Afgeraden
5/20   
E.ON
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Door de overname van Essent door E.ON, wordt het bedrijf een pure trader. De E.ON groep heeft de focus verschoven naar netbeheer en verschillende diensten waaronder de levering van elektriciteit. Het koopt een zeer klein deel van de geleverde elektriciteit rechtstreeks aan van offshore windparken, maar het grootste deel komt gewoon van de nog steeds fel vervuilde Europese energiemarkt. Wij raden aan een andere energieleverancier te kiezen, met een grotere bijdrage aan de energietransitie.

ESSENT (E.ON)

Essent is een Belgische leverancier van elektriciteit en aardgas, en was in het verleden onderdeel van het Duitse RWE. In 2019 vond er een uitwisseling plaats tussen RWE en E.ON, waarbij Essent volledig in handen kwam van de Duitse energiereus E.ON. Deze specialiseert zich hiermee in diensten en stroomlevering, terwijl de productie werd geconcentreerd bij RWE. Toch blijft E.ON aandelen hebben in Duitse kernenergie via PreussenElektra GmBH en in Turkse bruinkool via Enerjisa Üretim. In het kader onderaan beoordelen we enkel de Belgische activiteiten van Essent.

Geleverde stroom: ?

eolienne32%biomasse4%gaz17%énergie fossile20%énergie nucléaire27%

E.ON heeft het grootste deel van zijn productie overgedragen aan de RWE groep, maar blijft hoofdaandeelhouder van PreussenElektra. We tellen deze nucleaire capaciteit mee als productie. Verder koopt het een zeer klein deel van de geleverde energie rechtstreeks aan van offshore windparken. De overige 87% koopt E.ON gewoon aan op de Europese energiemarkt. Omdat de overdracht gebeurd is in 2019 zag de productiemix er voor dat jaar nog geheel anders uit. Wij beoordelen E.ON echter in de huidige bedrijfsstructuur, dus zonder de hernieuwbare energiebronnen die toen in de de portefeuille zaten.

Investeringen: ?

Er zijn geen investeringen in hernieuwbare energie gepland in de nabije toekomst.

Mix op de factuur: ?

eolienne63%énergie fossile16%énergie nucléaire21%

Essent koopt voornamelijk goedkope garanties van oorsprong aan om zijn grijze stroom groen te maken. Deze garanties van oorsprong zijn allemaal afkomstig uit grootschalige waterkrachtcentrales. De overige contracten (37%) zijn grijze contracten.

ESSENT

In dit kader beoordelen we enkel de Belgische activiteiten van Essent en houden we dus geen rekening met de E.ON groep. Essent behaalt een iets betere score omdat de aankoop van de windenergie van het offshore park C-Power harder doorweegt. Essent behaalt een score van 6/20.

 

Geleverde stroom

De windenergie die Essent aankoopt voor de Belgische markt vormt ongeveer 30% van de leveringen. De rest wordt aangekocht op de Europese energiemarkt en bestaat voor een groot deel uit kernenergie (22%) en steenkool (20%)

 

Investeringen

Essent plant geen investeringen in de toekomst.

Geleverde groene stroom

Investeringen in hernieuwbare energie