Resultaat

EigenaarOcta+ Groep
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

7/20

Greenpeace

Ons advies: Kan beter

Octa+ koopt 72% van zijn elektriciteit aan op de markt (hoofdzakelijk uit steenkool en kernenergie), wat zijn lage score verklaart. De overige 28% komt uit biomassa en eigen productie van hernieuwbare energie. Doordat Octa+ geen nieuwe investeringen aankondigt, weegt de aankoop van elektriciteit bijzonder zwaar door in de eindscore. Tijd voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie!

Korte beschrijving

Octa+ is actief op de elektriciteitsmarkt sinds 2010 en is ook een van de grootste distributeurs van olie in België. Het bedrijf beschikt over een netwerk van benzinepompen en levert in bijna heel België ook stookolie voor verwarming. Octa+ investeert ook in elektrische mobiliteit.

Productie (28%)

39%

Hernieuwbare energie

61%

Biomassa

Octa+ produceert 28% van zijn energie. Daarvan wordt 61% opgewekt in biomassacentrales, 27% in fotovoltaïsche installaties en 11% komt uit windenergie.

Aankopen (72%)

29%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

4%

Biomassa

29%

Steenkool en olie

26%

Kernenergie

Het grootste deel van de elektriciteit die Octa+ levert, is afkomstig van de groothandelsmarkt. Het gaat vooral om energie uit steenkool- en kerncentrales, waterkrachtinstallaties en traditionele gascentrales. Deze leverancier zou een betere score kunnen halen wanneer hij zijn stroom rechtstreeks zou aankopen bij producenten van hernieuwbare energie. Zelfs zonder investeringen zou Octa+ immers een maximumscore van 15/20 kunnen halen.

Wat de energiemix betreft, wordt de elektriciteit ‘vergroend’ dankzij de aankoop van garanties van oorsprong – voor de ene helft afkomstig uit kleine waterkrachtinstallaties en voor de andere helft uit vooral Franse en IJslandse aardwarmte.

Investeringen

Octa+ plant geen enkele investering. Omdat zijn oorspronkelijke activiteit vooral gericht is op mobiliteit, valt het ook te begrijpen dat zijn investeringen op dit domein gericht zijn.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)