Resultaat

EigenaarTotal (sinds 2016)
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

6/20

Greenpeace

Ons advies: Afgeraden

Het beleid van Lampiris is de laatste jaren verslechterd, en dat vertaalt zich in de score. Zo is het aandeel op de groothandelsmarkt aangekochte elektriciteit in een jaar meer dan verdubbeld. Aangezien deze voor 55% bestaat uit kolen- en kernenergie, daalt hierdoor de score van Lampiris gevoelig. Het bedrijf heeft amper eigen productiecapaciteit en investeert ook niet. Tot slot investeert moederbedrijf Total nog steeds in vervuilende energiebronnen zoals teerzand en (via Gazprom) in olieboringen aan de Noordpool. We moeten deze leverancier dan ook afraden.

 

Korte beschrijving

Lampiris is van oorsprong een Luiks bedrijf dat elektriciteit en gas levert en zelf weinig produceert. Het raakte bekend bij de liberalisering van de energiemarkt met een communicatiecampagne met de boodschap “Belgische en groene stroom”. Lampiris werd in 2016 overgenomen door oliegigant Total, de vierde grootste producent van olie en gas ter wereld.

Productie (1%)

100%

Hernieuwbare energie

Lampiris produceert amper elektriciteit, het heeft slechts één windturbine van 2 MW. Het heeft ook een stuwdam van 140 MW (voor een geschatte productie van 412 GWh), maar aangezien het hier gaat om oppomping kunnen we niet spreken van productie- maar eerder van opslagcapaciteit voor energie die met andere bronnen werd geproduceerd.

Aankopen (99%)

28%

Hernieuwbare energie

18%

Afval

15%

Aardgas

2%

Biomassa

19%

Steenkool en olie

17%

Kernenergie

Lampiris koopt zo goed als alle elektriciteit die het aan zijn klanten levert zelf aan. Die stroom is voor het grootste deel afkomstig van de groothandelsmarkt, met een sterk aandeel kolen- (29%) en kernenergie (26%). Eén derde wordt rechtstreeks aangekocht bij producenten, namelijk uit afvalverbranding (52%), gas (21%), onshore wind (18%), en zon (7%).

Wat de energiemix betreft, wordt de elektriciteit ‘vergroend’ dankzij de aankoop van garanties van oorsprong, hoofdzakelijk afkomstig van waterkracht (31,51%), windenergie (30,13%), en kleine biomassa (22,57%). Alle garanties van oorsprong zijn afkomstig uit België, Frankrijk en Duitsland.

Investeringen

Lampiris heeft momenteel geen investeringsplannen in hernieuwbare energie. Voor de volledigheid vermelden we ook nog dat Lampiris investeert in diensten voor hulp bij isolatie, slimme thermostaten, het onderhoud van verwarmingsketels en ook in het beheer van de vraag via zijn dienst ‘flexiris’ voor de industriële en de tertiaire sector. De activiteiten van moederbedrijf Total wegen echter zwaar door en vormen een grote bedreiging voor het milieu, vooral voor het mariene milieu in de regio van de Noordpool, en voor het klimaat. Om die reden moeten wij Lampiris afraden. Nochtans is ook Total begonnen aan een omschakeling naar hernieuwbare energie, met name door de overnames van SunPower (2011, producent van zonnepanelen) en Saft (2016, producent van hoogtechnologische batterijen).

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)