Resultaat

EigenaarEngie
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

8/20

Greenpeace

Ons advies: Afgeraden

Via zijn dochter Electrabel bezit Engie nog kerncentrales, maar het bedrijf heeft zijn beleid sterk geheroriënteerd op hernieuwbare energie en heeft een groot deel van de steenkoolcentrales die het in Europa bezat gesloten. Dat is heel goed nieuws. Maar we moeten wel uiterst waakzaam zijn en kijken welk beleid Engie zal voeren met betrekking tot zijn verouderende kerncentrales in België.

Korte beschrijving

Engie, ex-Electrabel, is een deel van de gelijknamige Franse groep (voordien GDF-Suez). De belangrijkste aandeelhouder is de Franse staat die een derde van de aandelen in eigendom heeft. Hoewel de leverancier nog altijd actief is op het gebied van kernenergie, kent hij ook een interessante verschuiving naar hernieuwbare energie (windenergie en spijtig genoeg grote biomassacentrales) en ook naar diensten voor het plaatsen van zonnepanelen.

Productie (100%)

21%

Hernieuwbare energie

33%

Aardgas

2%

Biomassa

11%

Steenkool en olie

34%

Kernenergie

c100% van de energie die aan de klanten van Engie-Electrabel wordt geleverd, wordt geproduceerd door productiecapaciteit die eigendom is van Engie-Electrabel.

Engie: 34% van de aan de klanten geleverde energie is afkomstig uit kernenergie. 33% komt uit gascentrales, vooral zonder warmtekrachtkoppeling, 16% is afkomstig van grote en kleine waterkrachtcentrales en 11% van steenkool. 5% van de stroom is afkomstig uit windenergie.

Electrabel: 71% van de productie komt uit kernenergie. 23% komt uit gascentrales. De enkele overblijvende procenten zitten verdeeld tussen steenkool en grote biomassacentrales.

De energiemix van Engie-Electrabel is veranderd en bestaat wel nog voor 66% uit kernenergie, maar niet langer uit steenkool. Het overige derde zit verdeeld over 15% uit gascentrales, 5% uit windenergie, 5% uit grote biomassacentrales en 10% uit overige energiebronnen.

Aankopen (0%)

Engie-Electrabel koopt geen elektriciteit, aangezien het alle energie die het aan zijn klanten levert zelf produceert.

 

Investeringen

10%

Hernieuwbare energie

90%

Kernenergie

Engie: Alle nieuwe investeringen van Engie zijn gericht op hernieuwbare energie, zonne- en windenergie. Dat is heel goed nieuws, vooral ook in het licht van de opkomst van de nieuwe divestment-beweging. Engie heeft inderdaad beslist om steenkoolcentrales met een totale capaciteit van bijna 5500 MW te sluiten. En sinds Engie uit het project voor de bouw van Moorside in het Verenigd Koninkrijk is gestapt, zijn er ook geen investeringen meer voorzien in nieuwe kernreactoren. Via haar dochter Electrabel blijft Engie daarentegen wel investeren in de levensduurverlenging van de bestaande kerncentrales, meer bepaald van de oudste reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Deze zijn samen goed voor meer dan 1800 MW en remmen de broodnodige transitie naar meer hernieuwbare energie in België af. Omdat Engie-Electrabel als groep blijft investeren in kernenergie, krijgt het een rode kaart en raden we deze leverancier bijgevolg af. Electrabel: Het Belgische filiaal Electrabel investeert wel nog in kernenergie. Gezien de recente stappen van moederbedrijf Engie om de portfolio op te schonen door steenkoolcentrales te sluiten en uit een nucleair nieuwbouwproject te stappen, groeit het vermoeden dat het binnen afzienbare tijd de nucleaire activiteiten van dochter Electrabel zal willen afstoten. Hierbij bestaat niet alleen het risico van een bad bank-structuur, maar ook de score van Electrabel apart zou spectaculair dalen: met 1,61/20 zou Electrabel het slechtst scoren van alle leveranciers actief op de Belgische elektriciteitsmarkt voor particulieren. Dit door het hoge aandeel kernenergie (66%) en de investeringen voor de levensduurverlenging van Doel 1, 2 en Tihange 1. Een vooruitzicht dat tot nadenken stemt!

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)