Resultaat

EigenaarEnergy People
Geleverde energieelectricity
VerdelingsgebiedVlaanderenVlaanderen

Energiescore

4/20

Greenpeace

Ons advies: Afgeraden

Energy People koopt al zijn elektriciteit op de markt. Het gaat dus hoofdzakelijk om stroom uit fossiele brandstoffen en kernenergie. Het bedrijf voorziet geen enkele investering en heeft totaal geen eigen productiecapaciteit. Vandaar de heel lage score. Kies voor een groenere leverancier!

Korte beschrijving

Energy People, opgestart in 2014, is een Limburgs initiatief dat de elektriciteitsmarkt wil openbreken door zijn stroom te verkopen  aan inkoopprijs. Het wil zijn verbruikers aanzetten om dit voordeel te investeren in energiebesparende werken. De diensten aan de klanten verlopen uitsluitend online om de kosten te beperken.

Productie (0%)

Energy People produceert geen elektriciteit.

Aankopen (100%)

29%

Hernieuwbare energie

12%

Aardgas

4%

Biomassa

29%

Steenkool en olie

26%

Kernenergie

Energy People heeft geen eigen productie en geeft geen informatie over zijn aankopen. Het logische gevolg is dat het alle geleverde elektriciteit op de groothandelsmarkt koopt. Dit heeft natuurlijk een negatief effect op de score, gezien het grote aandeel kolen- (29%) en kernenergie (26%) in deze mix.

De energiemix van Energy People bestaat voor bijna 70% uit kleine biomassacentrales zonder warmterecuperatie en verder uit energie afkomstig van zonnepanelen, kern- en oliecentrales.

Investeringen

Energy People is een zuivere trader en investeert dus niet in de ontwikkeling van productiecapaciteit voor hernieuwbare energie.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)