Kan beter
10/20   
Mitsubishi en Chubu
electricitégaz
logo footer

Ons advies

De Eneco Groep zakt ten opzichte van onze vorige grote update (2018) omdat het grote hoeveelheden energie moet aankopen voor de aanzienlijke groei van zijn activiteiten op de zakelijke markt in Nederland. Het moet hiervoor beroep doen op de nog steeds fel vervuilde energiemarkt, en dit drukt de score. Verschillende langlopende contracten met grote verbruikers leiden op termijn wel tot nieuwe investeringen in zonneparken en windmolens op land en in zee. Ondanks de lagere score behouden wij dus een positief beeld van het bedrijf en haar strategie: resoluut kiezen voor hernieuwbare energie, ook voor de zakelijke markt.

Als we enkel de activiteiten van Eneco België analyseren behaalt het bedrijf een betere score. Meer informatie vindt u in het kader onderaan het volledige profiel.

Eneco

Eneco is een grote elektriciteitsproducent die heeft gekozen voor een omschakeling naar 100% hernieuwbare energie. Eneco is actief in België en Nederland, maar de holding is ook eigenaar van de Duitse energieleverancier Lichtblick, en het Nederlandse Oxxio en Woonenergie. In juli 2017 heeft Eneco de klantenportefeuille van Eni Belgium overgekocht, waarmee het de derde grootste speler op de Belgische markt werd. In november 2019 werd Eneco overgenomen door Mitsubishi en Chubu. Beide Japanse bedrijven investeren nog steeds in nieuwe steenkoolcentrales en kernenergie in Zuidoost Azië. Desondanks wil Eneco zijn duurzame koers aanhouden en blijven investeren in hernieuwbare energie. Eneco zou zo een positieve invloed kunnen hebben op de toekomstplannen van Mitsubishi en Chubu, maar anderzijds vrezen wij ook dat op langere termijn financiële middelen van Eneco kunnen doorstromen naar meer vervuilende activiteiten van Chubu en Mitsubishi. Meer informatie kan je lezen in ons blogartikel. In het kader onderaan analyseren we de activiteiten van Eneco België zonder rekening te houden met de activiteiten van de volledige Eneco groep.

Geleverde stroom: ?

eolienne28%biomasse2%gaz38%énergie nucléaire28%énergie fossile3%

De Eneco Groep produceert 33% van de geleverde energie zelf. Deze wordt voor meer dan de helft opgewekt met windmolens, aangevuld met gascentrales en een klein deeltje zonne-energie. Ongeveer een kwart van de geleverde energie koopt het bedrijf aan van andere producenten, voornamelijk energie uit WKK-centrales. De overige 43% van de geleverde energie koopt Eneco aan op de Nederlandse en Europese energiemarkt. Deze stroom wordt voornamelijk ingekocht om de levering voor de substantiële zakelijke portefeuille in Nederland te garanderen. Het bedrijf hoopt deze aankopen zo snel mogelijk af te bouwen en te vervangen door extra eigen productie.

Investeringen: ?

eolienne100%

Eneco plant heel wat investeringen in zonne- en windenergie. Deze investeringen zijn weliswaar aanzienlijk en volledig in hernieuwbare energie, maar zijn in vergelijking met de grote hoeveelheid geleverde energie toch te klein om een zeer goede score op te leveren. We kijken voor het onderdeel investeringen traditioneel enkel naar Europa en nemen de investeringen van Chubu en Mitsubishi in Azië dus niet mee in onze beoordeling.

Mix op de factuur: ?

eolienne72%gaz12%énergie nucléaire16%

Ongeveer 28% van de leveringen zijn nog “grijze” contracten op basis van fossiele brandstoffen en kernenergie. Het gaat hier uitsluitend over zakelijke contracten. De groene contracten (72%) worden gedekt met garanties van oorsprong uit voornamelijk waterkracht, wind- en zonne-energie.

ENECO BELGIE

In dit kader bekijken we enkel de Belgische activiteiten van Eneco. We zien dat het bedrijf dan een héél stuk beter scoort en een mooie score behaalt van 16/20. De negatieve invloed van de zakelijke markt in Nederland verdwijnt, en door de kleinere hoeveelheid geleverde energie zorgen de investeringen voor een beter resultaat. Eneco hoopt om spoedig extra productie in gebruik te kunnen nemen en zo ook de zakelijke klantenportefeuille die ze overnam van Eni groene stroom te kunnen aanbieden. De score kan zo in de komende jaren verder stijgen.

 

Geleverde energie

Eneco produceert ongeveer 45% van de geleverde energie zelf en haalt deze bijna uitsluitend uit wind en zon. De overige 55% koopt het bedrijf op de vervuilde energiemarkt, wat de score op dit onderdeel toch stevig drukt.

 

Investeringen

De investeringen van Eneco zijn 100% in hernieuwbare energie en bestaan bijna volledig uit windenergie.

Geleverde groene stroom

Investeringen in hernieuwbare energie