Resultaat

EigenaarEnergy People
Geleverde energieelectricity
VerdelingsgebiedVlaanderenVlaanderen

Energiescore

4/20

Greenpeace

Ons advies: Afgeraden

Energy People koopt al zijn elektriciteit op de markt. Het gaat hoofdzakelijk om stroom uit fossiele brandstoffen en kernenergie. Het bedrijf voorziet geen enkele investering en heeft totaal geen eigen productiecapaciteit. Vandaar de heel lage score. Kies voor een groenere leverancier!

Korte beschrijving

Energy People is een Limburgs initiatief dat in 2014 is opgestart en dat de elektriciteitsmarkt wil openbreken door zijn stroom te verkopen tegen de prijs waaraan het die heeft aangekocht. Het wil zijn verbruikers aanzetten om te investeren in energiebesparende werken dankzij het voordeel dat ze hebben als klant van Energy People. De diensten aan de klanten verlopen uitsluitend online om de kosten te beperken.

Productie (0%)

Energy People produceert geen elektriciteit.

Aankopen (100%)

29%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

4%

Biomassa

29%

Steenkool en olie

26%

Kernenergie

Energy People koopt 100% van zijn elektriciteit op de groothandelsmarkt. Het gaat om energie die, in volgorde van belangrijkheid, afkomstig is uit steenkoolcentrales, kerncentrales, grote waterkrachtinstallaties, gascentrales en ten slotte windmolens. Het gaat er prat op de eerste leverancier te zijn die “zich niet verrijkt dankzij het elektriciteitsverbruik van zijn klanten”.

De energiemix van Energy People  bestaat uit steenkool (50%), kernenergie (meer dan 20%) en kleine biomassacentrales (20%).

Investeringen

Energy People is een zuivere trader en investeert dus niet in de ontwikkeling van productiecapaciteit voor hernieuwbare energie.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)