Resultaat

EigenaarEni
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

7/20

Greenpeace

Ons advies: Afgeraden

Ondanks de wil om zich steeds meer te onderscheiden in de ontwikkeling van zonne-energie, blijft Eni nog altijd sterk vasthouden aan energie op basis van fossiele brandstoffen. Om zijn score te verhogen, zal het zich dus moeten laten gelden op het gebied van hernieuwbare energie. Bovendien is Eni ook aanwezig aan de Noordpool om er naar olie te boren, waardoor het in de staart van ons klassement terechtkomt.

Korte beschrijving

Eni Gas & Power maakt deel uit van de Eni-groep. Eni is een voorbeeld van een verticaal en horizontaal geïntegreerd bedrijf. Het is actief over de hele wereld op het domein van olie- en gasontginning, vervoer, handel en de levering aan particulieren en bedrijven. Eni is voor het grootste deel eigendom van de Italiaanse staat.

Productie (77%)

100%

Aardgas

Eni produceert 77% van de elektriciteit die het levert aan zijn klanten. Die stroom wordt bijna uitsluitend opgewekt met gascentrales, die slechts in enkele gevallen beschikken over warmtekrachtkoppeling. Eni ontwikkelt een heel klein beetje windenergie via Eni Wind.

Aankopen (23%)

29%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

4%

Biomassa

29%

Steenkool en olie

26%

Kernenergie

23% van de elektriciteit is afkomstig uit aankopen, voor het grootste deel op de groothandelsmarkt. Het gaat om een mix die bestaat uit steenkool, kernenergie, (grootschalige) waterkracht, gas en windenergie.

De elektriciteit wordt ‘vergroend’ dankzij de aankoop van garanties van oorsprong, die voor het grootste deel voortkomen uit hernieuwbare energie (63%), maar de bronnen zijn niet altijd volledig duidelijk. De rest is voor 26% afkomstig uit steenkool en voor 11% uit kernenergie.

 

Investeringen

Hernieuwbare energie

Eni plant het grootste deel van zijn investeringen in (thermische en fotovoltaïsche) zonne-energie. Het is interessant om te volgen of die evolutie zich in de komende jaren doorzet of versterkt. Eni heeft immers te kennen gegeven dat het op termijn de top 3 van producenten van fotovoltaïsche zonne-energie in Italië wil halen en de top 10 in Europa.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)