Resultaat

EigenaarFiliaal van de groep IMG – Coretec
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

17/20

Greenpeace

Ons advies: Aanvaardbaar

Nog meer dan vorig jaar koopt Mega het merendeel van de geleverde elektriciteit aan, voornamelijk op de groothandelsmarkt. Aangezien deze voor meer dan de helft bestaat uit vervuilende kolen- en kernenergie, heeft dit een negatieve impact op de score van Mega. Het bedrijf investeert wel, via moederbedrijf IMG Invest, stevig in hernieuwbare capaciteit, met name in zon en wind. Spijtig dus van dat aandeel vervuilende energie! Mocht Mega zijn aankopen opschonen, dan zouden we deze leverancier zeker kunnen aanbevelen.

Korte beschrijving

Mega is een Belgische leverancier opgericht in 2013. Via het moederbedrijf IMG Invest investeert het in productiecapaciteit op basis van zon en wind.

Productie (45%)

81%

Hernieuwbare energie

2%

Aardgas

17%

Biomassa

Mega produceert 45% van de elektriciteit die het levert aan zijn klanten. Die elektriciteit is hoofdzakelijk afkomstig van fotovoltaïsche installaties (44%) en windmolenparken (36%). De rest wordt opgewekt door kleine biomassacentrales, hoewel dit aandeel fors gedaald is ten voordele van zon en wind.

Aankopen (55%)

34%

Hernieuwbare energie

13%

Aardgas

3%

Biomassa

26%

Steenkool en olie

23%

Kernenergie

50% van de elektriciteit die Mega levert, wordt aangekocht op de groothandelsmarkt. 6% ten slotte, wordt rechtstreeks aangekocht bij Belgische producenten van hernieuwbare energie.

Investeringen

99%

Hernieuwbare energie

1%

Biomassa

Het moederhuis van Mega, IMG Invest, investeert uitsluitend in productiecapaciteit voor hernieuwbare energie. Voor de nabije toekomst plant het bedrijf bijna uitsluitend investeringen in onshore wind.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)