Resultaat

EigenaarEDF
Geleverde energieelectricitygaz
VerdelingsgebiedBelgiëBelgië

Energiescore

3/20

Greenpeace

Ons advies: Afgeraden

Luminus wordt sterk gecontroleerd door EDF, een Frans bedrijf dat de kerncentrales in Frankrijk uitbaat en ook vandaag nog volop investeert in kernenergie. Als we Luminus afzonderlijk beoordelen (zonder rekening te houden met EDF), stellen we vast dat het bedrijf sterk investeert in windenergie. Maar omdat Luminus daarnaast ook een aandeel heeft in de Belgische kerncentrales, is zijn score vrij laag.

Korte beschrijving

EDF is sinds 2009 meerderheidsaandeelhouder in EDF Luminus. De groep bezit 63% van het kapitaal van Luminus. Om die reden analyseren wij de productie en de investeringen van de groep EDF in zijn geheel. Maar omdat EDF Luminus in België nog een zekere onafhankelijkheid heeft (een derde van de aandelen is in handen van de overheid), hebben we ook de cijfers van EDF Luminus afzonderlijk geanalyseerd. Hierbij scoort Luminus in België 7/20.

Productie (100%)

10%

Hernieuwbare energie

4%

Aardgas

7%

Steenkool en olie

79%

Kernenergie

EDF produceert al zijn energie zelf. Die is afkomstig uit kernenergie (79%), steenkool (7%), grote waterkrachtcentrales (9%) en ten slotte uit gas zonder warmtekrachtkoppeling.

Luminus afzonderlijk produceert 48% van zijn elektriciteit. Die is vooral afkomstig uit kernenergie (voor 45%) en gascentrales zonder warmtekrachtkoppeling (42%), met ongeveer 8% ten slotte uit windenergie.

Aankopen (0%)

EDF koopt geen elektriciteit aan.

Luminus koopt 52% van de stroom die het aan zijn Belgische klanten verkoopt aan. Die is voor meer dan de helft afkomstig uit kernenergie (58%). De rest is afkomstig uit steenkool (bijna 8%) en windenergie (8%).

De energiemix bestaat voor de helft uit kernenergie. Een vijfde bestaat uit gas zonder warmtekrachtkoppeling en een ander vijfde bestaat uit grootschalige waterkracht.

Investeringen

Hernieuwbare energie

Aardgas

Kernenergie

EDF plant het merendeel van zijn investeringen in kernenergie (67%) en de rest in gascentrales. Luminus plant al zijn investeringen in windenergie, met bijna 266 MW nieuwe windturbines op land, goed voor een potentiële productie van bijna 532 GWh. In België ontwikkelt Luminus ook stadsverwarming (Gent), diensten aan klanten zoals het onderhoud van boilers en maatregelen voor energie-efficiëntie en samen met zijn partner Dauvister ontwikkelt het ook de plaatsing van fotovoltaïsche installaties. Maar ook al wordt de winst van Luminus geïnvesteerd in projecten voor hernieuwbare energie, toch bestaat het reële risico dat EDF de komende jaren zijn dochter Luminus zal verkopen om zo zijn investeringen in kerncentrales te financieren.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)