Aanbevolen
fossiele energieen
   
Eneco Holding SA
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Eneco krijgt enerzijds een hoge score omdat het bedrijf binnen Europa resoluut kiest voor hernieuwbare energie, anderzijds geven we Eneco ook een fossiele badge omdat de nieuwe aandeelhouders nog steeds investeren in nieuwe steenkoolcentrales en kernenergie in Zuidoost Azië. Na de overname in november 2019 is Eneco immers in handen gekomen van Mitsubishi en Chubu. Ondanks de goede voornemens van Eneco om binnen Europa de duurzame koers aan te houden, bestaat er op langere termijn het risico dat ook financiële middelen van Eneco gebruikt zullen worden voor investeringen in deze vuile energiebronnen.

Eneco

Eneco is de grootste elektriciteitsproducent die heeft gekozen voor een omschakeling naar 100% hernieuwbare energie. In juli 2017 heeft Eneco de klantenportefeuille van Eni Belgium overgekocht, waarmee het 800.000 nieuwe klanten erbij kreeg en de derde grootste speler op de Belgische markt werd. Door zijn omvang draagt Eneco stevig bij aan de energietransitie.

 

Eneco werd in november 2019 overgenomen door Mitsubishi en Chubu. Beide Japanse bedrijven investeren echter nog steeds in nieuwe steenkoolcentrales en kernenergie in Zuidoost Azië. Eneco laat weten zijn duurzame koers te willen aanhouden en de overname kan op korte termijn een positieve invloed hebben op de investeringen van Eneco. Toch bestaat er ook het risico dat Chubu en Mitsubishi op langere termijn de inkomsten van Eneco gaan gebruiken voor investeringen in steenkool en kernenergie. Meer informatie kan je lezen in ons blogartikel

Geleverde stroom: ?

Het grootste deel van de geleverde stroom wordt geproduceerd met eigen capaciteit, met name windmolens (40% van het totale volume) maar ook gascentrales. Hiernaast rekenen we dit jaar 100% mee van de aankopen in Nederland, Eneco’s grootste afzetmarkt.

Investeringen: ?

Eneco heeft de afgelopen jaren meer dan 300 MW aan zonnepanelen en windmolens aangesloten. Hiermee doet het beter dan eender welke leverancier op de Belgische markt, met uitzondering van de Duitse energiereus RWE. Voor 2018-19 stond  slechts de helft gepland van wat het geval was voor 2017-18, onder meer door een uitgestelde investering in een windmolenproject. In 2019 gaat deze investering in het Seamade windpark wel door en trekt Eneco zijn score voor investeringen weer omhoog. We kijken voor dit onderdeel enkel naar investeringen binnen Europa.

Mix op de factuur: ?

Ook dit jaar heeft de overname van de Eni klantenportefeuille nog een grote impact op de mix op de factuur van Eneco. Ongeveer 27% zijn nog “grijze” contracten met steenkool en kernenergie. De overige groene contracten bestaan voornamelijk uit wind en zonne energie.