Afgeraden
4/20   
Antargaz Belgium NV
electricitégaz
logo footer

Ons advies

Antargaz is een pure trader die energie koopt op de Europese energiemarkt en deze verder verkoopt aan zijn klanten. Het bedrijf investeert niet in hernieuwbare energie,blijft fossiel gas promoten en neemt geen enkel initiatief in de richting van groene stroom of groene warmte. Wij raden deze leverancier af.

Antargaz

Antargaz is hoofdzakelijk een leverancier van aardgas, gastanks en gasflessen. Het is sinds 2019 ook actief als leverancier van elektriciteit en is actief in Vlaanderen en Wallonië.

Geleverde stroom ?

énergie nucléaire25%énergie fossile17%gaz20%biomasse4%eolienne34%

Antargaz heeft helaas geen informatie met ons gedeeld. We gaan er vanuit dat het bedrijf geen eigen productie heeft en alle geleverde energie koopt op de Europese energiemarkt. Via deze markt koopt Antargaz nog grote hoeveelheden elektriciteit uit steenkool- en kerncentrales die het dan doorverkoopt aan zijn klanten.

Investeringen per energiebron ?

Antargaz plant volgens ons geen investeringen in hernieuwbare energie. Het draagt op geen enkele manier bij aan de energietransitie.

Grootte van investeringen ?

0100

Mix op de factuur ?

énergie nucléaire49%énergie fossile22%gaz26%eolienne3%

Antargaz verkoopt nog veel elektriciteit uit steenkool- en kerncentrales. Slechts 8% van de geleverde stroom wordt gedekt met groene garanties van oorsprong, voornamelijk uit grootschalige waterkracht en biogas.

Groene warmte ?

0100

Antargaz promoot actief het gebruik van fossiel gas en probeert deze fossiele brandstof een groen en duurzaam imago te geven. Het neemt geen enkele stap richting duurzame verwarming.