Resultaat

EigenaarElegant NV
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

13/20

Greenpeace

Ons advies: Kan beter

Elegant hoort niet bij de aanbevolen leveranciers, omdat het elektriciteit aankoopt die voortkomt uit biomassa. Hoewel deze afkomstig is van een vergistingsinstallatie die reststromen uit de landbouw verwerkt, op zich een goede technologie, scoort deze energiebron lager dan hernieuwbare energie. Bovendien investeert het bedrijf helemaal niet. De score van Elegant zou kunnen stijgen door een (zelfs bescheiden) investering in hernieuwbare energie.

Korte beschrijving

Elegant is een project dat is opgestart door GreenFever, een bedrijf dat energieprojecten uitvoert van A tot Z. Deze projecten omvatten bijvoorbeeld de plaatsing van een zonnepark in Veurne in 2008, of een dienst voor advies aan de gemeente Merksplas voor de ontwikkeling van een hoogspanningsnet om elektriciteit uit verscheidene centrales voor warmtekrachtkoppeling te injecteren in het Belgische elektriciteitsnet.

Productie (3%)

100%

Hernieuwbare energie

Elegant produceert bijna geen elektriciteit. Slechts 3% van de geleverde stroom is afkomstig uit eigen productiecapaciteit. Die bestaat uitsluitend uit zonne-energie voor een equivalent van 3MW.

Aankopen (97%)

79%

Hernieuwbare energie

21%

Biomassa

Elegant koopt dus het merendeel van zijn elektriciteit aan bij energieproducenten. 78% is afkomstig uit windenergie. 21% van de energie wordt aangekocht bij kleine biomassacentrales.

De energiemix van Elegant bestaat voor de helft uit aankopen van garanties van oorsprong die afkomstig zijn van kleine biomassacentrales en voor de andere helft van windenergie.

Investeringen

Omdat de commerciële activiteiten van Elegant vooral bestaan uit de aankoop en de levering van elektriciteit, plant het geen investeringen in productiecapaciteit voor hernieuwbare energie.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)