Logo Join

Resultaat

EigenaarEnovos (hoofdaandeelhouder: Luxemburgse staat)
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedWallonieWallonie

Energiescore

10/20

Greenpeace

Ons advies: Kan beter

Deze van oorsprong Luxemburgse producent levert sinds kort aan de Belgische consument. Voorlopig kopen ze het leeuwendeel van de geleverde elektriciteit op de markt, waardoor ze nog niet echt interessant zijn. Hun eigen productie is echter 100% hernieuwbaar en ze investeren ook beperkt in bijkomende capaciteit. Hopelijk beweegt deze nieuwe speler zich verder richting hernieuwbare energie!

Korte beschrijving

Enovos is een hernieuwbare energieproducent en leverancier van energie, gas en energiediensten uit Luxemburg. In samenwerking met Join maakte het recent zijn intrede op de Belgische consumentenmarkt (te beginnen in Wallonië) met een aanbod van gas, elektriciteit en mobiele telefonie. Enovos is ook actief in Frankrijk en Duitsland.

Productie (62%)

78%

Hernieuwbare energie

22%

Biomassa

Join-Enovos produceert ongeveer een kwart (23%) van de geleverde elektriciteit zelf. Dit doet het voor meer dan de helft (54%) met onshore wind en verder met kleinschalige biomassa met warmterecuperatie (22%), zonnepanelen (15%) en kleinschalige waterkracht (8%).

Aankopen (38%)

28%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

9%

Biomassa

27%

Steenkool en olie

24%

Kernenergie

Een klein deeltje koopt Join-Enovos rechtstreeks bij producenten van kleinschalige biomassa (90%) en zonne-energie (10%). Het koopt echter bijna 15 keer meer elektriciteit aan op de groothandelsmarkt, wat natuurlijk een negatief effect heeft op de score, gezien het grote aandeel kolen- (29%) en kernenergie (26%) in deze mix. Join-Enovos zou dus een stuk beter kunnen scoren door meer elektriciteit rechtstreeks bij hernieuwbare energieproducenten aan te kopen - of de eigen productie op te voeren via investeringen.

Investeringen

100%

Hernieuwbare energie

Enovos heeft de voorbije 2 jaar behoorlijk geïnvesteerd in extra capaciteit voor wind- en zonne-energie, maar plant de komende 2 jaar slechts 5 MW aan zonnepanelen te installeren. Dit kan een stuk beter en leidt dan ook tot een bescheiden investeringsscore.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)