Afgeraden
kernenergie
3/20   
Luminus/EDF
electricitégaz

In deze groep

  • 13/20
  • 6/20
logo footer

Ons advies

Luminus wordt gecontroleerd door EDF, een Frans bedrijf dat de kerncentrales in Frankrijk uitbaat. Zelfs vergeleken met de andere grote Europese elektriciteitsbedrijven met een nucleair of fossiel passief is EDF bijzonder hardleers en investeert het ook vandaag nog massaal in gevaarlijke en vervuilende kerncentrales. Ook al stijgen de investeringen van EDF in hernieuwbare energie fors, toch zijn deze investeringen zeer klein in verhouding tot de investeringen in kernenergie. EDF is ook dit jaar weer de rode lantaarn, we raden deze leverancier ten stelligste af!

EDF Group

EDF, voor 80% in handen van de Franse staat, is sinds 2009 meerderheidsaandeelhouder (63%) van Luminus, die op zijn beurt de meerderheid van de aandelen van energieleverancier Bolt in handen heeft. Om die reden analyseren wij de productie en investeringen van de EDF Groep in zijn geheel. Maar omdat Luminus en Bolt in België nog een zekere onafhankelijkheid hebben , hebben we ook de cijfers van Luminus en Bolt afzonderlijk geanalyseerd. Luminus scoort dan 6/20, Bolt behaalt 13/20. Zie hierover het kaders onderaan deze pagina.

Geleverde stroom ?

énergie nucléaire77%énergie fossile3%biomasse1%gaz5%eolienne12%

EDF produceert quasi al zijn stroom zelf. Die energie is voor 78% afkomstig uit kerncentrales. Steenkool- en gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling staan daarnaast in voor 9% van de productiecapaciteit. Het aandeel hernieuwbare energie dat EDF opwekt stijgt sterk, maar blijft voorlopig beperkt tot 13% van de totale productie.

Investeringen per energiebron ?

eolienne2%énergie nucléaire98%

De investeringen die EDF de komende jaren plant zijn grotendeels in kernenergie. Ondanks de forse investeringen in zonne- en windenergie, blijven de investeringen in kernenergie vele malen groter. Zo investeert EDF al jaren in de bouw van een nieuwe kernreactor op de site van Flamanville, een nieuwe reactor bij Hinkley Point in het Verenigd Koninkrijk en zal het een zeer belangrijke rol spelen bij de bouw van de nieuwe kerncentrales die de Franse overheid recent aankondigde.Bovendien wil het de levensduur van 56 van zijn 58 bestaande reactoren met 10-20 jaar verlengen, een operatie die volgens de Groep zelf minstens 49,5 miljard euro zal kosten.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

énergie nucléaire28%biomasse5%gaz28%eolienne37%

De mix op factuur van EDF bevat ten opzichte van vorig jaar meer garanties van oorsprong uit hernieuwbare energie.  Hiervoor doet het voornamelijk beroep op goedkope grootschalige waterkracht, aangevuld met wind op land. . Helaas bestaat meer dan de helft van de mix nog steeds uit kernenergie en fossiel gas.

Groene warmte ?

0100

De EDF Groep heeft een nauwkeurig uitgewerkt klimaatplan en doet uitgebreid aan monitoring, ook van de uitstoot die vrijkomt bij verwarming van gebouwen door het gas die EDF levert. Het wil die uitstoot met 28% reduceren tegen 2030, maar rekent hiervoor ook op stappen van de overheid. Daarnaast wil het pas volledig klimaatneutraal zijn tegen 2050, wat voor de elektriciteitssector veel te laat is.

