Resultaat

EigenaarGemeente Merksplas
Geleverde energieelectricity
VerdelingsgebiedVlaanderenVlaanderen

Energiescore

7/20

Greenpeace

Ons advies: Kan beter

De zwakke score van Ebem valt te verklaren doordat het zowel in zijn productie als in zijn investeringen vooral mikt op de verbranding van afval, een technologie die een vrij lage milieuscore krijgt. Mocht Ebem zich voortaan op hernieuwbare energie richten, zou zijn score een stuk beter zijn.

Korte beschrijving

Ebem is een kleine elektriciteitsleverancier die zich eerst heeft ontwikkeld in de gemeente Merksplas en die vervolgens zijn leveringsgebied heeft uitgebreid tot het hele Vlaamse Gewest. Ebem is eigendom van de gemeente Merksplas en is betrokken in allerlei projecten met IOK, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen.

Productie (95%)

14%

Hernieuwbare energie

86%

Afval

Ebem produceert 95% van zijn elektriciteit. 85,6% daarvan wordt opgewekt via verbrandingsinstallaties en 14,4% is afkomstig uit zonnepanelen.

Aankopen (5%)

40%

Hernieuwbare energie

8%

Aardgas

15%

Biomassa

20%

Steenkool en olie

17%

Kernenergie

5% van de stroom die Ebem levert, wordt aangekocht (2/3 op de groothandelsmarkt en 1/3 rechtstreeks van producenten van hernieuwbare energie, kernenergie en steenkool).

Ebem koopt zijn garanties van oorsprong vooral in grootschalige waterkracht (70%) en voor 20% in windenergie. De rest bestaat uit biomassa.

Investeringen

Hernieuwbare energie

Afval

Ebem plant vooral investeringen in de ontwikkeling van verbrandingsovens (57%) en in windenergie (39%). Die investeringen zijn vrij zwak in verhouding tot de huidige productiecapaciteit, namelijk 6 MW in windenergie op land en 2,4 MW in afvalverbranding

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)