Resultaat

EigenaarAspiravi Holding NV
Geleverde energieelectricity
VerdelingsgebiedVlaanderenVlaanderen

Energiescore

12/20

Greenpeace

Ons advies: Kan beter

Hoewel de Aspiravi Holding fors investeert in windenergie, kan dat niet gezegd worden van het filiaal Aspiravi, dat al zijn elektriciteit aankoopt bij andere producenten. En dat is elektriciteit die afkomstig is uit kernenergie en fossiele brandstoffen. Waarom volgt Aspiravi niet het voorbeeld van zijn moederbedrijf?

Korte beschrijving

Aspiravi Energy is een kleine dochteronderneming van Aspiravi Holding, een installateur van windmolens in Vlaanderen. Het levert elektriciteit aan een aantrekkelijk tarief aan de coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba, maar levert ook stroom aan andere particulieren in het Vlaams Gewest. Aspiravi Holding heeft vier aandeelhouders: de holdings CREADIV NV, EFIN NV, FINEG NV en NUHMA NV. 96 Belgische gemeenten zijn aandeelhouder van deze vier holdings.

Productie (0%)

Aspiravi maakt geen gebruik van eigen productiecapaciteit voor de levering van elektriciteit aan zijn residentiële klanten.

Aankopen (100%)

71%

Steenkool en olie

29%

Kernenergie

Alle geleverde elektriciteit wordt aangekocht bij andere producenten. Het gaat voor het grootste deel om stroom op basis van fossiele brandstoffen (71%), maar ook kernenergie (29%).

De elektriciteit wordt ‘vergroend’ dankzij de aankoop van garanties van oorsprong, die vooral komen uit kleinschalige biomassa. Als Aspiravi zijn elektriciteit uit windenergie zou halen in plaats van uit fossiele brandstoffen en kernenergie, zou zijn score stijgen tot 18,5/20.

Investeringen

Hernieuwbare energie

Aspiravi Holding plant uitsluitend investeringen in onshore en een beetje offshore windenergie. Deze investeringen zijn zeer significant, want ze vertegenwoordigen bijna twee keer de huidige productiecapaciteit van de holding.

Gedetailleerd overzicht

Download het overzicht (pdf)