Resultaat

EigenaarEDF
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

2/20

Greenpeace

Ons advies: Afgeraden

Luminus wordt sterk gecontroleerd door EDF, een Frans bedrijf dat de kerncentrales in Frankrijk uitbaat en blijft investeren in kernenergie. Als we Luminus afzonderlijk beoordelen (zonder rekening te houden met EDF), stellen we vast dat het bedrijf sterk investeert in windenergie. Maar omdat Luminus veel energie op basis van nucleaire en fossiele brandstoffen produceert en aankoopt, ligt de score vrij laag.

Korte beschrijving

EDF is sinds 2009 meerderheidsaandeelhouder in EDF Luminus. De groep bezit 63% van het kapitaal van Luminus. Om die reden analyseren wij de productie en de investeringen van de groep EDF in zijn geheel. Maar omdat EDF Luminus in België nog een zekere onafhankelijkheid heeft (een derde van de aandelen is in handen van de overheid), hebben we ook de cijfers van EDF Luminus afzonderlijk geanalyseerd. Hierbij scoort Luminus in België 6/20.

 

Productie (100%)

9%

Hernieuwbare energie

4%

Aardgas

5%

Steenkool en olie

82%

Kernenergie

EDF: EDF produceert al zijn energie zelf. Die is voor 81% afkomstig uit kerncentrales en voor 9% uit waterkracht. De overige 10% is verdeeld over centrales op steenkool en op gas zonder warmtekrachtkoppeling.

Luminus: Het Belgische filiaal van EDF produceert 44% van zijn elektriciteit zelf. Die is voor meer dan de helft afkomstig uit kernenergie (Luminus is voor 50% eigenaar van de reactor Tihange 1), voor 30% uit gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling, voor 10% uit onshore windenergie en voor de rest uit waterkracht en gas met warmtekrachtkoppeling.

Aankopen (0%)

EDF koopt geen elektriciteit aan op de markt of van andere producenten.

Luminus koopt daarentegen 56% van de energie die het aan zijn klanten levert aan. Die 56% valt uiteen in 22% uit steenkool, 20% uit kernenergie, 14% uit windenergie, 13% uit waterkracht en 10% uit gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling, 7% uit gas met warmtekrachtkoppeling en 6% uit verbranding.

Wat de energiemix betreft, koopt EDF-Luminus garanties van oorsprong die voor 40% afkomstig zijn uit kernenergie, 26% uit grootschalige waterkracht en 23% uit gascentrales.

Investeringen

20%

Hernieuwbare energie

29%

Aardgas

51%

Biomassa

EDF: EDF investeert al jaren in de bouw van een nieuwe kernreactor op de site van Flamanville. Door de enorme vertragingen die deze intussen heeft opgelopen is de aansluiting op het net echter pas voorzien voor medio 2019. De investeringen voor 2017-18 zijn voor de helft op het vlak van biomassa, 29% in gascentrales en 20% in windmolens op land. Luminus: Luminus plant de meeste van zijn investeringen in onshore windenergie (85%), 10% in kleine waterkrachtcentrales en de overige 5% in gascentrales. Same last year: Maar ook al wordt de winst van Luminus geïnvesteerd in projecten voor hernieuwbare energie, toch bestaat het reële risico dat EDF de komende jaren zijn dochter Luminus zal verkopen om zo zijn investeringen in kerncentrales te financieren.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)