Resultaat

EigenaarOcta+ Groep
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

7/20

Greenpeace

Ons advies: Kan beter

Octa+ koopt twee derde van zijn elektriciteit op de Europese markt. Deze bestaat voornamelijk uit vervuilende kolen- en kernenergie, wat de lage score verklaart. Daarnaast produceert het energie uit biomassa en zonnepanelen. Doordat Octa+ geen nieuwe investeringen aankondigt, weegt de aankoop van elektriciteit bijzonder zwaar door in de eindscore. Tijd voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie!

Korte beschrijving

Octa+ is actief op de elektriciteitsmarkt sinds 2010 en is ook een van de grootste distributeurs van olie in België. Het bedrijf beschikt over een netwerk van benzinepompen en levert in bijna heel België ook stookolie voor verwarming. Octa+ investeert ook in elektrische mobiliteit.

Productie (32%)

34%

Hernieuwbare energie

10%

Aardgas

56%

Biomassa

Octa+ produceert 32% van zijn energie. Daarvan wordt 56% opgewekt in biomassacentrales, 33% in fotovoltaïsche installaties en 10% met gas.

Aankopen (68%)

29%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

4%

Biomassa

29%

Steenkool en olie

26%

Kernenergie

Het overgrote deel van de elektriciteit die Octa+ levert, is afkomstig van de groothandelsmarkt. Het gaat vooral om energie uit kolen- en kerncentrales (samen goed voor 55%), grote waterkrachtinstallaties en traditionele gascentrales. Deze leverancier zou een betere score kunnen halen wanneer hij zijn stroom rechtstreeks zou aankopen bij producenten van hernieuwbare energie. Zelfs zonder investeringen zou Octa+ immers een maximumscore van 15/20 kunnen halen.

Wat de energiemix betreft, wordt de elektriciteit ‘vergroend’ dankzij de aankoop van garanties van oorsprong, voornamelijk uit wind (82,80%) en biomassa (14,50%).
 

Investeringen

Octa+ plant geen enkele investering. Omdat zijn oorspronkelijke activiteit vooral gericht is op mobiliteit, valt het ook te begrijpen dat zijn investeringen op dit domein gericht zijn.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)