Resultaat

EigenaarTrevi
Geleverde energieelectricity
VerdelingsgebiedVlaanderenVlaanderen

Energiescore

20/20

Greenpeace

Ons advies: Aanbevolen

Trevion behaalt dit jaar het maximum van de punten, een stevige stap vooruit! Enerzijds kunnen we hun biogasinstallaties na verder onderzoek gelijkschakelen met de meest duurzame energiebronnen als zon en wind, maar anderzijds komen ook hun aankopen van elektriciteit en garanties van oorsprong uit 100% hernieuwbare productie en plant het verdere investeringen in hernieuwbare energiecapaciteit. We kunnen deze leverancier dan ook zeker aanbevelen.

Korte beschrijving

Trevi Milieuadvies en Technologie is een Belgisch bedrijf opgericht in 1992. Het heeft zich gespecialiseerd in milieuoplossingen in alle sectoren: water, lucht, bodem, energie,... Trevion ging in 2011 van start om elektriciteit te leveren die vooral afkomstig is van zijn gistingstanks met een motor voor warmtekrachtkoppeling.

Productie (84%)

3%

Hernieuwbare energie

97%

Biomassa

De eigen productie van Trevion is grotendeels afkomstig van zijn biomassacentrales (97%). Het gaat om vergistingstanks met een beperkte capaciteit op basis van plantaardig afval (vooral afval van diepvriesgroenten maar ook een beperkte hoeveelheid gier en maïs). Vanuit klimaatoogpunt is het beter om het methaangas dat hierbij ontstaat te benutten voor de productie van energie dan het los te laten in de atmosfeer waar het op korte termijn veel sterker bijdraagt aan de opwarming van de aarde dan CO2. Deze technologie scoort dan ook zeer hoog. De overige 3% is afkomstig uit zonnepanelen.

Aankopen (16%)

100%

Hernieuwbare energie

Trevion koopt 16% van de totaal geleverde elektriciteit aan uit onshore wind rechtstreeks bij andere producenten.

Wat zijn energiemix betreft, koopt deze leverancier zijn eigen garanties van oorsprong. De mix is dus dezelfde als zijn productie: biomassa, windenergie en zonne-energie.

Investeringen

37%

Hernieuwbare energie

63%

Biomassa

Trevion heeft een bijzondere competentie opgebouwd in de ontwikkeling van kleine biomassacentrales (vergisting met warmtekrachtkoppeling) en plant dus het grootste deel van zijn investeringen in deze energievorm. Daarnaast plant het ook bijkomende capaciteit in onshore wind en in beperkte mate in zonne-energie.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)