Aanbevolen
16/20
Eneco Holding SA
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Eneco krijgt een hoge score omdat het bedrijf resoluut kiest voor hernieuwbare energie. Als vrij grote leverancier en producent draagt het bedrijf hierdoor fors bij aan de energietransitie. Het is dan ook een positieve evolutie dat Eneco de klantenportefeuille van Eni overneemt om die vervolgens duurzamer te maken - ook al heeft dit de eerstkomende jaren een impact op de score. Het puntenverlies dit jaar laat zich deels verklaren door beslissingen die nog door Eni zijn gemaakt (zoals de mix op de factuur voor deze klanten), en het meerekenen dit jaar van 50% van de aankopen voor de Nederlandse markt. Er zitten echter ook minder investeringen in de pijplijn, en hier zal Eneco zich toch moeten herpakken wil het hoog blijven scoren. Wij raden deze leverancier aan.

Eneco

Eneco is de grootste elektriciteitsproducent die heeft gekozen voor 100% hernieuwbare energie en gas. In juli 2017 heeft Eneco de klantenportefeuille van Eni Belgium overgekocht, waarmee het 800.000 nieuwe klanten erbij kreeg en de derde grootste speler op de Belgische markt werd. Alle ogen zijn momenteel gericht op de overnameprocedure die werd gestart door de Nederlandse gemeenten die samen de meerderheid van de aandelen van de groep bezitten. Afhankelijk van de uiteindelijke overnemer kan dit een belangrijke impact hebben op de beoordeling van deze leverancier.

Geleverde stroom: ?

eolienne55%biomasse4%gaz41%

Het grootste deel van de geleverde stroom wordt geproduceerd met eigen capaciteit, met name windmolens (40% van het totale volume) maar ook gascentrales. Hiernaast rekenen we dit jaar 50% mee van de aankopen in Nederland, Eneco’s grootste afzetmarkt.

Investeringen: ?

eolienne63%gaz37%

Eneco heeft de afgelopen twee jaar meer dan 300 MW aan zonnepanelen en windmolens aangesloten. Hiermee doet het beter dan eender welke leverancier op de Belgische markt, met uitzondering van de Duitse energiereus RWE-Innogy. Voor 2018-19 staat slechts de helft gepland van wat het geval was voor 2017-18, onder meer door een uitgestelde investering in een windmolenproject. Ook de geplande investeringen zijn voor 100% in wind- en zonne-energie, maar Eneco zal hier dus opnieuw een tandje moeten bijsteken wil het hoog blijven scoren.

Mix op de factuur: ?

eolienne70%biomasse10%gaz4%énergie fossile4%énergie nucléaire12%

De mix op de factuur ziet er dit jaar minder groen uit dan voorgaande jaren, en dit door de overname van de Eni-klanten. Een groot deel hiervan zijn ‘grijze’ contracten, en de afspraken over garanties van oorsprong voor de overige waren al gemaakt door Eni vóór de overname, die duidelijk minder kwalitatief zijn dan we van deze leverancier gewoon zijn. We gaan ervan uit dat Eneco de Eni portefeuille de komende jaren volledig in lijn zal brengen met het eigen beleid, en dat deze mix in de toekomst dus opnieuw beter zal scoren.