Resultaat

EigenaarTotal (sinds 2016)
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiqëBelgiqë

Energiescore

8/20

Greenpeace

Ons advies: Afgeraden

Een groot deel van de door Lampiris geleverde elektriciteit wordt geproduceerd op basis van verbrandingsinstallaties en biomassa, en er zijn heel weinig investeringen gepland in windenergie en zonnepanelen, de meest groene energievormen. Door de overname van Lampiris door Total is het resultaat van Lampiris gedaald. De groep investeert nog altijd vooral in de productie van olie uit onder meer teerzand en (via Gazprom) olieboringen aan de Noordpool.

 

Korte beschrijving

Lampiris is een Luiks bedrijf dat elektriciteit en gas levert en zelf weinig produceert. Het raakte bekend bij de liberalisering van de energiemarkt met een communicatiecampagne met de boodschap “Belgische en groene stroom”. Lampiris is dit jaar overgenomen door oliegigant Total, de vierde grootste producent van olie en gas ter wereld.

Productie (22%)

100%

Hernieuwbare energie

Lampiris produceert maar een klein deel van de geleverde elektriciteit; het heeft een windturbine van 2MW en een stuwdam van 140 MW voor een geschatte productie van 412 GWh.

Aankopen (78%)

28%

Hernieuwbare energie

37%

Afval

7%

Aardgas

13%

Biomassa

8%

Steenkool en olie

7%

Kernenergie

Lampiris koopt 78% van de elektriciteit die het aan zijn klanten levert zelf aan. Die stroom is voor het grootste deel rechtstreeks afkomstig van de producenten; de overige 27% wordt rechtstreeks aangekocht op de groothandelsmarkt. Lampiris koopt vooral elektriciteit aan die wordt geproduceerd door verbrandingsinstallaties, daarnaast een beetje windenergie op land en elektriciteit uit kleine biomassacentrales.

Wat de energiemix betreft, wordt de elektriciteit ‘vergroend’ dankzij de aankoop van garanties van oorsprong, hoofdzakelijk afkomstig van windenergie (37%), waterkracht (26%), 24 grote biomassacentrales en 12 kleine biomassacentrales. Alle garanties van oorsprong zijn afkomstig uit België en Frankrijk.

Investeringen

Hernieuwbare energie

Lampiris heeft momenteel plannen voor een windmolenproject met een vermogen van 15MW, dat is een klein park met 5 windmolens. Voor de volledigheid vermelden we ook nog dat Lampiris investeert in diensten voor hulp bij isolatie, slimme thermostaten, het onderhoud van verwarmingsketels en ook in het beheer van de vraag via zijn dienst ‘flexiris’ voor de industriële en de tertiaire sector. Total, dat Lampiris in 2016 overnam, is de vierde grootste producent van olie en gas ter wereld. De activiteiten van Total wegen zwaar door in de balans en vormen werkelijk een grote bedreiging voor het milieu, vooral voor het mariene milieu in de regio van de Noordpool, en voor het klimaat. Om die reden moeten wij Lampiris afraden, ook al krijgt het als Belgische entiteit een score van 7,4 (‘Kan beter’). We willen er hier nog op wijzen dat Total ook begonnen is met een omschakeling naar hernieuwbare energie. Met SunPower (overgenomen in 2011), is Total intussen een van de wereldleiders op het vlak van energie uit fotovoltaïsche installaties. De groep heeft bovendien onlangs meegedeeld dat het van plan is om ook Saft over te nemen, een van de belangrijkste spelers in de sector van de opslag van elektriciteit (industriële hoogtechnologische batterijen).

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)