Aanbevolen
   
Eneco Holding SA
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Eneco krijgt een hoge score omdat het bedrijf resoluut kiest voor hernieuwbare energie. Als vrij grote leverancier en producent draagt het bedrijf hierdoor fors bij aan de energietransitie. Het is dan ook een positieve evolutie dat Eneco de klantenportefeuille van Eni overnam om die vervolgens duurzamer te maken - ook al heeft dit de eerstkomende jaren een impact op de score. Door aankoop van de geproduceerde energie uit het nieuwe Seamade windpark hoopt Eneco in 2020 terug 100% van hun geleverde energie zelf te kunnen produceren. Momenteel is dit echter nog niet zo en dit heeft een negatieve invloed op de score. Wij raden deze energieleverancier aan, maar het overnameproces kan een invloed hebben op de toekomstige score.

Eneco

Eneco is de grootste elektriciteitsproducent die heeft gekozen voor 100% hernieuwbare energie en gas. Alle ogen zijn momenteel gericht op de overnameprocedure die werd gestart door de Nederlandse gemeenten die samen de meerderheid van de aandelen van de groep bezitten. Afhankelijk van de uiteindelijke overnemer kan dit een belangrijke impact hebben op de beoordeling van deze leverancier. In juli 2017 heeft Eneco de klantenportefeuille van Eni Belgium overgekocht, waarmee het 800.000 nieuwe klanten erbij kreeg en de derde grootste speler op de Belgische markt werd.

Geleverde stroom: ?

Het grootste deel van de geleverde stroom wordt geproduceerd met eigen capaciteit, met name windmolens (40% van het totale volume) maar ook gascentrales. Hiernaast rekenen we dit jaar 100% mee van de aankopen in Nederland, Eneco’s grootste afzetmarkt.

Investeringen: ?

Eneco heeft de afgelopen jaren meer dan 300 MW aan zonnepanelen en windmolens aangesloten. Hiermee doet het beter dan eender welke leverancier op de Belgische markt, met uitzondering van de Duitse energiereus RWE-Innogy. Voor 2018-19 stond  slechts de helft gepland van wat het geval was voor 2017-18, onder meer door een uitgestelde investering in een windmolenproject. In 2019 gaat deze investering in het Seamade windpark wel door en trekt Eneco zijn score voor investeringen weer omhoog.

Mix op de factuur: ?

Ook dit jaar heeft de overname van de Eni klantenportefeuille nog een grote impact op de mix op de factuur van Eneco. Ongeveer 27% zijn nog “grijze” contracten met steenkool en kernenergie. De overige groene contracten bestaan voornamelijk uit wind en zonne energie.