Resultaat

EigenaarCociter
Geleverde energieelectricity
VerdelingsgebiedWalloniëWallonië

Energiescore

20/20

Greenpeace

Ons advies: Sterk aanbevolen

Cociter is duidelijk een leverancier die we sterk kunnen aanbevelen! Deze coöperatie voldoet voor 100% aan de vraag door middel van milieuvriendelijke productie (windmolens op land). Bovendien zijn haar geplande investeringen uitsluitend gericht op windenergie. Hernieuwbare energie in handen van de burgers, dat is de toekomst!

Korte beschrijving

Deze Waalse coöperatie groepeert negen burgercoöperaties die zijn erkend als producent van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en die elektriciteit leveren in Wallonië. Zij zal zich geleidelijk aan uitbreiden tot het Brussels Gewest. Cociter heeft een concurrentieel aanbod voor zijn coöperanten en ook voor die van de negen coöperaties, maar staat ook open voor alle inwoners van het Waals Gewest.

Productie (100%)

100%

Hernieuwbare energie

Cociter voorziet voor 100% in de vraag door middel van eigen productie. Die is uitsluitend gebaseerd op onshore windenergie.

100% van de garanties van oorsprong van Cociter is afkomstig uit windenergie.

Aankopen (0%)

Cociter koopt geen elektriciteit aan

Investeringen

Hernieuwbare energie

Cociter plant uitsluitend investeringen in windenergie aan land, voor een totaal van 200% van de huidige capaciteit.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)