Resultaat

EigenaarDirect Energie- Impala
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

5/20

Greenpeace

Ons advies: Kan beter

De elektriciteit die Poweo aankoopt op de markt, is vooral afkomstig uit steenkool (29%) en kernenergie (26%), wat een grote impact heeft op zijn vrij lage score. Wanneer start deze leverancier met een echt duurzaam investeringsbeleid?

Korte beschrijving

Poweo is een Belgische leverancier van gas en elektriciteit die behoort tot de groep Direct Energie, waar Impala sinds 2011 meerderheidsaandeelhouder is. Impala is ook meerderheidsaandeelhouder van NEOEN, een groep die wereldwijd actief is op het gebied van installaties en de ontwikkeling van productiecapaciteit voor hernieuwbare energie.

Productie (0%)

Poweo België heeft op ons grondgebied geen eigen productiecapaciteit. Direct Energie, de groep waartoe het behoort, had tot voor kort enkele gascentrales, maar deze werden alle verkocht.

Aankopen (100%)

29%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

4%

Biomassa

29%

Steenkool en olie

26%

Kernenergie

In 2015 kocht Poweo 100% van zijn elektriciteit op de markt. Het gaat dus om energie die afkomstig is van, in volgorde van belangrijkheid, steenkoolcentrales, kerncentrales, grote waterkrachtinstallaties, gascentrales en tot slot uit windenergie.

Wat de energiemix betreft, wordt de elektriciteit ‘vergroend’ dankzij de aankoop van garanties van oorsprong, afkomstig van offshore windenergie uit de Noordzee (64,2%) en biomassacentrales in Wallonië (35,7%).

Investeringen

Op dit moment heeft Poweo, dat nog maar sinds kort actief is op de markt, nog geen investeringsbeleid dat duidelijk gericht is op hernieuwbare energie.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)