Resultaat

EigenaarInnogy-RWE
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

5/20

Greenpeace

Ons advies: Kan beter

Omdat Innogy voor 77% in handen blijft van RWE, beoordelen we beide samen. Ook het grootste deel van de geleverde stroom wordt nog aangekocht bij RWE of op de markt. Essent-Innogy investeert wel volop in hernieuwbare capaciteit, maar in verhouding met het volume verkochte stroom is dit nog te beperkt. Een belangrijk deel van de factuur stroomt ook door naar RWE, dat hiermee haar kolen- en kerncentrales kan draaiende houden. Naarmate RWE deze vervuilende capaciteit sluit, kan de score van Essent dus aanzienlijk stijgen. Wel investeert RWE niet langer in kern- of kolenenergie, waardoor het als eerste energiereus 1 zonnetje krijgt. Alvast een stap in de goede richting!

De score van Essent, zonder rekening te houden met RWE maar wel met de groep Innogy, zou 6/20 bedragen. Vooral het hoge aandeel aankopen op de Europese elektriciteitsmarkt en bij moederbedrijf RWE wegen hierbij negatief door.

Korte beschrijving

Essent is een Belgische leverancier van elektriciteit en aardgas en maakt sinds 2016 deel uit van de internationale groep Innogy. Innogy herbergt sinds april 2016 de duurzame activiteiten en de stroomverdeling van de Duitse energiereus RWE, terwijl het moederbedrijf de vervuilende kolen- en kerncentrales verder uitbaat (hoewel het hier niet langer in investeert). Zo heeft Essent via Essent Nederland en Innogy een aandeel in het Belgische offshore windpark van C-Power.

Productie (31%)

9%

Hernieuwbare energie

27%

Aardgas

1%

Biomassa

36%

Steenkool en olie

27%

Kernenergie

De productie van de groep RWE-Innogy bestaat hoofdzakelijk uit kolen- (37%) en kernenergie (28%), voorts uit gascentrales zonder WKK (20%) en slechts voor 7% uit windenergie. De hernieuwbare capaciteit die door RWE doorgeschoven werd naar dochter Innogy is verre van voldoende om de vraag van de klanten van Innogy-Essent te voldoen, dat immers ook de klantenportefeuille van RWE overnam.

De energiemix van Essent België bestaat hoofdzakelijk uit garanties van oorsprong van grootschalige waterkrachtcentrales (73%), die zeer goedkoop op de markt kunnen aangekocht worden.

Aankopen (69%)

29%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

4%

Biomassa

29%

Steenkool en olie

26%

Kernenergie

Innogy geeft aan massaal elektriciteit aan te kopen op de Europese elektriciteitsmarkt. Ons vermoeden is dat een belangrijk deel hiervan rechtstreeks bij moederbedrijf RWE wordt aangekocht. Voor de score maakt dit echter weinig uit, omdat zowel de elektriciteit van de Europese markt als de aankopen bij RWE vooral uit kolen- en kernenergie komen.

Investeringen

25%

Hernieuwbare energie

75%

Aardgas

De investeringen door Innogy zijn, in absolute cijfers gemeten, aanzienlijk: de voorbije 2 jaar werd maar liefst 892 MW onshore wind aan het net gekoppeld en voor de komende 2 jaar voorziet men nogmaals 206 MW. Daarnaast plant Innogy nog 2880 MW aan gascentrales, hoewel de ingebruikname van al deze gascentrales ons weinig waarschijnlijk lijkt gezien de lage rentabiliteit op dit moment. Voorlopig nemen ze wel mee in onze berekeningen.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)