13/20

Bolt

logo footer

Ons advies

Moest Bolt niet in handen zijn van de EDF Groep zou het een score halen van 13/20. Sinds een recente kapitaalinjectie is Luminus meerderheidsaandeelhouder van Bolt, maar het bedrijf blijft wel een bepaalde onafhankelijkheid behouden. Bolt koopt al zijn elektriciteit rechtstreeks aan bij lokale producenten, en geeft de keuze aan de klant om zelf te kiezen van welke producent er stroom wordt afgenomen. Met dit nieuwe model heeft Bolt een positieve invloed op de energiemarkt, maar toch verliest het twee punten door de eerder slechte score op groene warmte.

Geleverde stroom ?

eolienne100%

Via Bolt kiest de consument zelf van welke energieproducent er stroom wordt aangekocht en kan dus zelf kiezen door welke hernieuwbare energiebron de geleverde elektriciteit werd opgewekt. In 2020 heeft Bolt voornamelijk energie aangekocht uit waterkracht, windenergie, biogas, en een beetje zon. 

Investeringen per energiebron ?

Bolt plant zelf geen grote investeringen. Bolt heeft wel enkele sympathieke projecten, zoals mobiele zonnepanelen, maar wij tellen deze niet als permanente productiecapaciteit. Binnen onze methodologie kunnen ze hierdoor nooit het maximum van de score halen. Het rechtstreeks aankopen van elektriciteit bij lokale producenten moedigt deze wel aan verder te investeren en zorgt voor meer financiële stabiliteit voor deze producenten.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne100%

De garanties van oorsprong liggen in lijn met de geleverde energie en zijn voornamelijk afkomstig uit windenergie, biomassa, zon en kleinschalige waterkracht.

Groene warmte ?

0100

Bolt verliest punten op dit onderdeel omdat het wel fossiel gas verkoopt, maar geen stappen neemt om over te schakelen naar groene warmte. Het is wel positief dat Bolt niet probeert om fossiel gas toch een groen imago te geven, maar als het een betere score wilt halen moet het samen met zijn klanten stappen zetten om de consumptie van gas af te bouwen.

6/20

Luminus

logo footer

Ons advies

Mocht Luminus een apart bedrijf zijn, dan zou het een score van 6 op 20 behalen. De eigen productie uit, en investeringen in hernieuwbare energie zouden in dit geval beter uit de verf komen. Toch koopt en produceert Luminus ook grote hoeveelheden stroom uit kernenergie en fossiele brandstoffen, waardoor de score vrij laag blijft.

Geleverde stroom ?

eolienne29%biomasse1%gaz38%énergie nucléaire29%énergie fossile3%

Luminus produceert ongeveer 65% van de geleverde elektriciteit zelf. Gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling zorgen voor bijna de helft (44%) van de productie, aangevuld met kernenergie (37%), onshore windenergie (16%) en kleinschalige waterkracht. 

Luminus koopt ongeveer een vijfde van de energie aan op de nog steeds fel vervuilde Europese energiemarkt. De overige 15% wordt rechtstreeks aangekocht bij andere producenten en bestaat voornamelijk uit windenergie en elektriciteit uit gascentrales.

Investeringen per energiebron ?

eolienne79%gaz18%biomasse3%

Luminus plant vooral investeringen in onshore windenergie , aangevuld met zonne-energie en kleinschalige biomassa. Helaas gaan 18% van de investeringen nog naar centrales die werken op fossiel gas. Luminus doet forse investeringen in hernieuwbare energie, maar ten opzichte van de zeer grote hoeveelheid geleverde energie is dit nog te weinig om een goede score op te leveren.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

eolienne38%biomasse5%gaz28%énergie nucléaire29%

Groene warmte ?

0100

Luminus heeft een zeer uitgebreid milieurapport en wil bijdrage aan de nationale doelstellingen. Helaas zijn deze doelstellingen niet voldoende ambitieus en te vaag omschreven. Luminus doet aan greenwashing door gecompenseerd fossiel gas te verkopen als klimaatneutraal gas en verkoopt nieuwe gasketels als een duurzame oplossing. Wil het bedrijf een betere score halen dan moet het volledig gaan voor groene warmte.