Aanbevolen
18/20   
Aspiravi Holding SA
electricité
logo footer

Ons advies

Aspiravi Energy haalt ook dit jaar een zeer goede score dankzij investeringen in windenergie op zee, windmolens op land en kleinschalige biomassa. Aspiravi produceert zelf ruim voldoende elektriciteit om alle klanten van echt groene energie te voorzien en rekent hiervoor voornamelijk op windmolens op land en op zee. Aspiravi loopt toch wat punten mis door de productie en investeringen in biomassa die wij een lagere score toekennen. 

Tot slot willen we Aspiravi aanbevelen te werken aan rechtstreekse burgerparticipatie in zijn investeringen in windenergie, wat het (lokale) draagvlak ervoor zou versterken.

Aspiravi Energy

Aspiravi Energy is een dochteronderneming van Aspiravi Holding, die actief is inde ontwikkeling, bouw en exploitatie van groene energieprojecten, voornamelijk windturbines, op land en in zee. De uiteindelijke aandeelhouders zijn 94 gemeenten in Vlaanderen en Wallonië, en de Vlaamse Energieholding. Aspiravi Energy levert groene elektriciteit aan de coöperanten van Limburg wind cv en Aspiravi Samen cv.

Geleverde stroom: ?

eolienne90%biomasse10%

Aspiravi Holding produceert 100% van de door Aspiravi Energy geleverde energie. 90% komt uit windenergie, het overige deel komt uit grootschalige biomassa en biogas. Als gevolg koopt Aspiravi Energy geen energie aan.

Investeringen: ?

eolienne82%biomasse18%

Aspiravi heeft verschillende windprojecten in ontwikkeling en onder constructie, voornamelijk op zee. Het investeert ook in biomassa, wat de eindscore wat drukt.

Mix op de factuur: ?

eolienne28%biomasse72%

Aspiravi Energy koopt vooral garanties van oorsprong uit waterkracht, biomassa, windenergie en geothermische energie. Indien het zijn eigen garanties van oorsprong uit windenergie zou behouden en niet zou vervangen door minderwaardige garanties van oorsprong uit waterkracht of biomassa zou de score van Aspiravi nog wat verder kunnen stijgen.