Afgeraden
8/20   
Total
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Lampiris stijgt dit jaar in ons klassement, voornamelijk door de zeer grote investeringen die moederbedrijf Total plant in hernieuwbare energie. Anderzijds zet Total nog volop in op fossiel gas, zowel voor het opwekken van energie als voor mobiliteit. Total investeerde in het verleden in schadelijke energiebronnen zoals teerzand en (via Gazprom) Noordpoololie, maar trekt zich stilaan terug uit deze activiteiten. We zien positieve ontwikkelingen, maar blijven zeer waakzaam. De Total-groep moet volledig inzetten op hernieuwbare energie en fossiel gas vooral in de grond laten.

Lampiris

Lampiris is van oorsprong een Luiks bedrijf dat elektriciteit en gas levert en zelf weinig produceert. Het werd in 2016 overgenomen door oliegigant Total, de vierde grootste producent van olie en gas ter wereld, dat in 2018 ook Poweo aan zijn portefeuille toevoegde. Poweo werd sindsdien samengevoegd onder Lampiris, dat als merknaam voor de residentiële markt werd behouden. In het kader onderaan de pagina analyseren we enkel de Belgische activiteiten van Lampiris.

Geleverde stroom: ?

eolienne22%biomasse4%gaz25%énergie fossile8%énergie nucléaire41%

De Total-groep produceert ongeveer 21% van zijn energie zelf. Ze doen dit voornamelijk met gascentrales (69%) maar ook met windmolens en zonneparken. Ongeveer 4% van de energie koopt het direct aan van andere energieleveranciers, vooral voor de Belgische markt. Helaas kiest het hierbij voor een groot deel voor afvalverbranding. De overige 75% van de geleverde energie koopt de Total-groep aan op de helaas nog sterk vervuilde Franse en Europese energiemarkt. Het bedrijf koopt zo ook zeer grote hoeveelheden energie uit kern- en steenkoolcentrales aan. 

Investeringen: ?

eolienne51%gaz49%

De Total-groep plant grote investeringen in hernieuwbare energie, wat de score sterk omhoog duwt. Jammer genoeg koopt het hiervoor vooral andere bedrijven op om zo zijn productiecapaciteit te vergroenen. Dit zorgt voor weinig directe investeringen in hernieuwbare energie. Daarnaast houdt Total ook nog hard vast aan fossiel gas en plant het ook in deze energiebron nog zeer forse investeringen. De groep zou een betere score kunnen halen als het volledig voor hernieuwbare energie zou gaan. Voor dit klassement kijken we enkel naar elektriciteitsproductie, want daarbuiten blijft Total ook nog eens de vierde grootste oliemaatschappij ter wereld! 65% van alle investeringen door de groep gaan naar het zoeken en ontginnen van nieuwe olie- en gasvoorraden.

Mix op de factuur: ?

eolienne74%biomasse26%

Lampiris ‘vergroent’ zijn energiemix dankzij goedkope garanties van oorsprong, voornamelijk afkomstig uit waterkracht, biomassa en afvalverbranding.

LAMPIRIS

In dit kader beschrijven we de activiteiten van Lampiris indien het geen onderdeel zou zijn van de Total-groep. Enerzijds vallen de enorme investeringen van de Total-groep weg, maar anderzijds vallen de volledig grijze zakelijke contracten van Lampiris onder Total Gas & Power en worden ook deze hier niet meegeteld. dit maakt dat de score voor Lampiris dezelfde is als die voor de Total-groep: 8 op 20.

 

Geleverde stroom

De energie die Lampiris levert aan huishoudelijke klanten wordt rechtstreeks aangekocht bij lokale producenten. Lampiris koopt zo grote hoeveelheden elektriciteit aan uit afvalverbranding (57%), wat lager scoort. Daarnaast komt 12% uit gascentrales en 24% uit onshore windmolens. De pompcentrale van 140 MW die Lampiris uitbaat, is in feite opslagcapaciteit en wordt dus niet meegerekend als productie.

Investeringen

Lampiris kondigt geen nieuwe investeringen aan, wat een lage score oplevert. Het bedrijf kan makkelijk zijn score verhogen door meer te investeren in zonne- of windenergie.

Geleverde groene stroom

Investeringen in hernieuwbare energie