Resultaat

EigenaarFiliaal van de groep IMG – Coretec
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

14/20

Greenpeace

Ons advies: Aanbevolen

Wij bevelen Mega vooral aan omwille van zijn investeringen in hernieuwbare energie, met name in zonne- en windenergie. Spijtig genoeg koopt Mega zijn stroom aan op de Europese elektriciteitsmarkt, die voor 24% bestaat uit kernenergie en voor 27% uit steenkool. De eindbeoordeling is nog altijd vrij positief, omdat we hopen dat de investeringen snel zullen leiden tot een verhoging van de productie van hernieuwbare energie. We kunnen dus verwachten dat de score van Mega zal verbeteren.

Korte beschrijving

Mega is een Belgische leverancier die via het moederbedrijf IMG Invest voor bijna 40% van zijn energie investeert in productiecapaciteit op het gebied van wind en zon. Mega is een Belgische onderneming die in 2013 is opgericht.

Productie (48%)

73%

Hernieuwbare energie

1%

Aardgas

26%

Biomassa

Mega produceert 48% van de elektriciteit die het levert aan zijn klanten. Die elektriciteit is hoofdzakelijk afkomstig van fotovoltaïsche installaties (37%) en windmolenparken (33,5%). De rest wordt opgewekt door kleine biomassacentrales.

Aankopen (52%)

34%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

3%

Biomassa

27%

Steenkool en olie

24%

Kernenergie

49% van de elektriciteit die Mega levert, wordt aangekocht op de groothandelsmarkt. 3% ten slotte, wordt rechtstreeks aangekocht bij Belgische producenten, waaronder windenergiecoöperaties zoals Vent d’Houyet en particulieren die zonne-energie produceren.

De energiemix is hoofdzakelijk afkomstig van waterkracht uit Noorwegen en Italië en voor enkele procenten van kleine biomassacentrales

Investeringen

Hernieuwbare energie

Aardgas

Biomassa

Het moederhuis IMG Invest, waarvan Mega een dochter is, investeert uitsluitend in productiecapaciteit voor hernieuwbare energie. Er zijn investeringen gepland in fotovoltaïsche installaties, onshore windenergie en een beperkte hoeveelheid biomassa (met warmtekrachtkoppeling).

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)