innogy voor driekwart in handen is van RWE, beoordelen we beide samen. De groep investeert wel volop in hernieuwbare capaciteit, maar in verhouding met de enorme afmetingen van het bedrijf is dit nog te beperkt. Een deel van de factuur van Belgische Essent-klanten stroomt bovendien door naar RWE, dat hiermee haar kolen- en kerncentrales kan draaiende houden én investeren in de uitbreiding van bruinkoolmijnen. Indien RWE zijn productiemix verder opschoont door vervuilende centrales te sluiten, kan de score van deze leverancier nog een tijdje stijgen, maar uiteindelijk zal het volle verantwoordelijkheid in de energietransitie moeten nemen om een geslaagd rapport te krijgen. Wij raden deze leverancier af.

RWE-ESSENT

Essent is een Belgische leverancier van elektriciteit en aardgas, sinds 2016 onderdeel van de internationale groep Innogy, dat op zijn beurt eigendom is van de Duitse energiereus RWE. Innogy herbergt de duurzame activiteiten en stroomverdeling, terwijl het moederbedrijf de vervuilende kolen- en kerncentrales verder uitbaat (hoewel het hier niet langer in investeert). In de loop van 2018-19 vindt nog een uitwisseling van activiteiten met het Duitse E.ON plaats, waarbij het nog niet helemaal duidelijk is waar Essent zal belanden.
Analyseren we enkel de activiteiten van Essent, dan scoort het 9/20 (zie hierover het kader onderaan deze pagina).

Geleverde stroom: ?

eolienne21%biomasse3%gaz24%énergie fossile35%énergie nucléaire17%

De productiecapaciteit van RWE bestaat hoofdzakelijk uit steenkool- en gascentrales. Dankzij de sluiting van reactoren is het aandeel kernenergie sterk gedaald ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast zit er ook een stevige hoeveelheid hernieuwbare capaciteit bij dochterbedrijf Innogy, die helaas niet altijd even kwalitatief is. Dit is met name wind, grootschalige waterkracht en grootschalige of zelfs in kolencentrales bijgestookte biomassa.

Investeringen: ?

eolienne49%biomasse30%gaz21%

In absolute cijfers is RWE-Innogy de grootste investeerder in hernieuwbare energie actief op de Belgische markt, maar relatief gezien vertegenwoordigen deze investeringen slechts een miniem deel van zijn totale productiecapaciteit. Relatief gezien zijn deze investeringen slechts goed voor een uitbreiding van de productiecapaciteit met 3%. Daarnaast sloot het de afgelopen jaren ook extra gascapaciteit aan. De groep maakte de afgelopen twee jaar tot slot werk van verdere desinvesteringen uit steenkool- en kernenergie. Deze positieve evolutie staat echter in schril contrast met het onverantwoord willen uitbreiden van een bruinkoolmijn nabij Keulen, waarvoor het laatste deel van een 12.000 jaar oud bos zou moeten wijken en waarbij reeds één dode viel. Wanneer zweert RWE deze extreem vervuilende energiebron volledig af?

Mix op de factuur: ?

eolienne58%gaz8%énergie fossile8%énergie nucléaire26%

De energiemix van Essent bestaat voor meer dan de helft uit goedkope garanties van oorsprong van grootschalige waterkrachtcentrales. De rest zijn grijze contracten.

ESSENT

Mocht Essent een apart bedrijf zijn, dan zou het 9/20 scoren. Vooral het hoge aandeel aankopen op de Europese elektriciteitsmarkt wegen hierbij negatief door.

Geleverde stroom:Essent (Nederland) heeft enkel een aandeel in het Belgische offshore windmolenpark C-Power. De rest van de geleverde stroom wordt aangekocht op de markt, wat leidt tot een belangrijk aandeel nucleaire en kolenstroom.

Investeringen: Essent heeft de laatste tijd geen investeringen in productiecapaciteit gedaan en heeft ook geen investeringsplannen voor de komende 2 jaar.

Geleverde groene stroom

Investeringen in hernieuwbare energie