Afgeraden
8/20   
TotalEnergies
electricitégaz
logo footer

Ons advies

In dit kader beschrijven we de activiteiten van Lampiris indien het geen onderdeel zou zijn van TotalEnergies. Enerzijds vallen de enorme investeringen van TotalEnergies weg weg, anderzijds levert de grote hoeveelheid rechtstreeks aangekochte hernieuwbare energie een betere score op. De score voor Lampiris is uiteindelijk dezelfde is als die voor Total Energies: 8 op 20.

Geleverde stroom ?

eolienne54%biomasse26%gaz7%énergie fossile5%énergie nucléaire8%

De energie die Lampiris levert aan huishoudelijke klanten wordt rechtstreeks aangekocht bij lokale producenten en is het voorbije jaar fors gestegen. Bijna 60% van deze energie is afkomstig van windmolens en zonne-energie. Het overige deel is voornamelijk afkomstig uit afvalverbranding en biomassa. Voor zijn grootzakelijke klanten koopt Lampiris NV(onder de naam Total Gas & Power) stroom aan op de Europese energiemarkt.  De pompcentrale van 140 MW die Lampiris uitbaat, is in feite opslagcapaciteit en wordt dus niet meegerekend als productie.

Investeringen per energiebron ?

Lampiris kondigt geen nieuwe investeringen aan, wat een erg lage score oplevert. Het bedrijf kan makkelijk zijn score verhogen door meer te investeren in zonne- of windenergie.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne98%énergie fossile2%

Deze is identiek aan TotalEnergies. Zie hoger.

Groene warmte ?

0100

Lampiris behaalt een lage score op dit onderdeel. Het biedt weliswaar positieve energiediensten zoals isolatie van huizen en het installeren van zonnepanelen, maar het neemt erg weinig stappen richting groene verwarming. Zo installeert Lampiris nog steeds gasketels, probeert het fossiel gas te verkopen als een ecologische energiebron en laat het mensen toe de uitstoot van hun gas- of stookolieverbruik te compenseren i.p.v. deze effectief te verlagen.