Resultaat

EigenaarElegant NV
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

8/20

Greenpeace

Ons advies: Kan beter

In tegenstelling tot vorig jaar koopt Elegant het grootste deel van de stroom die het levert aan de consument op de groothandels markt. Aangezien de mix op deze markt voor meer dan de helft bestaat uit vervuilende kolen- en kernenergie, daalt de score van Elegant gevoelig. Bovendien voorziet het bedrijf geen investeringen in bijkomende productiecapaciteit. We moedigen Elegant dus aan zijn aankoopbeleid te herzien, terwijl het zelfs met een bescheiden investering zijn score zou kunnen opkrikken.

Korte beschrijving

Elegant is een project dat is opgestart door GreenFever, een bedrijf dat energieprojecten uitvoert van A tot Z. Deze projecten omvatten bijvoorbeeld de plaatsing van een zonnepark in Veurne in 2008, of een dienst voor advies aan de gemeente Merksplas voor de ontwikkeling van een hoogspanningsnet om elektriciteit uit verscheidene centrales voor warmtekrachtkoppeling te injecteren in het Belgische elektriciteitsnet.

Productie (1%)

100%

Hernieuwbare energie

Elegant produceert bijna geen elektriciteit. Slechts 3% van de geleverde stroom is afkomstig uit eigen productiecapaciteit. Die bestaat uitsluitend uit zonne-energie voor een equivalent van 3MW.

Aankopen (99%)

47%

Hernieuwbare energie

9%

Aardgas

3%

Biomassa

22%

Steenkool en olie

19%

Kernenergie

Opmerkelijk is dat Elegant in 2016 driekwart van zijn stroomaankopen op de groothandelsmarkt deed - terwijl dit een jaar eerder slechts 3% was. Gezien de sterke aanwezigheid van kolen- (29%) en kernenergie (26%) op die markt, en het ontbreken van investeringen op korte termijn, heeft deze koerswijziging een belangrijke, negatieve impact op de totaalscore. De overige 25% kocht het rechtstreeks bij hernieuwbare energieproducenten, met name uit windenergie.

De energiemix van is dan weer iets beter dan vorig jaar, die bestaat voor 98% uit garanties van oorsprong uit windenergie, met nog een heel klein deeltje PV, biogas en grootschalige hydro.

Investeringen

Elegant heeft geen concrete plannen om de komende 2 jaar hernieuwbare productiecapaciteit toe te voegen.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)